Emitent: Riigikogu

Tip: Lege

În vigoare de la: 21.07.2014

În vigoare până la: 31.12.2014

Traducere publicată: 01.09.2014

Legea electorală pentru Riigikogu

Adoptată 12.06.2002

RT I 2002, 57, 355

Intrată în vigoare ca urmare a § 86.

Modificată de legile următoare

Adoptată

Publicată

Intrare în vigoare

12.02.2003

RT I 2003, 26, 156

21.03.2003

18.12.2003

RT I 2003, 90, 601

01.01.2004

21.01.2004

RT I 2004, 6, 32

14.02.2004

24.03.2004

RT I 2004, 22, 148

08.04.2004

22.09.2004

RT I 2004, 71, 501

29.10.2004

09.06.2005

RT I 2005, 37, 281

10.07.2005

07.06.2006

RT I 2006, 30, 231

14.07.2006

14.06.2007

RT I 2007, 44, 316

14.07.2007

11.12.2008

RT I 2009, 2, 5

16.01.2009

11.12.2008

RT I 2009, 2, 5

01.01.2011

06.05.2009

RT I 2009, 27, 165

01.01.2010

20.05.2009

RT I 2009, 29, 175

01.07.2009

22.04.2010

RT I 2010, 22, 108

01.01.2011 intră în vigoare la data care s-a stabilit în Decizia Consiliului Uniunii Europene cu privire la abrogarea derogării stabilite în ceea ce priveşte Republica Estonia pe baza prevăzută în Articolul 140 (2) al Tratatului cu privire la Funcţionarea Uniunii Europene, Decizia Consiliului 2010/416/UE din 13 iulie 2010 (OJ L 196, 28.07.2010, p. 24–26).

19.05.2010

RT I 2010, 29, 150

01.01.2011

25.11.2010

RT I, 10.12.2010, 1

01.04.2011

17.02.2011

RT I, 21.03.2011, 1

01.01.2012

13.06.2012

RT I, 06.07.2012, 1

01.04.2013

13.06.2012

RT I, 10.07.2012, 3

01.04.2013

17.10.2012

RT I, 01.11.2012, 1

11.11.2012

22.01.2014

RT I, 05.02.2014, 1

01.04.2014, în parte ca începutul autorităţii celei de-a XIII-a alcătuiri a Riigikogu.

19.06.2014

RT I, 11.07.2014, 1

21.07.2014

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

§ 1. Bazele sistemului electoral

 1. Riigikogu se compune din 101 membri.

 2. Alegerile pentru Riigikogu vor fi libere, generale, uniforme şi directe. Votul va fi secret.

 3. Fiecare alegător va avea dreptul la un vot.

 4. Rezultatele alegerilor se vor stabili pe baza principiului proporţionalităţii.

§ 2. Perioada alegerilor regulate

 1. Alegerile regulate pentru Riigikogu vor avea loc în prima zi de duminică din luna martie al celui de-al patrulea an ca urmare a anului electoral precedent pentru Riigikogu.

 1. Preşedintele republicii va convoca printr-o decizie alegeri regulate pentru Riigikogu în baza articolului 78 aliniatul 3) din Constituţia Republicii Estonia cu cel puţin trei luni înainte de ziua alegerilor.

§ 3. Baza şi perioada alegerilor extraordinare

 1. Preşedintele Republicii va convoca printr-o decizie alegeri extraordinare pentru Riigikogu în baza articolului 78 3) din Constituţia Republicii Estonia:

 1. în trei zile de la nașterea obligaţiei de a convoca alegeri ce apare în cazurile prevăzute la §§ 89 şi 119 din Constituţia Republicii Estonia;

 2. în trei zile de la publicarea rezultatelor unui referendum în Riigi Teataja în cazul prevăzut la articolul 105 (4) din Constituția Republicii Estonia.

 1. În cazul prevăzut la § 97 din Constituția Republicii Estonia, Preşedintele Republicii poate, la propunerea Guvernului Republicii, să convoace alegeri extraordinare pentru Riigikogu în trei zile de la data exprimării unei lipse de încredere în Guvernul Republicii sau în Primul Ministru.

 1. Alegeri extraordinare pentru Riigikogu nu se vor organiza mai devreme de douăzeci de zile sau mai târziu de patruzeci de zile de la momentul în care sunt convocate alegerile.

 1. Data alegerilor extraordinare pentru Riigikogu va fi specificată de către Preşedintele Republicii. Alegerile extraordinare vor avea loc duminica.

§ 4. Dreptul de a vota şi de a fi ales

 1. Cetăţenii estonieni care au îndeplinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor au drept de vot.

 1. O persoană care a fost privată de capacitatea sa legală activă cu privire la dreptul de a vota, nu va avea dreptul să voteze.

 1. O persoană care a fost condamnată pentru o infracţiune de către o instanţă şi care se găseşte în închisoare nu va participa la vot.

 1. Cetăţenii estonieni care au împlinit vârsta de 21 de ani până în ultima zi a înregistrării candidaţilor, au dreptul de a fi aleşi.

 1. O persoană care a fost privată de capacitatea sa legală activă cu privire la dreptul de a vota, nu are dreptul de a candida.

 1. O persoană în serviciul activ în Forţele de Apărare sau o persoană care a fost condamnată pentru o infracţiune de către o instanţă şi îşi ispăşeşte pedeapsa cu închisoarea nu poate candida pentru a fi aleasă la alegerile pentru Riigikogu. [RT I, 10.07.2012, 3 – intrare în vigoare 01.04.2013]

Capitolul 2

ORGANIZAREA CAMPANIEI

§ 5. Restricţie privind organizarea campaniei

 1. Perioada activă de organizare a campaniei electorale este considerată a fi până în ultima zi de înregistrare a candidaţilor.

 2. Organizarea unei campanii electorale active este interzisă în ziua alegerilor.

 1. Organizarea campaniei electorale este interzisă în locurile de votare şi în incintele prin care alegătorii pot intra în birourile de vot.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 51. Interzicerea publicităţii politice în locuri deschise

Va fi interzisă pe perioada derulării campaniei active publicitatea candidaţilor independenţi, a partidelor politice sau a persoanelor care doresc să-și prezinte candidatura pe lista unui partid politic, sau a logo-ului acestora, sau a oricărei alte mărci distinctive sau program pe vreo clădire, pe lucrări de inginerie civilă, în interiorul sau în afara mijloacelor de transport public sau taxiuri, precum şi orice altă publicitate politică în spaţii deschise.

[RT I 2005, 37, 281 – intrare în vigoare 10.07.2005]

Capitolul 3

CIRCUMSCRIPŢII ELECTORALE ŞI

CIRCUMSCRIPȚII DE VOT

§ 6. Circumscripţiile electorale

Alegerile pentru Riigikogu vor fi organizate în 12 circumscripţii electorale cu mai multe mandate:

Circumscripția electorală Nr. 1: Circumscripțiile electorale Haabersti, Põhja-Tallinn şi Kristiine ale orașului Tallinn;

Circumscripția electorală Nr. 2: Circumscripțiile electorale Kesklinn, Lasnamäe şi Pirita ale orașului Tallinn;

Circumscripția electorală Nr. 3: Circumscripțiile electorale Mustamäe şi Nõmme ale orașului Tallinn;

Circumscripția electorală Nr. 4: Județul Harju (cu excepţia Tallinnului) şi Judeţul Rapla;

Circumscripția electorală Nr. 5: Județul Hiiu, Județul Lääne şi Județul Saare;

Circumscripția electorală Nr. 6: Județul Lääne-Viru;

Circumscripția electorală Nr. 7: Județul Ida-Viru;

Circumscripția electorală Nr. 8: Județul Järva şi Județul Viljandi;

Circumscripția electorală Nr. 9: Județul Jõgeva şi Județul Tartu (cu excepţia orașului Tartu);

Circumscripția electorală Nr. 10: orașul Tartu;

Circumscripția electorală Nr. 11: Județul Võru, Județul Valga şi Județul Põlva;

Circumscripția electorală Nr. 12: Județul Pärnu.

§ 7. Distribuţia mandatelor între circumscripţiile electorale

 1. Comitetul Electoral Naţional va distribui, printr-o rezoluție, mandatele între circumscripţiile electorale după cum urmează:

 1. Numărul total de alegători va fi împărţit la numărul 101;

 2. Numărul alegătorilor dintr-o circumscripţie electorală va fi împărţit la numărul obţinut ca rezultat al calculului prevăzut la punctul 1) din acest aliniat;

 3. Fiecare circumscripţie electorală va primi un anumit număr de mandate în raport cu numărul întreg obţinut ca rezultat al calculului făcut conform punctului 2) din acest aliniat;

 4. Mandatele care nu sunt distribuite ca urmare a punctului 3) din acest aliniat vor fi distribuite pe baza regulei cel mai mare rămas, folosind fracţiile numerelor obţinute ca rezultat al calculului prevăzut la punctul 2) din acest aliniat.

 1. Numărul alegătorilor se va obţine pe baza informaţiilor deţinute în Registrul de Evidenţă a Populaţiei din Estonia (denumit în continuare registrul de evidenţă a populaţiei) din prima zi a lunii când sunt convocate alegerile.

 1. Ministrul Afacerilor Regionale va trimite numărul alegătorilor per județ, și per circumscripţie în oraşul Tallinn, la Comitetul Electoral Naţional în termen de trei zile lucrătoare de la convocarea alegerilor.

 1. Comitetul Electoral Naţional va face cunoscută imediat decizia prevăzută la aliniatul (1) din cadrul acestui articol.

[RT I 2004, 22, 148 – intrare în vigoare 08.04.2004]

§ 8. Formarea circumscripţiilor de vot

 1. Pentru organizarea votului, circumscripţiile de vot se vor forma pe teritoriul unei circumscripţii electorale.

 1. Circumscripţiile de vot se vor forma printr-o decizie a administrației comunei sau a orașului, care va stabili:

 1. numerotarea circumscripţiilor de vot;

 2. graniţele circumscripţiilor de vot;

 3. amplasarea secţiilor de vot;

 4. cel puţin o circumscripţie de vot acolo unde alegătorii pot vota în afara circumscripţiilor de vot de domiciliu (articolul 41 (2));

 5. o circumscripţie de vot unde alegătorii pot vota dacă informaţiile cu privire la domiciliul lor în municipiul rural sau în orașul respectiv sunt introduse în registrul de evidenţă a populaţiei și corespund datelor comunei sau ale orașului respectiv, sau în Tallinn cu precizarea circumscripției orăşenești.

