Proiect pentru

Adoptarea
Votului Electronic

Expunere de motive

Constituția României, ca lege fundamentală a Statului Român, reglementează dreptul cetățenilor de a vota și de a fi aleși, subliniind caracterul universal al acestor drepturi și obligația Statului de a asigura exercitarea lor în condiții egale, fără privilegii și fără discriminări.

De-a lungul timpului însă aceste drepturi au fost influențate, în mod direct, de fenomenele sociale și administrative apărute cu precădere, după data aderării țării noastre la Uniunea Europeană.

În consecință, având în vedere faptul că astfel de fenomene au apărut ca urmare a dreptului la liberă circulație în țară și în străinătate,

Având în vedere faptul că libera circulație a forței de muncă in Uniunea Europeană a determinat o parte importantă a cetățenilor cu drept de vot să părăsească teritoriului României,

Reamintind faptul că distanțele mari și foarte mari dintre localitățile de reședință ale românilor aflați în străinătate și cele mai apropiate localități în care Statul Român organizează secții de votare impun cetățenilor efectuarea de cheltuieli suplimentare, efort fizic susținut sau modificări importante ale programului, ca sarcini suplimentare și practici discriminatorii în asigurarea exercitării dreptului de vot,

Ținând cont de faptul că incapacitatea organizatorică dovedită a statului de a asigura, în condițiile actuale, exercitarea dreptului de vot pentru toți cetățenii care s-au prezentat la Secțiile de votare din străinătate, a determinat, încă o dată, nerespectarea exigențelor constituționale anterior referite,

Având în vedere faptul că dezvoltarea turismului național a influențat, în mod direct, participarea cetățenilor – în special a tinerilor și a persoanelor care muncesc – la alegerile organizate în ziua de duminică,

Având în vedere, faptul că persoanele în vârstă, bolnave sau cu dizabilități se confruntă adesea cu dificultăți suplimentare în exercitarea dreptului constituțional de a vota,

Reamintind că încălcarea exigențelor constituționale privind dreptul de a alege al cetățenilor atrage responsabilitatea Statului și influențează reprezentativitatea persoanelor declarate alese în urma tururilor de scrutin,

Luând, de asemenea, în considerare faptul că accesul la un computer personal și accesul la o rețea internet nu mai reprezintă probleme reale pentru cetățenii români, indiferent dacă aceștia se află în țară sau în străinătate,

Reamintind dispozițiile Recomandării Rec (2004) 11 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei,

În vederea înlăturării cauzelor, efectelor și a responsabilităților anterior menționate,

Se impune completarea procedurii clasice de vot, cu o procedură alternativă așa cum este procedura votului electronic ce face obiectul prezentei propuneri legislative.