 1. Circumscripţiile de vot sunt permanente. Votul se va organiza în aceleaşi circumscripţii de vot la alegerile și referendumurile pentru Riigikogu, pentru consiliile administrației locale şi pentru Parlamentul European, dacă administrația comunei sau a orașului nu decide altfel şi modifică decizia prevăzută la aliniatul (2) al acestui articol.

 1. O administrație a comunei sau a orașului poate modifica decizia prevăzută la aliniatul (2) al acestui articol nu mai târziu de a cincizecea zi înainte de ziua alegerilor sau în cazuri extraordinare după data acestui termen menţionat anterior. Administrația unei comune sau a unui oraș va notifica prompt Comitetul Electoral Naţional şi funcţionarul şef care se ocupă de evidenţa populaţiei cu privire la astfel de modificări.

 1. O administrație a comunei sau a orașului va face publice informaţiile menţionate la aliniatul (2) al acestui articol înainte de fiecare tur de alegeri.

 1. Un comitet electoral judeţean va face publice informaţiile menţionate la aliniatul (2) din aceast articol pe parcursul săptămânii dinaintea începerii votării în avans.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

Capitolul 4

COMITETELE ELECTORALE

§ 9. Tipuri de comitete electorale

 1. Alegerile pentru Riigikogu sunt organizate de către următoarele comitete electorale:

 1. Comitetul Electoral Naţional;

 2. Comitetele electorale judeţene;

 3. Comitetele circumscripției de vot;

 4. Comitetul însărcinat cu Votul Electronic.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. În Tallinn şi în oraşul Tartu, funcţiile comitetelor electorale judeţene vor fi realizate de către comitetul electoral orăşenesc.

§ 10. Termenul autorităţii comitetului electoral

 1. Termenul autorităţii Comitetului Electoral Naţional va fi de patru ani.

 1. Termenul autorităţii comitetelor electorale judeţene, a comitetelor electorale ale oraşelor Tallinn şi Tartu şi a Comitetului însărcinat cu Votul Electronic va fi de patru ani.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Comitetele circumscripției de vot se vor numi înainte de alegerile ordinare şi extraordinare pentru Riigikogu. Autoritatea unui comitet al unei circumscripții de vot va continua până în momentul în care se va numi o altă componență a comitetului.

§ 11. Membru al comitetului electoral

 1. O persoană care are dreptul de a vota conform articolului 4 aliniatele (1)-(3) din această Lege şi a cărui autoritate în calitate de membru al comitetului electoral nu s-a încheiat pe parcursul ultimilor cinci ani printr-o decizie a Comitetului Electoral Naţional, poate fi membru al unui comitet electoral. Un membru al unui comitet electoral va fi experimentat în limba estoniană.

 2. O persoană poate fi membră doar a unui singur comitet electoral.

 3. Autoritatea unui membru a unui comitet electoral se va încheia prematur:

 1. dacă este evident faptul că această persoană nu are dreptul de a vota ca urmare a articolului 4

aliniatele (1)–(3) din această Lege;

 1. în cazul demisiei sale;

 2. în cazul decesului acestuia;

 3. printr-o decizie a Comitetului Naţional Electoral.

 1. O persoană va fi eliberată de responsabilităţile sale de membru al unui comitet electoral printr-o decizie fundamentată a unui oficial sau organism care l-a numit, sau la iniţiativa oficialului sau organismului, sau la propunerea comitetului electoral.

 2. Autoritatea unui membru al unui comitet electoral va fi suspendată dacă acesta sau aceasta:

 1. devine un reprezentant autorizat al unui partid politic;

 2. devine un reprezentant autorizat al unui candidat independent;

 3. este nominalizat ca şi candidat pentru a fi ales în Riigikogu;

 4. printr-o Hotărâre a unui comitet electoral judeţean sau a Comitetului Electoral Naţional.

 1. [Abrogat – RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

 2. Autoritatea unui membru al unui comitet electoral va fi restabilită:

 1. în cazurile menţionate la aliniatul (5) punctele 1) şi 2) din acest articol, începând cu data la care sunt anunţate rezultatele alegerilor;

 1. în cazul prevăzut la aliniatul (5) punctul 3) din acest articol, începând cu data care urmează dăţii în care candidatul nu este înregistrat sau refuză să participe ca şi candidat sau începând cu data la care sunt anunţate rezultatele alegerilor dacă candidatul nu este ales.

 1. Un membru al unui comitet electoral nu va face campanie pentru sau împotriva partidelor politice sau a candidaţilor.

 1. Un membru al unui comitet electoral va fi independent în îndeplinirea sarcinilor sale. Un membru al unui comitet electoral va acţiona în conformitate cu legea şi cu instrucţiunile unui comitet electoral superior.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 12. Procedurile de lucru ale comitetului electoral

 1. Procedura de lucru a unui comitet electoral va fi cel de ședință, care va stabilită de preşedintele comitetului sau, în absenţa sa, de vicepreşedinte, iar în absenţa ambilor, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, de către cel mai tânăr membru al comitetului electoral.

 1. Un comitet electoral are un cvorum dacă cel puţin jumătate din membrii comitetului sunt prezenţi. Ședința unui comitet electoral va fi prezidată de către preşedintele comitetului sau, în absența sa, de către vicepreședinte. În absența atât a președintelui, cât și a vicepreședintelui, ședința comitetului va fi prezidată de către cel mai tânăr membru al comitetului până când va fi ales un nou vicepreşedinte.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Se vor întocmi procese-verbale ale întâlnirilor unui comitet electoral.

 1. Ședințele unui comitet electoral vor fi publice. Oricine are dreptul de a examina hotărârile comitetului electoral, precum şi procesele-verbale ale întâlnirilor comitetului.

 1. Un comitet electoral va decide problemele care ţin de competenţa sa printr-o majoritate de voturi pentru. Orice opinie împotrivă a unui membru al comitetului va fi menţionată în procesele- verbale.

 1. Dacă autoritatea unui membru al comitetului electoral este suspendată sau se încheie, preşedintele va notifica primul membru locţiitor din cadrul acestuia care îşi va asuma obligaţiile membrului comitetului electoral.

 1. În baza hotărârii unui comitet electoral, membrii locţiitori sau alte persoane pot participa la activităţile electorale.

 1. Dacă un membru al Comitetului Electoral Naţional nu poate participa la o întâlnire a Comitetului, un membru locţiitor care se bucură de toate drepturile şi obligaţiile unui membru al Comitetului, cu excepţia drepturilor şi obligaţiilor unui Preşedinte sau a unui Vicepreşedinte, îl va substitui pe acesta.

 1. Pentru perioada în care sunt organizate alegerile, contractul de angajare sau relaţiile de serviciu ale unui membru sau ale unui membru locţiitor al unui comitet electoral sau ale unei persoane care asistă comitetul vor fi suspendate în baza unei propuneri făcute de către comitetul electoral.

 1. Un membru al Comitetului Electoral Naţional va primi o remuneraţie pentru participarea la o întâlnire a Comitetului şi pentru îndeplinirea altor funcţii ale Comitetului. Plata cu ora a unui membru al Comitetului Electoral Naţional va fi de 25 de ori salariul minim pe oră stabilit de către Guvernul Republicii. Procedura de plată a remuneraţiei va fi menţionată în procedura de lucru a Comitetului Electoral Naţional.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Membrilor comitetelor judeţene le va fi plătită remuneraţia din sumele alocate prevăzute în budgetul de stat pentru organizarea alegerilor. Procedura distribuirii sumelor alocate şi plata remuneraţiei va fi prevăzută într-o decizie a Comitetului Electoral Naţional.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Plata cu ora a unui membru al Comitetului de Vot Electronic va fi de până la 20 de ori salariul minim pe oră stabilit de către Guvernul Republicii. Procedura pentru plata remuneraţiei va fi menţionată într-o decizie a Comitetului Electoral Naţional.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 13. Asistența acordată comitetului electoral

 1. Organele Statului şi ale Administrațiilor Locale, agenţiile administrative, precum şi celelalte agenţii, trebuie, în măsura competenței lor, să asiste comitetele electorale în organizarea alegerilor.

 1. Un comitet electoral are dreptul de a se adresa în scris organelor statului sau ale administrațiilor locale, agenţiilor administrative sau altor agenţii cu privire la probleme referitoare la organizarea alegerilor. Un răspuns va fi transmis unei solicitări făcute de către un comitet electoral în trei zile lucrătoare de la primirea acesteia.

§ 14. Formarea Comitetului Electoral Naţional

 1. Comitetul Electoral Naţional include membrii următori:

 1. un judecător al unui Tribunal de Primă Instanţă numit de către Președintele Curții Supreme de Justiție;

 2. un judecător al unei curţi de apel numit de către Președintele Curții Supreme de Justiție;

 3. un consilier al Ministerului Justiţiei numit de către acesta;

 4. un oficial al Departamentului de Audit Intern numit de către Auditorul General;

 5. un procuror numit de către Procurorul Șef;

 6. un oficial al Cancelariei Riigikogu numit de către Secretarul General al Riigikogu;

 7. un oficial al Cancelariei de Stat numit de către Secretarul de Stat.

 1. Membrii Comitetului Electoral Naţional vor fi numiţi nu mai târziu de a zecea zi înainte de încheierea autorităţii Comitetului existent.

 1. Preşedintele şi Vicepreşedintele Comitetului Electoral Naţional vor fi numiţi de către comitetul electoral dintre membrii săi la prima întâlnire a comitetului. Prima întâlnire a Comitetului Electoral Naţional va fi stabilită de către Preşedintele sau Vicepreşedintele Comitetului Electoral Naţional anterior, nu mai târziu de a şaptea zi după începerea autorităţii Comitetului.

 1. Persoana care numeşte un membru al Comitetului Electoral Naţional pentru o funcție, va numi şi un membru locţiitor pentru acel membru.

 1. Președintele Curții Supreme de Justiție poate numi un judecător ca membru al Comitetului Electoral Naţional doar cu aprobarea judecătorului şi după ce s-a luat în considerare părerea judecătorului şef al curţii.

 1. Suportul operaţional şi administrativ va fi oferit Comitetului Electoral Naţional de către Cancelaria Riigikogu.

 2. Comitetul Electoral Național va stabili procedura de lucru al acestuia.

 1. Comitetul Electoral Național va fi înregistrat în registrul de stat al autorităţilor administrațiilor locale și centrale.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 15. Competenţa Comitetului Electoral Național

 1. Funcţia Comitetului Electoral Național este de a constata rezultatele votului şi rezultatele alegerilor din toată ţara, de a asigura uniformitatea desfăşurării alegerilor pentru Riigikogu, de a instrui celelalte comitete electorale, de a supraveghea activităţile lor şi de a îndeplini alte funcţii care decurg din lege.

 2. Comitetul Electoral Național are dreptul:

 1. de a suspenda sau încheia autoritatea unui membru a unui comitet al circumscripției de vot, a Comitetului pentru Votul Electronic sau a unui comitet electoral judeţean dacă acesta încalcă Legea Electorală pentru Riigikogu, o decizia Comitetului Electoral Național sau instrucţiunile unui comitet electoral superior;

 2. de a emite dispoziţii pentru eliminarea deficiențelor unui act al unui comitet electoral judeţean, al Comitetului pentru Votul Electronic sau al comitetului unei circumscripții de vot sau a unei hotărâri a comitetului electoral judeţean;

 3. de a suspenda un act al unui comitet electoral judeţean, al Comitetului pentru Votul Electronic sau al comitetul pentru circumscripția de vot sau validitatea unei hotărâri a unui comitet electoral judeţean;

 4. de a anula o decizie a unui comitet electoral judeţean sau de a declara nelegal un act al unui comitet al circumscripției de vot, a Comitetului pentru Votul Electronic sau al unui comitet electoral judeţean şi de a emite o dispoziție scrisă către comitetul circumscripției de vot, Comitetul pentru Votul Electronic sau comitetul electoral judeţean pentru eliminarea abaterii;

 5. să nu înceapă votul electronic sau să încheie votul electronic dacă securitatea sau siguranța în exploatare a sistemului de vot electronic nu poate fi asigurată într-un mod în care votul electronic să se poată desfăşura în conformitate cu cerinţele acestei Legi;

 6. de a abroga, în cazul suspendării sau încheierii votului electronic, în întregime sau parțial voturile transmise în mod electronic;

 7. de a declara invalide rezultatele votului într-o circumscripție de vot, o circumscripţie electorală, un judeţ, Tallinn, oraşul Tartu sau la nivel de stat sau să declare invalide rezultatele votului electronic în întregime sau parţial sau de a organiza o repetare a turului de scrutin dacă încălcarea a afectat în mod semnificativ sau ar fi putut afecta în mod semnificativ rezultatele votului.

 1. Comitetul Electoral Național va emite reglementările în cazurile prevăzute la aliniatele (4) şi (5) din acest articol. Preşedintele va semna reglementările Comitetului Electoral Național. Reglementările intră în vigoare în cea de-a treia zi după publicarea în Riigi Teataja.

 1. Comitetul Electoral Național va stabili, printr-o decizie , următoarele pentru organizarea alegerilor și a referendumurilor:

 1. procedura de lucru a Comitetului Electoral Național;

 2. procedura pentru organizarea votului electronic şi constatarea rezultatelor votului electronic;

 3. regulamentele sistemului de vot electronic;

 4. regulamentele referitoare la sistemul informatic de alegeri.

 1. Comitetul Electoral Național va stabili, printr-o decizie , următoarele pentru organizarea alegerilor pentru Riigikogu:

 1. procedura privind prezentarea candidaţilor pentru înregistrare şi pentru înregistrarea candidaţilor;

 2. formatul standard al cererilor pentru înregistrarea candidaţilor, formatul standard al listei candidaţilor într-o circumscripţie electorală, formatul standard al listelor naţionale de candidaţi şi formatul standard al cererilor pentru prezentarea candidaturii;

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. procedura de vot pe teritoriul altor state;

 2. formatul standard al listelor de alegători;

 3. procedura pentru organizarea votului şi constatarea rezultatelor votului şi a rezultatelor la alegeri;

 4. formatul standard al buletinelor de vot;

 5. formatul standard al înregistrării rezultatelor votului şi rezultatelor la alegeri;

 6. statutul de observator;

 7. procedura de utilizare a banilor alocaţi pentru organizarea alegerilor.

 1. Comitetul Electoral Național va adopta o rezoluție pentru a rezolva o problemă individuală care ţine de competența Comitetului Electoral Național. Aceasta va fi semnată de către Preşedintele Comitetului. Rezoluția va intra în vigoare din momentul semnării acesteia.

 1. Regulamentele, hotărârile şi instrucţiunile Comitetului Electoral Național vor fi obligatorii pentru comitetele electorale judeţene, pentru Comitetul de Vot Electronic şi pentru comitetele circumscripțiilor de vot.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 16. Formarea comitetului electoral judeţean

 1. Un comitet electoral judeţean va fi format din până la 13 membri.

 1. Un secretar judeţean va fi preşedintele unui comitet electoral judeţean. Guvernatorul județean, la propunerea secretarului județean, va numi membrii comitetului electoral judeţean nu mai târziu de a zecea zi înainte să se încheie autoritatea comitetului. Guvernatorul județean, la propunerea secretarului județean, va numi de asemenea până la patru membri locţiitori care, pe perioada autorităţii comitetului şi în ordinea specificată de guvernatorul județean, vor înlocui membrii comitetului a căror autoritate este suspendată sau se încheie.

 1. Secretarul corespondent al orașului va fi preşedintele comitetelor electorale ale oraşelor Tallinn şi Tartu. Consiliul orăşenesc, la propunerea secretarului orașului, va numi membrii comitetului electoral orășenesc nu mai târziu de a zecea zi înainte să se încheie autoritatea comitetului. Consiliul va numi de asemenea până la patru membri locţiitori care, pe parcursul perioadei autorităţii comitetului şi în ordinea specificată de consiliu, vor înlocui membrii comitetului a căror autoritate este suspendată sau se încheie.

 1. Vicepreşedintele unui comitet electoral judeţean va fi ales de către comitet dintre membrii săi.

 1. Suportul operaţional şi administrativ va fi oferit comitetelor electorale judeţene şi comitetelor electorale din Tallinn şi din oraşul Tartu de către administrațiile judeţene şi administrațiile orașului Tallinn şi respectiv Tartu.

§ 17. Competenţa comitetului electoral judeţean

 1. Responsabilitatea unui comitet electoral judeţean este de a constata rezultatele votului din județ, de a instrui comitetele circumscripțiilor de vot, de a supraveghea activităţile lor şi de a realiza alte funcţii care decurg din această Lege.

 2. Un comitet electoral judeţean are dreptul:

 1. de a suspenda autoritatea unui membru al comitetului circumscripției de vot dacă acesta încalcă Legea Electorală pentru Riigikogu, un regulament al Comitetului Electoral Național sau instrucțiunile unui comitet electoral superior;

 2. de a propune Comitetului Electoral Național încetarea autorității unui membru al comitetului electoral al ţării care a încălcat Legea Electorală pentru Riigikogu, un regulament al Comitetului Electoral Național sau instrucţiunile unui comitet electoral superior;

 3. de a emite precepte pentru eliminarea deficiențelor unui act al comitetului circumscripției de vot;

 4. de a suspenda un act al comitetului circumscripției de vot;

 5. de a declara un act al comitetului circumscripției de vot ca fiind nelegal;

 6. de a face o propunere Comitetului Electoral Național pentru a declara invalide rezultatele votului dintr-o circumscripție de vot şi de a organiza o repetare a turului de scrutin în circumscripția de vot dacă încălcarea a afectat în mod semnificativ sau ar fi putut afecta în mod semnificativ rezultatele votului.

 1. Un comitet electoral judeţean va adopta o rezoluție pentru rezolvarea unei probleme individuale care ţine de competența comitetului electoral judeţean. Aceasta va fi semnată de către preşedintele comitetului. Rezoluția va intra în vigoare odată cu semnarea acesteia.

 1. Rezoluțile şi instrucţiunile comitetelor electorale judeţene vor fi obligatorii pentru comitetele circumscripției de vot.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 171. Formarea Comitetului pentru Votul Electronic

 1. Comitetul pentru Votul Electronic va fi format din până la şapte membri.

 1. Comitetul Electoral Național va numi membrii şi preşedintele Comitetului pentru Votul Electronic nu mai târziu de a zecea zi înainte de a expira autoritatea comitetului.

 1. Comitetul Electoral Național va numi până la doi membri locţiitori pentru Comitetul pentru Votul Electronic .

 1. Vicepreşedintele Comitetului pentru Votul Electronic va fi ales de către comitet dintre membrii săi.

 1. Suportul operaţional şi administrativ va fi oferit Comitetului pentru Votul Electronic de către Cancelaria Riigikogu.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 172. Competenţa Comitetului pentru Votul Electronic

 1. Comitetul pentru Votul Electronic are funcția de a pregăti şi organiza votarea prin mijloace electronice, de a rezolva orice cazuri care împiedică desfășurarea votului electronic conform legii, de a verifica rezultatele votului electronic şi de a îndeplini orice alte sarcini care decurg din această Lege.

 1. Comitetul pentru Votul Electronic va fi îndreptăţit să facă o propunere Comitetului Electoral Național de a nu începe votul electronic sau de a suspenda sau încheia votul electronic dacă siguranţa sau încrederea sistemului de vot electronic nu pot fi asigurate într-un mod în care votul electronic să poate fi organizat conform cerinţelor acestei Legi.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 18. Formarea comitetului circumscripției de vot

 1. Un comitet al circumscripției de vot va cuprinde până la nouă membri.

 1. Consiliul administrației locale (numit în continuare consiliul) va numi printr-o decizie preşedintele şi membrii comitetului circumscripției de vot la propunerea secretarului comunei sau a orașului şi luând în considerare principiul echilibrului politic nu mai târziu de a douăzecea zi înainte de ziua alegerilor.

 1. Secretarul comunei sau a orașului va prezenta jumătate dintre membrii comitetului circumscripției de vot, iar partidele politice care participă la alegeri vor prezenta ceilalți membrii rămaşi.

 1. Partidele politice care participă la alegeri pot prezenta un candidat membru pentru un comitet al circumscripției de vot secretarului comunei sau a orașului nu mai târziu de a patruzecea zi înainte de ziua alegerilor.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Acordul persoanei este necesar pentru a fi numită membru al comitetului circumscripției de vot.

 1. Dacă partidele politice nu prezintă candidaţi sau dacă numărul candidaţilor prezentaţi de aceştia este mai mic decât numărul locurilor pe care le deţin partidele în comitetul circumscripției de vot, consiliul va numi membrii rămaşi la propunerea secretarului comunei sau a orașului.

 1. Dacă numărul candidaţilor membrii pentru comitetul unei circumscripții de vot prezentați de partidele politice depăşeşte numărul locurilor pe care partidele politice le dețin în comitetul circumscripției de vot, toţi candidaţii rămaşi sunt numiţi membri locţiitori ai comitetului circumscripției de vot.

 1. Consiliul va numi de asemenea, la propunerea secretarului comunei sau a orașului şi în conformitate cu aliniatul (7) al acestui articol, cel puţin doi membrii locţiitori care, pe parcursul perioadei autorităţii comitetului şi în ordinea specificată de către consiliu, va înlocui membrii comitetului a căror autoritate este suspendată sau se încheie.

 2. Un comitet al circumscripției de vot va alege un vicepreşedinte al comitetului dintre membrii săi.

 3. Suportul operaţional şi administrativ va fi oferit unui comitet al circumscripției de vot de către administrația comunei sau a orașului.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 19. Competenţa comitetului circumscripției de vot

Responsabilitatea comitetului circumscripției de vot este de a conduce votul, de a constata rezultatele votului în circumscripția de vot şi de a îndeplini alte funcţii care decurg din această Lege.

Capitolul 5

ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR

§ 20. Înregistrarea alegătorilor

 1. Alegătorii vor fi înregistraţi în registrul de evidenţă a populaţiei.

 2. Procedura de întreţinere a evidenței populaţiei va fi prevăzută de lege.

 3. Alegătorii vor fi înregistraţi pe baza următoarelor informaţii înscrise în registrul de evidenţă a populaţiei:

 1. prenumele și numele;

 2. data naşterii;

 3. codul numeric personal;

 4. informaţii privind cetăţenia;

 5. informaţii privind dezinvestiţia capacităţii legale active;

 6. informaţii privind locul de domiciliu.

§ 21. Cartea de alegător

 1. Procesatorul principal al datelor din registrul pentru evidența populației va organiza pregătirea cărţilor de alegător şi trimiterea acestora alegătorilor nu mai târziu de a douăzecea zi înainte de ziua alegerilor. O carte de alegător nu va fi trimisă unui alegător dacă informaţiile cu privire la domiciliul acestuia sunt introduse în registrul de evidenţă a populaţiei la iniţiativa administrației locale cu menționarea exactă a comunei sau a orașului, sau în Tallinn cu menționarea exactă a districtului orașului.

 2. Datele următoare vor fi introduse pe cartea de alegător:

 1. prenumele și numele alegătorului;

 2. anul naşterii alegătorului;

 3. adresa de domiciliu a alegătorului;

 4. numărul şi descrierea circumscripţiei electorale în conformitate cu § 6 din această Lege;

 5. numele comunei sau a orașului şi numărul circumscripției de vot unde alegătorul este introdus pe lista alegătorilor;

 6. ora şi locul votului în zilele de votare în avans şi în ziua alegerilor;

 7. alte informaţii cu privire la votare.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(21) Un alegător poate comanda o carte de alegător electronică. Pentru a comanda o carte de alegător electronică, un alegător va depune o cerere către procesatorul principal care se ocupă de registrul de evidenţă a populaţiei prin intermediul portalului informatic estonian. Pentru alegerile şi referendumurile viitoare îi va fi trimisă alegătorului o carte de alegător electronică fără a mai fi nevoie de depunerea din nou a unei cereri.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Un alegător care nu a primit o carte de alegător în a cincisprezecea zi înainte de ziua alegerilor sau ale cărui informaţii de pe cartea de alegător includ informaţii incorecte poate depune o cerere către secretarul comunei sau a orașului pentru a obţine clarificări sau pentru a fi corectate erorile. Secretarul comunei sau a orașului va revizui cu promptitudine cererea împreună cu persoana care a pregătit cartea de alegător respectivă şi va răspunde acestei cereri în scris în trei zile lucrătoare din momentul primirii cererii.

§ 22. Lista alegătorilor

 1. Procesatorul principal care prelucrează datele din registrul de evidenţă a populaţiei va organiza pregătirea şi imprimarea listei alegătorilor pentru fiecare circumscripție de vot pe baza informaţiilor deţinute în registrul de evidenţă a populaţiei şi va transmite lista de alegători către comitetele circumscripțiilor de vot nu mai târziu de a şaptea zi premergătoare zilei alegerilor. Lista electronică a alegătorilor va fi transmisă Comitetului pentru Votul Electronic nu mai târziu de a treisprezecea zi premergătoare zilei alegerilor.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Baza pentru pregătirea listei alegătorilor o vor constitui informaţiile prevăzute la articolul 20 aliniatul (3) din această Lege, şi anume până în de-a treizecea zi dinainte de ziua alegerilor. După întocmirea listei alegătorilor, vor fi luate în considerare și orice modificări făcute informaţiillor specificate la art. 20 alin. (3), punctele 1)-5) din această Lege după cea de-a treizecea zi dinainte de ziua alegerilor. Modificările făcute în ce privește detaliile legate de adresa de domiciliu după cea de-a treizecea zi de dinainte de ziua alegerilor nu vor fi luate în considerare.

 1. O persoană nu va fi introdusă pe o listă de alegători dacă aceasta a fost condamnată pentru o infracţiune de către o instanţă potrivit informaţiilor deţinute în cazierul judiciar şi dacă, din cea de-a treizecea zi dinainte de ziua alegerilor, aceasta va fi închisă până în ziua alegerilor.

 1. Un alegător va fi introdus pe lista de alegători a circumscripției de vot din zona unde își are domiciliul, conform datelor din registrul de evidenţă a populaţiei, în cea de-a treizecea zi dinainte de ziua alegerilor. Dacă informaţiile cu privire la domiciliul alegătorului sunt introduse în registrul de evidenţă a populaţiei și corespund datelor comunei sau a orașului respectiv, sau în Tallinn cu precizarea districtului orăşenesc, alegătorul va fi introdus pe lista de alegători dintr-o circumscripție de votare în baza art. 8 alin. (2) pct. 5) din această Lege.

 2. Informaţiile următoare despre fiecare alegător vor fi introduse în lista alegătorilor:

 1. prenumele și numele;

 2. codul numeric personal;

 3. adresa de domiciliu.

 1. Alegătorii vor fi introduşi pe lista de alegători în ordine alfabetică conform numelui lor.

 1. Persoana care întocmeşte lista de alegători va semna această listă nu mai târziu de a şaptea zi dinainte de ziua alegerilor, iar preşedintele comitetului circumscriției de votare va semna lista de alegători în ziua alegerilor după încheierea votării. Preşedintele Comitetului pentru Votul Electronic va semna lista de alegători care au votat folosind mijloacele electronice după încheierea votării.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(8) [Abrogată – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 23. Accesibilitatea listei de alegători

 1. Un alegător poate verifica corectitudinea informaţiilor legate de persoana sa introduse pe lista alegătorilor.

 1. După ziua alegerilor, reprezentanții autorizaţi ai partidelor politice şi candidaţii independenţi, precum şi reprezentanţii lor autorizaţi pot examina, în eventualitatea unui interes justificat, listele de alegători în măsura considerată necesară, iar listele pot fi de asemenea folosite în scopuri ştiinţifice.

§ 24. Verificarea corectitudinii informaţiilor introduse pe lista de alegători şi corectarea erorilor

 1. Dacă un alegător descoperă că informaţiile introduse pe lista de alegători cu privire la persoana sa conţin erori, acesta va depune o cerere comitetului circumscripției de vot pentru corectarea erorilor care o va transmite cu promptitudine secretarului comunei sau a orașului.

 1. Secretarul comunei sau a orașului va revizui cu promptitudine cererea împreună cu persoana care a întocmit lista de alegători şi va răspunde celui care a depus cererea și va informa comitetul circumscripției de vot cu privire la rezultatele revizuirii.

 1. Comitetul circumscripției de vot va corecta greşeala de pe lista de alegători pe baza unei notificări emise de secretarul comunei sau a orașului.

 1. Dacă reiese clar din documentele depuse la comitetul circumscripției de vot că informaţiile introduse pe lista de alegători includ erori, comitetul circumscripției de vot poate corecta greşelile respective. Secretarul comunei sau a orașului va fi informat cu promptitudine cu privire la corectarea greşelilor.

§ 25. Realizarea de modificări la lista alegătorilor

 1. Vor fi făcute modificări la lista de alegători doar în următoarele cazuri:

 1. o persoană ce nu a fost introdusă pe lista alegătorilor, dar care are dreptul de a participa la vot conform acestei Legi, va fi introdusă pe listă;

 2. o persoană care nu are dreptul să participe la vot va fi ştearsă din listă.

 1. Pentru a modifica o lista de alegători, o persoană va depune o cerere care va fi introdusă în registrul pentru evidenţa populaţiei sau o cerere pentru modificarea informaţiilor din registrul care este baza pentru înregistrarea alegătorilor adresată secretarului comunei sau a orașului. Secretarul comunei sau a orașului va analiza cererea împreună cu persoana care a întocmit lista de alegători şi va răspunde cu promptitudine persoanei ce a depus-o.

 1. Dacă o persoană este introdusă în registrul pentru evidenţa populaţiei sau dacă registrul cu aceste informaţii care constituie baza pentru înregistrarea alegătorilor este modificat astfel încât acest lucru determină reintroducerea personei pe o listă de alegători, secretarul comunei sau a orașului va notifica cu promptitudine comitetul circumscripției de vot cu privire la acest lucru.

 1. Un comitet al circumscripției de vot va face modificări unei liste de alegători pe baza unei notificări emise de secretarul comunei sau a orașului.

 1. Dacă secretarul comunei sau a orașului respinge o cerere menţionată la aliniatul (2) din acest articol, solicitantul poate introduce o acţiune în justiţie la o instanţă de contencios administrativ din zona de domiciliu împotriva acţiunii secretarului comunei sau a orașului. O plângere va fi depusă către secretarul comunei sau a orașului care va transmite reclamația la o instanţă de contencios administrativ din zona sa de domiciliu împreună cu o explicaţie scrisă în termen de douăzeci şi patru de ore.

 1. Instanţa de contencios administrativ va revizui reclamația şi va lua o decizie în trei zile lucrătoare de la data primirii plângerii.

 2. Instanţa de contencios administrativ va lua una dintre hotărârile următoare:

 1. să respingă cererea;

 2. să soluționeze reclamația şi să emită un precept către secretarul comunei sau a orașului pentru ca acesta să facă demersurile ca datele persoanei în cauză să fie introduse în registrul de evidență a populaţiei sau să modifice informaţiile introduse în registrul care constituie baza pentru înregistrarea alegătorilor.

 1. Dacă instanţa de contencios administrativ soluționează favorabil plângerea, persoana va fi introdusă în cel mai scurt timp în registrul de evidență a populaţiei sau informaţiile care îl privesc vor fi modificate, iar comitetul circumscripției de vot va fi notificat imediat cu privire la acest lucru.

Capitolul 6

DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR

§ 26. Partidul politic

 1. Partidele politice care sunt introduse în registrul asociaţiilor non-profit şi a fundaţiilor nu mai târziu de nouăzeci de zile înainte de ziua alegerilor pot participa la alegerile pentru Riigikogu.

[RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]

 1. [Abrogată – RT I 2010, 29, 150 – intrare în vigoare 01.01.2011]

 2. Partidele politice vor participa la alegerile pentru Riigikogu cu numele lor propriu.

 1. Un partid politic, după nominalizarea candidaţilor, va trimite o notificare scrisă Comitetului Electoral Naţional Naţional care stabileşte numele, codurile numerice personale, adresele şi numerele la care se vor efectua telecomunicaţiile ale reprezentanţilor autorizaţi ai partidului politic. Notificarea va fi semnată de o persoană îndreptăţită să reprezinte partidul politic în conformitate cu Legea Asociaţiilor Non-profit sau statutul partidului politic.

[RT I 2010, 29, 150 – intrare în vigoare 01.01.2011]

 1. Un partid politic poate autoriza până la două persoane să reprezinte partidul.

 2. [Abrogată – RT I 2010, 29, 150 – intrare în vigoare 01.01.2011]

§ 27. Candidat independent

 1. O persoană care are dreptul de a fi ales (articolul 4 aliniatele (4)-(6)) se poate desemna pe sine însăși ca și candidat independent şi poate întreprinde formalităţile necesare pentru înregistrare. O persoană care are dreptul să voteze conform art. 4 aliniatele (1)-(3) din această Lege poate nominaliza o altă persoană ca şi candidat independent şi va întreprinde formalităţile necesare pentru înregistrare în baza unui document de autorizare corespunzător.

 2. Un candidat independent poate fi numit doar într-o singură circumscripţie electorală.

§ 28. Cererea pentru prezentarea candidaturii

(1) [RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Într-o cerere pentru prezentarea candidaturii, o persoană:

 1. își va exprima dorinţa sa de a își prezenta candidatura pe lista unui partid politic sau de a participa în cursa electorală ca şi candidat independent;

 2. va confirma că îndeplinește prevederile acestei Legi pentru candidaţii care participă la alegerile pentru Riigikogu;

 3. va furniza informaţiile prevăzute la aliniatul (2) din acest articol.

 1. Un candidat va depune o cerere pentru a își prezenta candiatura care să cuprindă informaţiile următoare:

 1. prenumele și numele;

 2. codul numeric personal;

 3. calitatea de membru al unui partid politic;

 4. adresa de domiciliu;

 5. numerele de telefon la care poate fi contactat;

 6. detaliile de contact;

 7. informaţii cu privire la educaţia persoanei ce urmează a fi aleasă;

 8. locul unde este angajat şi funcţia.

 1. Comitetul Electoral Naţional va publica informaţiile menţionate în paragrafele (2) 1), 3), 6), 7) şi

8) pe saitul Comitetului Electoral Naţional.

 1. Un candidat va folosi doar prenumele și numele atunci când își depune candidatura.

 1. Un candidat va semna o cerere pentru a își putea depune candidatura

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

§ 29. Lista candidaţilor

 1. Un partid politic va pregăti:

 1. listele candidaţilor din circumscripţiile electorale;

 2. lista naţională a candidaţilor.

 1. Candidaţii nominalizaţi vor fi incluşi în ambele liste menţionate la aliniatul (1) din acest articol.

 1. Numărul candidaţilor dintr-o circumscripţie electorală poate depăşi numărul mandatelor din circumscripţia electorală cu până la doi candidați.

 1. O persoană are dreptul de a își depune candidatura doar într-o singură circumscripţie electorală. Candidatul își poate depune candidatura și în afara circumscripţiei electorale de domiciliu a persoanei respective.

 1. O persoană poate fi trecută pe lista de candidaţi a unui singur partid politic. O persoană care este nominalizată ca şi candidat independent sau care este membră a unui alt partid politic nu va apărea pe lista de candidați.

 2. Un partid politic poate depune o singură listă de candidaţi pentru a fi înregistrată într-o circumscripţie electorală.

 3. Ordinea candidaţilor de pe listă va fi stabilită de către partidul politic.

 1. Toţi reprezentanţii autorizaţi ai unui partid politic vor semna listele de candidaţi din circumscripţiile electorale şi listele naţionale de candidaţi.

§ 30. Nominalizarea candidaţilor

 1. Nominalizarea candidaţilor va începe în ziua lucrătoare care urmează distribuirii mandatelor. Un partid politic îşi poate prezenta candidaţii după trimiterea notificării menţionate la articolul 26 aliniatul (4) din această Lege.

 2. Nominalizarea candidaţilor se va încheia în cea de-a patruzeci şi cincea zi înainte de ziua alegerilor la ora 6 p.m.

 1. Pentru a înregistra candidaţii, un partid politic va depune următoarele la Comitetul Electoral Naţional:

 1. o cerere pentru înregistrarea candidaţilor;

 2. listele candidaţilor în circumscripţiile electorale;

 3. lista naţională a candidaţilor;

 4. o copie a ordinului de plată care certifică plata garanţiei;

 5. o cerere de prezentare a candidaturii depusă de fiecare candidat.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Un candidat independent va depune următoarele la Comitetul Electoral Naţional:

 1. o cerere pentru înregistrarea candidatului;

 2. o copie a ordinului de plată care certifică plata garanţiei;

 3. o cerere de prezentare a candidaturii.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Înainte de nominalizarea candidaţilor, un partid politic sau un candidat independent va depune o sumă, a cărei cuantum va fi egal cu valoarea salariului minim aşa cum a fost stabilit de către Guvernul Republicii în anul în care s-au declarat alegerile, pentru fiecare persoană nominalizată, în contul bancar al Comitetului Electoral Naţional ca şi garanţie.

[RT I, 05.02.2014, 1 – intrare în vigoare 01.04.2014]

§ 31. Acceptarea și înapoierea documentelor

 1. Comitetul Electoral Naţional va păstra evidențe cu privire la nominalizarea candidaţilor.

 2. Documentele de înregistrare a candidaţilor vor fi transmise de către un reprezentant autorizat al partidului politic. Documentele de înregistrare a unui candidat independent vor fi transmise de către candidatul independent sau de către reprezentantul său autorizat.

 1. Dacă nu sunt transmise către Comitetul Electoral Naţional toate documentele solicitate sau dacă documentele includ erori sau omisiuni sau dacă nu sunt în conformitate cu formatul standard stabilit de către Comitetul Electoral Naţional, persoana care preia documentele va propune persoanei care depune documentele ca documentele sau informaţiile solicitate să fie depuse, ca să fie depuse documentele respectând formatul standard sau ca erorile să fie corectate. Toate documentele trimise vor fi înapoiate.

 1. Dacă un partid politic sau un candidat independent doreşte să facă modificări documentelor de înregistrare a candidaţilor, Comitetul Electoral Naţional va înapoia toate documentele depuse şi, odată ce acestea au fost depuse din nou, documentele vor fi considerate a fi fost depuse pentru prima dată.

 1. Dacă un candidat este şters din lista candidaţilor nominalizaţi în baza unei cererii personale, Comitetul Electoral Naţional îi va înapoia acestuia cererea de prezentare a candidaturii şi va informa un reprezentant autorizat al partidului politic sau candidatul independent cu privire la aceasta. Partidului politic nu i se solicită să depună din nou documentele de înregistrare ale candidaților.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Dacă un partid politic sau un candidat independent depune documentele înainte de ora 6 p.m. în cea de-a patruzeci şi cincea zi dinainte de ziua alegerilor şi este evident faptul că nu toate documentele solicitate au fost depuse, că documentele conţin omisiuni sau că nu sunt în conformitate cu formatul standard stabilit de către Comitetul Electoral Naţional, sau că documentele depuse conţin erori care nu pot fi corectate imediat, documentele vor fi acceptate. Persoana care acceptă documentele va propune persoanei care le depune ca aceasta să depună atât documentele lipsă, cât şi informaţiile lipsă, ca documentele depuse să respecte formatul standard stabilit de către Comitetul Electoral Naţional ori ca erorile să fie corectate.

Într-un astfel de caz, partidul politic sau candidatul independent va efectua acțiunile solicitate nu mai târziu de ora 6 p.m. din cea de-a patruzeci şi treia zi dinainte de ziua alegerilor.

§ 32. Înregistrarea candidaţilor

 1. Comitetul Electoral Naţional, după expirarea perioadei pentru nominalizarea candidaţilor însă nu mai târziu de cea de-a patruzecea zi înainte de ziua alegerilor, va înregistra toate persoanele nominalizate în conformitate cu cerinţele acestei Legi în ordinea nominalizării acestora.

 1. Fiecare candidat va primi un număr de înregistrare. Numerele de înregistrare vor începe de la numărul 101 şi vor fi alocate candidaţilor în conformitate cu listele partidelor politice din circumscripţia electorală. Candidaţii independenţi vor primi numere de înregistrare după ce candidaţilor partidelor politice le-au fost alocate numerele de înregistrare. Ordinea alocării numerelor între partidele politice şi candidaţii independenţi va fi stabilită prin tragere la sorţi.

[RT I 2004, 71, 501 – intrare în vigoare 29.10.2004]

 1. Dacă, în termenul specificat la articolul 31 aliniatul (6) din această Lege, un partid politic sau un candidat independent nu reuşeşte să îndeplinească acţiunile solicitate de către Comitetul Electoral Naţional, Comitetul Electoral Naţional nu va înregistra:

 1. niciunul dintre candidaţii nominalizaţi de către partidul politic dacă documentele menţionate la art. 30, alin. (3) pct. 1), 2), 3) sau 4) din această Lege lipsesc sau dacă documentele conţin erori sau dacă nu sunt în conformitate cu formatul standard;

 2. un candidat dacă documentele, sau informaţiile care îl privesc, lipsesc sau dacă documentele acestora conţin erori sau nu sunt în conformitate cu formatul standard;

 3. un candidat care nu este în conformitate cu cerinţele prevăzute la articolul 4 aliniatele (4)–(6) şi articolul 29 aliniatul (5) din această Lege.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Comitetul Electoral Naţional va adopta o decizie motivată cu privire la imposibilitatea de a înregistra un candidat.

 2. Comitetul Electoral va revoca decizia de a înregistra un candidat dacă:

 1. candidatul refuză să își prezinte candidatura în baza unei cereri scrise care poate fi depusă de către acesta în termen de trei zile de la data înregistrării;

 2. candidatul decedează;

 3. se stabileşte faptul că, candidatul nu îndeplinește cerinţele prevăzute la art. 4 alin. (4)–(6) şi art. 29 alin. (5) din această Lege.

 1. Comitetul Electoral Naţional va înregistra o persoană care nu a fost înregistrată anterior după termenul prevăzut la aliniatul (1) din acest articol dacă Comitetul stabileşte că persoana îndeplinește cerinţele prevăzute la art. 4 alin. (4)-(6) şi art. 29 alin. (5) din această Lege sau dacă decizia Comitetului Electoral Naţional de a nu înregistra candidatul este revocată dprint-o decizia Curţii Supreme.

 1. O decizie referitoare la înregistrare poate fi revocată, iar o persoană care nu a fost înregistrată se poate înregistra nu mai târziu de a treisprezecea zi dinainte de ziua alegerilor.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 33. Lista completă a candidaţilor din circumscripţia electorală

 1. După înregistrarea candidaţilor, Comitetul Electoral Naţional va întocmi o listă consolidată a candidaţilor din fiecare circumscripţie electorală.

 1. Candidaţii vor fi introduşi pe lista consolidată a candidaţilor dintr-o circumscripţie electorală prin listele de candidaţi a partidelor politice din circumscripţia electorală în ordinea numerelor lor de înregistrare. Numele partidului politic care a depus lista va fi indicat în partea de sus a listei de candidaţi din circumscripţia electorală. Candidaţii independenţi vor fi introduşi pe lista consolidată a candidaţilor dintr-o circumscripţie electorală în ordinea numerelor lor de înregistrare după listele de candidaţi a partidelor politice din circumscripţia electorală.

[RT I 2004, 71, 501 – intrare în vigoare 29.10.2004]

 1. Numărul de înregistrare şi numele fiecărui candidat vor apărea în lista consolidată a candidaţilor din circumscripţia electorală. Dacă mai mulți candidaţi cu acelaşi nume apar într-o circumscripție electorală, datele lor de naştere vor apărea de asemenea în lista consolidată.

 1. Comitetul Electoral Naţional va informa comitetele electorale, misiunile străine care organizează votul în străinătate şi căpitanii ambarcaţiunilor cu privire la toate corecţiile şi modificările făcute listelor consolidate ale candidaţilor din circumscripțiile electorale, iar acestea vor face corectările sau modificările necesare în listele consolidate de candidaţi din circumscripțiile electorale. Listele consolidate cu candidaţii nu pot fi modificate după cea de-a treisprezecea zi dinainte de ziua alegerilor.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

Capitolul 7

PROCEDURA DE VOT

§ 34. Biroul de vot

 1. Votarea într-o circumscripţie electorală se va organiza la un birou de vot desemnat de către administrația comunei sau a orașului. Pot fi desemnate birouri de vot distincte pentru votarea din ziua alegerilor şi pentru votarea în avans.

 1. Un birou de vot va avea spaţii pentru distribuirea buletinelor de vot, cabine de vot şi o urnă. Într-o circumscripţie electorală unde se organizează votul pentru alegătorii care conform domiciliului nu fac parte din circumscripţia electorală respectivă, biroul de vot va avea, pe parcursul votării în avans, o cabină de vot separată şi o urnă pentru alegătorii care votează în afara circumscripţiei electorale a domiciliului acestora. Lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală şi listele naţionale de candidaţi vor fi postate în biroul de vot.

 1. Ordinea într-un birou de vot va fi păstrată de către comitetul circumscripției de vot. Ordinele legitime date verbal de către membrii comitetului electoral sunt obligatorii pentru toate persoanele din biroul de vot.

§ 35. Cabina de vot

 1. Cabina de vot va permite efectuarea în secret a votului.

 1. Cabina de vot va avea o masă şi un instrument de scris. Lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală va fi poziţionată pe peretele cabinei de vot, cu excepţia cabinei desemnate pentru alegătorii care votează în afara circumscripţiei electorale a domiciliului lor.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 36. Urna

 1. Comitetele electorale vor inspecta şi sigila urnele înainte de începerea votului. Urnele sigilate înainte de începerea votării în avans vor fi folosite doar pentru votarea în avans.

 2. Deschizătura unei urne va fi acoperită. Deschizătura va fi descoperită doar pentru a introduce buletinul de vot în urnă.

 1. Pe durata zilelor de votare în avans, comitetele electorale vor sigila deschizăturile urnelor folosite pentru votul în avans după închiderea programului de votare.

§ 37. Buletinul de vot

 1. Comitetul Electoral Naţional va stabili formatul standard al buletinului de vot.

 1. Comitetul Electoral Naţional va organiza pregătirea şi transmiterea buletinelor de vot la comitetele electorale.

 1. După primirea buletinelor de vot, comitetul circumscripției de vot va pune pe buletinele de vot stampila comitetului circumscripției de vot respectiv. Comitetul Electoral Naţional va pune stampila proprie pe buletinele de vot folosite pentru votul în străinătate şi la bordul navelor.

§ 38. Momentul votului

 1. În ziua alegerilor votarea va începe la ora 9 a.m. şi se va încheia la 8 p.m.

 2. Votarea în avans se va organiza:

 1. începând din cea de-a zecea până în cea de-a şaptea zi dinainte de ziua alegerilor într-o circumscripţie electorală desemnată de către un comitet electoral judeţean. Votul va începe la ora 12 a.m. şi se va încheia la ora 8 p.m.;

 2. începând din cea de-a şasea zi până în cea de-a patra zi dinainte de ziua alegerilor, în toate circumscripțiile de vot. Votul va începe la ora 12 a.m. şi se va încheia la ora 8 p.m. Votarea la locaţia alegătorului, în instituţiile privative de libertate, spitale şi în instituţiile de asistenţă socială de 24 de ore va fi organizat între 9 a.m. şi 8 p.m.;

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. începând din cea de-a zecea zi până în cea de-a patra zi dinainte de ziua alegerilor prin mijloace electronice. Votul va începe la ora 9 a.m. în cea de-a zecea zi înainte de ziua alegerilor şi va dura douăzeci şi patru de ore pe zi până la închiderea votului la ora 6 p.m. în cea de-a patra zi dinainte de ziua alegerilor.

 1. Votul la domicliu se va organiza în ziua alegerilor în cazurile prevăzute în această Lege.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 39. Votarea

 1. Un alegător trebuie să voteze în circumscripția de vot unde acesta apare pe lista alegătorilor, cu excepţia cazurilor menţionate la §§ 41-45 şi 47 şi în Capitolul 71și 8 din această Lege.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Pentru a primi un buletin de vot, un alegător va prezenta un document de identitate comitetului circumscripției de vot. Alegătorul va semna lista de alegători în momentul primirii buletinului de vot.

 2. Alegătorul va completa buletinul de vot într-o cabină de vot.

 1. Alegătorul va scrie numărul de înregistrare al candidatului din circumscripția electorală a reşedinţei sale pentru care acesta doreşte să voteze în locul desemnat de pe buletinul de vot.

 1. Alegătorul va completa el însuşi buletinul de vot. Dacă acesta nu poate completa singur buletinul de vot datorită unei dizabilităţi fizice, un alt alegător, dar nu un candidat din circumscripţia electorală de domiciliu a acestuia, poate face acest lucru la cererea şi în prezenţa acestuia.

 1. Alegătorul nu va scoate buletinul de vot din biroul de vot. Dacă un alegător completează greșit buletinul de vot, acesta are dreptul de a primi un alt buletin de vot de la comitetul secției de vot. Alegătorul va înapoia buletinul greşit sau nefolosit comitetului secției de vot.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

 1. După completarea buletinului de vot, alegătorul va împături buletinul de vot şi îl va înmâna unui membru al comitetului electoral care îl va ștampila folosind ștampila comitetului electoral pe partea din exterior a buletinului de vot împăturit.

 1. Alegătorul va depune el însuşi buletinul de vot în urnă. Dacă un alegător, din cauza unei dizabilităţi fizice, nu poate să depună el însuşi buletinul de vot în urnă, un alt alegător poate face acest lucru la cererea acestuia în prezenţa sa.

§ 40. Votul în avans

 1. Votul în avans se va organiza conform procedurii prevăzute la § 39 din această Lege.

 1. Un alegător introdus pe lista de alegători care a ajuns la vârsta de 18 ani până în ziua votării în avans are dreptul de a vota în cadrul votului în avans.

 2. Cel puţin trei membri ai comitetului circumscripției de vot se vor ocupa de votul în avans.

 1. Un membru al comitetului circumscripției de vot va trece data votării în lista de alegători pentru acei alegători care au votat.

 1. Comitetul circumscripției de vot va păstra urna şi documentele de vot pentru votul în avans în zilele de vot în avans și în zilele următoare astfel încât doar membrii comitetului circumscripției electorale vor avea acces la acestea.

§ 41. Specificaţii pentru votarea în avans organizată în afara circumscripţiei de vot de reşedinţă

 1. În zilele de vot în avans (art. 38 alin. (2)), alegătorii pot vota în afara circumscripţiei electorale a domiciliului lor într-o circumscripţie electorală desemnată de către comitetul electoral sau de către administrația comunei sau a orașului.

 1. Un comitet al circumscripției de vot desemnat de către administrația comunei sau a orașului va organiza votul în afara circumscripţiei electorale de domiciliu în zilele prevăzute la articolul 38 aliniatul (2) punctul 2) din această Lege. Administrația comunei sau a orașului poate desemna un comitet al circumscripției de vot care, pe lângă votul în avans, organizează votarea doar la domiciliul alegătorului (§ 43) sau în instituţiile privative de libertate, spitale și instituţiile de asistenţă socială de douăzeci şi patru de ore (§ 45).

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Un comitet electoral județean, cu excepţia Comitetului Electoral Judeţean din Harju şi a Comitetului Electoral Judeţean din Tartu, vor desemna, nu mai târziu de a patruzeci şi cincea zi înainte de ziua alegerilor, cel puţin câte o circumscripție de vot localizată într-un oraş din judeţ, unde alegătorii pot vota în afara circumscripţiei electorale de domiciliu în zilele menţionate la articolul 38 aliniatul (2) punctul 1) din această Lege. În Tallinn şi în oraşul Tartu, comitetul electoral orășenesc va desemna această circumscripție de vot. Fiecare comitet electoral judeţean va publica decizia sa nu mai târziu de săptămâna care precede începerea votării în avans.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 42. Votarea în avans în afara circumscripției de vot de domiciliu organizată în biroul de vot

 1. Un alegător care doreşte să voteze într-un birou de vot în afara circumscripției de vot de domiciliu va prezenta un document de identitate unui membru al comitetului circumscripției de vot şi acesta va fi introdus pe lista de alegători din afara circumscripției de vot a domiciliului acestora.

 1. Membrul comitetului electoral îi va înmâna alegătorului un buletin de vot, două plicuri şi lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală de domiciliu a alegătorului. Alegătorul va semna lista de alegători care votează în afara circumscripției de vot a domiciliului lor la primirea buletinului de vot.

 2. Alegătorul va completa buletinul de vot conform prevederilor articolului 39 aliniatele (3)-(6) din această Lege.

 1. Alegătorul va introduce buletinul de vot în unul dintre plicurile înmânate de către membrul comitetului circumscripției de vot. Alegătorul va introduce plicul în celălalt plic care i-a fost înmânat de către membrul comitetului circumscripției de vot. Alegătorul sau membrul comitetului circumscripției de vot va scrie numele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu a alegătorului pe plicul din exterior. Alegătorul va introduce plicul în urna prevăzută pentru buletinele de vot ale alegătorilor care votează în afara circumscripției de vot de domiciliu.

§ 43. Votarea în avans în afara circumscripției de vot de domiciliu organizată la domiciliul alegătorului

 1. Dacă un alegător care doreşte să voteze în afara circumscripției de vot a domiciliului său nu poate vota la un birou de vot localizat în circumscripția de vot din cauza stării sale de sănătate sau pentru un alt motiv întemeiat, acesta poate, până la ora 2 p.m. din ultima zi a votării în avans, să depună o cerere scrisă către administrația comunei sau a orașului pentru a vota la adresa unde se află sau către un comitet al circumscripției de vot prevăzut la articolul 41 aliniatul (2) din această Lege. Comitetul circumscripției de vot va înregistra cererea. Administrația comunei sau a orașului va înregistra cererea şi o va trimite celui mai apropiat comitet al circumscripției de vot.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Votul va fi organizat de cel puţin doi membri ai comitetului circumscripției de vot respectând prevederile articolului 39 aliniatele (4)-(6) şi art. 42 alin. (1), (2) şi (4) din această Lege.

§ 44. Votul electronic

[Abrogat – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 45. Votarea în instituţiile privative de libertate, spitale şi instituţii de asistenţă socială de douăzeci şi patru de ore

(1) [RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Votarea în instituţiile privative de libertate, spitale şi instituţii de asistenţă socială de douăzeci şi patru de ore se va organiza în zilele menţionate la articolul 38 aliniatul (2) punctul 2) din această Lege.

 1. Administraţia unei instituţii privative de libertate, a unui spital ori a instituţiei de asistenţă socială de douăzeci şi patru de ore va depune o cerere în vederea organizării votului către comitetul circumscripției de vot menţionat la articolul 41 aliniatul (2) din această Lege.

 1. Votarea va fi organizată de cel puţin doi membri ai comitetului circumscripției de vot conform prevederilor art. 39 alin. (4)–(6) şi art. 42 alin. (1), (2) şi (4) din această Lege.

 1. La numărarea rezultatelor votului, voturile alegătorilor care au votat în perioada votării în avans într-o instituţie privativă de libertate, spital sau instituţie de asistenţă socială de douăzeci şi patru de ore vor fi luate în considerare conform prevederilor articolului § 48 din această Lege.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

§ 46. Votul la domiciliu

 1. Dacă un alegător nu poate vota la un birou de vot din cauza stării sale de sănătate sau pentru un alt motiv întemeiat, acesta poate solicita să voteze la domiciliu.

 1. Pentru a putea vota la domiciliu, un alegător va depune o cerere scrisă către administrația comunei sau a orașului sau către comitetul circumscripției de vot de domiciliu până la ora 2 p.m. în ziua alegerilor, iar comitetul circumscripției de vot va înregistra cererea. Dacă cererea este depusă către administrația comunei sau a orașului, administrația comunei sau a orașului va înregistra cererea şi o va transmite la comitetul circumscripției de vot corespunzător.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Un alegător poate depune și prin telefon o cerere de a vota la domiciliu transmisă comitetului circumscripției de vot de domiciliu începând cu 9 a.m. până la 2 p.m. în ziua alegerilor. Comitetul circumscripției de vot va înregistra cererea.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. O cerere de a vota la domiciliu va include următoarele:

 1. numele alegătorului;

 2. codul numeric personal al alegătorului;

 3. adresa alegătorului;

 4. numerele de telefon la care poate fi contactat alegătorul;

 5. motivul pentru care se solicită votul la domiciliu.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Dacă comitetul circumscripției de vot descoperă că cererea nu este fondată, comitetul va notifica solicitantul cu privire la circumstanţele respingerii cererii.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Votul la domiciliu va fi organizat de cel puţin doi membri ai comitetului circumscripției de vot. Acești membri sunt numiţi în baza principiului că nu fac parte din acelaşi partid politic sau că nu s-au prezentat a fi membrii ai unui comitet al circumscripției de vot la propunerea aceluiaşi partid politic. Votul la domiciliu va fi organizat în conformitate cu prevederile de la articolul 39 aliniatele (1), (2), (4), (5), (6) şi (8) din această Lege.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

 1. Un alegător la domiciliu va semna lista de alegători la domiciliu la primirea buletinului de vot.

§ 47. Votarea în Estonia de către alegătorii care locuiesc în străinătate

 1. Un alegător a cărui reşedinţă este în străinătate care este inclus pe lista de alegători cu domiciliul permanent într-un stat din străinătate şi care nu a votat urmând procedura menţionată în Capitolul 8 din această Lege poate vota pe parcursul votării în avans în orice circumscripție de vot desemnată conform procedurii menţionate în prima frază a articolului 41 aliniatul (2) sau la articolul 41 aliniatul (3) din această Lege.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Pentru a primi un buletin de vot, un alegător trebuie să prezinte un document de identitate comitetului circumscripției de vot iar acesta va fi introdus pe lista de alegători care votează în afara circumscripției de vot de domiciliu.

 1. Un membru al comitetului circumscripției de vot va pregăti pentru alegător un buletin de vot, două plicuri şi o listă completă a candidaţilor din circumscripția electorală de domiciliu a alegătorului. Alegătorul va semna lista de alegători care votează în afara circumscripției de vot de domiciliu la primirea unui buletin de vot.

 2. Alegătorul va completa buletinul de vot respectând prevederile articolului 39 aliniatele (3)-(6) din această Lege.

 1. Alegătorul va introduce buletinul de vot în unul dintre plicurile care i-au fost înmânate de un membru al comitetului circumscripției de vot. Alegătorul va introduce plicul în celălalt plic care i-a fost înmânat de către membrul comitetului circumscripției de vot. Alegătorul sau membrul comitetului circumscripției de vot va scrie numele, codul numeric personal personal, adresa de domiciliu şi numărul circumscripției electorale a alegătorului pe plicul exterior. Alegătorul va depune plicul în urna prevăzută pentru buletinele de vot ale alegătorilor care au votat în afara circumscripției de vot a domiciliului lor.

 2. La numărarea rezultatelor voturilor, voturile înregistrate respectând procedura menţionată la aliniatul (1) ddin acest articol vor fi luate în considerare conform prevederilor de la articolul 48 aliniatul (1) şi (2) şi articolul 55 aliniatele (2)-(6) din această Lege.

§ 48. Luarea în considerare a voturilor exprimate pe parcursul votului în avans în afara circumscripției de vot de domiciliu

 1. Un comitet al circumscripției de vot va împacheta plicurile cu buletinele de vot ale alegătorilor care au votat în afara circumscripției de vot de domiciliu pe judeţe, şi separat pe cele din oraşele Tallinn şi Tartu, şi va transmite plicurile comitetului electoral județean al locaţiei lor.

 1. Un comitet electoral judeţean va trimite plicurile cu buletinele de vot menţionate la aliniatul (1) din acest articol la comitetele electorale județene corespunzătoare prin intermediul Comitetul Electoral Național nu mai târziu de a doua zi dinainte de ziua alegerilor.

 1. Un comitet electoral judeţean va trimite mai departe plicurile cu buletinele de vot primite de la alte comitete electorale judeţene respectând procedura menţionată la aliniatul (2) al acestui articol către comitetele circumscripției de vot corespunzătoare nu mai târziu de ziua ce precede ziua alegerilor.

 1. După primirea plicurilor cu buletinele de vot ca urmare a procedurii menţionate la aliniatul (3) al acestui articol, comitetul circumscripției de vot va verifica ca fiecare alegător să fie introdus pe lista de alegători circumscripției de vot şi ca aceasta să nu fi votat mai mult de o dată. Cel puţin trei membri ai comitetului circumscripției de vot trebuie să fie prezenţi în momentul în care buletinele de vot sunt verificate.

 1. Dacă un alegător nu este introdus pe lista de alegători din circumscripția de vot sau dacă acesta a votat mai mult de o dată în afara circumscripției de vot a domiciliului său, comitetul circumscripției de vot nu va lua în considerare niciun buletin de vot al alegătorului.

 1. Dacă un alegător a votat o dată, un membru al comitetului circumscripției de vot va face o menţiune pe lista de alegători cu privire la votul în avans.

 1. După îndeplinirea sarcinilor menţionate la aliniatele (4)-(6) din acest articol, comitetul circumscripției de vot va deschide plicurile exterioare, va depune plicurile din interior care conţin buletinele de vot în urna folosită pentru votul în avans şi va sigila din nou deschizătura urnei.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 481. Luarea în considerare a voturilor exprimate prin intermediul mijloacelor electronice

[Abrogat – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

Capitolul 71

VOTUL ELECTRONIC

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 482. Principii generale ale votului electronic

 1. Votul electronic va fi organizat de către Comitetul pentru Votul Electronic.

 1. Sistemul de vot electronic va fi administrat de către Comitetul pentru Votul Electronic şi va fi folosit pentru votarea prin mijloace electronice. Cerinţele tehnice pentru sistemul de vot electronic, care sunt necesare pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele menţionate la articolul 1 aliniatele (2)–(3) din această Lege, vor fi stabilite de către Comitetul Electoral Național în decizia menţionată la articolul 15 aliniatul (4) punctul 2) din această Lege.

 1. Un alegător va vota în nume propriu. În baza condiţiilor menţionate în această Lege, un alegător îşi poate schimba votul exprimat prin mijloace electronice.

 1. Comitetul pentruVotul Electronic se va ocupa de testarea sistemului de vot electronic. Comitetul Electoral Național va organiza auditarea sistemul de vot electronic şi îndatoririle Comitetului pentru Votul Electronic. Procedura de testare şi auditare, şi inspectarea îndatoririlor comitetului pentru votul electronic vor fi stabilite de către Comitetul Electoral Național în decizia prevăzută la articolul15 aliniatul (4) punctul 2) din această Lege.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

§ 483. Pregătirea votării prin mijloace electronice

 1. Comitetul pentru Votul Electronic se va sigura că sistemul de vot este gata de a fi folosit şi va introduce în sistem lista de alegători şi lista consolidată a condidaților din circumscripțiile electorale nu mai târziu de cea de-a treisprezecea zi dinainte de ziua alegerilor.

 1. Orice modificări la listele de alegători menţionate la §§ 24 şi 25 din această Lege vor fi făcute cel puţin o dată pe zi în lista electronică de alegători în zilele votării prin mijloace electronice.

 1. Înainte de începerea votării prin mijloace electronice, Comitetul pentru Votul Electronic va crea o cheie de criptare pentru voturile electronice şi cheia pentru deschiderea voturilor. Cheia pentru deschiderea voturilor va fi distribuită membrilor Comitetului Electoral Național.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 484. Procedura votului electronic

 1. Un alegător poate vota folosind mijloacele electronice în zilele menţionate la articolul 38 aliniatul (2) punctul 3) din această Lege folosind sistemul prevăzut la articolul 482 aliniatul (2) din această Lege.

 2. Un alegător se va identifica cu un certificat care îi permite o identificare digitală, emis în baza Legii Actelor de Identitate.

 1. După identificarea alegătorului urmând procedura prevăzută la aliniatul (2) din acest articol, lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală de domiciliu a alegătorului îi va fi afișată alegătorului.

 1. Alegătorul va indica candidatul din circumscripția sa electorală de domiciliu pentru care acesta doreşte să voteze. Aplicaţia folosită pentru votul electronic va cripta votul alegătorului folosind cheia de criptare a voturilor. Alegătorul va confirma votul printr-o semnătură digitală în conformitate cu Legea Semnăturii Electronice.

 1. O notificare privind faptul că votul a fost luat în considerare va apărea afişată alegătorului după ce votul este confirmat.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 485. Modificarea voturilor electronice

Un alegător are dreptul de a-şi schimba opțiunea votului prin mijloace electronice:

 1. votând din nou folosind mijloace electronice în perioada stipulată la articolul 38 aliniatul (2) punctul 3) din această Lege;

 2. votând cu un buletin de vot din a zecea până în cea de a patra zi dinainte de ziua alegerilor conform procedurii prevăzute la §§ 40–43, 45 sau 47 din această Lege.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 486. Verificarea voturilor electronice

 1. Un alegător are posibilitatea de a verifica dacă aplicaţia folosită pentru votul electronic a transferat votul exprimat de către alegător către sistemul electronic de vot conform dorinţei alegătorului.

 1. Procedura pentru verificarea voturilor electronice va fi stabilită de către Comitetul Electoral Național în decizia stipulată la articolul 15 aliniatul (4) punctul 2) din această Lege.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012, neimplementată înainte de 2015]

§ 487. Luarea în considerare a voturilor electronice

 1. În cazul mai multor voturi exprimate folosind mijloacele electronice (art. 485alin. (1)) va fi luat în considerare ultimul vot exprimat de către alegător.

 1. După închiderea votării prin mijloace electronice, Comitetul pentru Votul Electronic va întocmi o listă a persoanelor care au votat folosind mijloacele electronice pe circumscripții de vot şi va transmite lista comitetelor electorale judeţene nu mai târziu de a doua zi înainte de ziua alegerilor. Un comitet electoral judeţean va transmite mai departe lista către comitetele circumscripțiilor de vot nu mai târziu de ziua care precede ziua alegerilor.

 1. Dacă un alegător a votat folosing mijloace electronice, un membru al comitetului electoral va face o menţiune în lista de alegători cu privire la votul folosind mijloacele electronice.

 1. Dacă un alegător a votat folosind mijloacele electronice precum şi un buletin de vot, buletinul de vot al alegătorului va fi luat în considerare. Comitetul circumscripției de vot va trimite Comitetului pentru Votul Electronic o notificare în acest sens, pe baza căreia Comitetul pentru Votul Electronic nu va lua în considerare votul exprimat folosing mijloace electronice al alegătorului.

 1. Dacă un alegător a votat de câteva ori în afara circumscripției de vot a domiciliului acestuia, precum şi folosind mijloace electronice, toate plicurile cu buletinele de vot ale alegătorului, precum şi votul exprimat folosind mijloacele electronice nu vor fi luate în considerare. Comitetul circumscripției de vot va trimite Comitetului însărcinat cu Votul Electronic o notificare în acest sens, pe baza căreia Comitetul însărcinat cu Votul Electronic nu va lua în considerare votul exprimat folosind mijloace electronice al alegătorului.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 488. Suspendarea, încheierea sau neînceperea votării prin mijloace electronice

 1. În cazul suspendării votării prin mijloace electronice, Comitetul Electoral Național va notifica cu promptitudine alegătorii cu privire la suspendarea şi reînceperea votării prin mijloace electronice.

 1. În cazul neînceperii sau încheierii votării prin mijloace electronice, Comitetul Electoral Național va notifica cu promptitudine alegătorii referitor la acest lucru şi va oferi informaţii cu privire la tipurile de vot care pot fi folosite în locul votului electronic.

 1. În cazul în care suspendarea sau încheierea votării prin mijloace electronice este însoţită de anularea voturilor exprimate folosind mijloacele electronice, Comitetul Electoral Național va notifica cu promptitudine alegătorii cu privire la necesitatea de a vota din nou şi la tipurile de vot care pot fi folosite în acest scop.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

Capitolul 8

VOTAREA ÎN STRĂINĂTATE

§ 49. Pregătirea pentru votare

 1. Votarea într-un alt stat pentru alegătorii care locuiesc permanent în acel stat şi pentru alegătorii care locuiesc temporar acolo, va fi organizată de către misiunile străine ale Estoniei.

 1. O autoritate consulară condusă de către un consul onorific care este cetăţean estonian poate fi desemnată să organizeze votul printr-un ordin al Guvernului Republicii. Într-un astfel de caz, autoritatea consulară condusă de consulul onorific va îndeplini sarcinile prevăzute în acest Capitol.

[RT I 2009, 29, 175 – intrare în vigoare 01.07.2009]

 1. Votul va fi organizat de către şeful unei misiuni străine sau de către un oficial desemnat de către acesta. În cazul menţionat la aliniatul (2) din acest articol, votul se va organiza de către consulul onorific sau de către o persoană desemnată de acesta. Persoana care deţine dreptul de alegător trebuie să fie îndreptăţită la dreptul de a vota conform articolului 4 aliniatele (1) şi (2) din această Lege.

 1. Procesatorul principal însărcinat cu evidența populaţiei se va ocupa de transmiterea listelor de alegători care locuiesc în permanenţă într-un alt stat misiunilor străine. Informaţiile următoare vor fi introduse pe lista alegătorilor:

 1. prenumele și numele;

 2. codul numeric personal;

 3. adresa de reşedinţă, dacă se cunoaşte;

 4. numărul circumscripţiei electorale a cărei listă consolidată a candidaţilor este trimisă alegătorului.

 1. Alegătorilor care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate şi alegătorilor care locuiesc temporar într-un stat din străinătate în baza datelor din registrul populaţiei le vor fi trimise cărţi de alegător electronice nu mai târziu de a șaizecea zi înainte de ziua alegerilor. Pentru a comanda o carte de alegător, un alegător va depune o cerere respectând procedura prevăzută la articolul 21 aliniatul (21) din această Lege.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Informaţiile următoare vor fi introduse pe cartea de alegător:

 1. prenumele şi numele alegătorului;

 2. anul naşterii alegătorului;

 3. adresa de domiciliu a alegătorului;

 4. numărul şi descrierea circumscripției electorale conform § 6 din această Lege;

 5. adresa misiunii străine;

 6. procedura de depunere a cererii de a vota prin poştă, pentru votul prin poştă şi pentru votul la o misiune străină;

 7. termenul limită pentru primirea de către misiunea străină a cererilor de a vota prin poştă;

 8. termenul limită pentru primirea de către misiunea străină a buletinelor de vot trimise prin poştă;

 9. momentul votului la o misiune străină;

 10. momentul votului electronic;

 11. alte informaţii cu privire la vot.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

§ 50. Depunerea cererii pentru a vota

 1. Dacă un alegător doreşte să voteze prin poştă, acesta va trimite o cerere în acest sens la misiunea estoniană din străinătate în ţara în care își are reşedinţa în mod curent. Dacă Estonia nu are o misiune străină în ţara de reşedinţă curentă a unui alegător, alegătorul va trimite cererea la cea mai apropiată misiune străină a Estoniei.

 2. Un alegător care a fost introdus pe lista de alegători care locuiesc permanent într-un stat străin:

 1. va anexa la cerere o copie a documentului său de identitate care include date personale;

 2. va indica în cerere adresa sa de domiciliu în statul străin.

 1. Un alegător care nu a fost introdus pe lista de alegători care locuiesc în permanență într-un stat din străinătate:

 1. va anexa la cerere copii ale documentelor care certifică identitatea sa şi faptul că acesta/ aceasta are dreptul de a vota în conformitate cu articolul 4 aliniatele (1) şi (2) din această Lege;

 2. va indica adresa sa de domiciliu în statul străin;

 3. va indica ultima sa adresă de domiciliu în Estonia (județul, cartierul din Tallinn, sau din oraşul Tartu). Dacă un alegător care locuieşte în permanenţă într-un stat din străinătate nu a avut o adresă de domiciliu în Estonia, acesta va indica ultima adresă de domiciliu a părinţilor săi sau a bunicilor din Estonia.

 1. Un alegător care locuieşte temporar într-un stat din străinătate va indica adresa sa de domiciliu în Estonia în cerere pe lângă informaţiile prevăzute la aliniatul (2) punctele 1) şi 2) din acest articol.

 1. Cererile va trebui să fie primite de către misiunea străină nu mai târziu de a treizecea zi înainte de ziua alegerilor.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 51. Trimiterea către alegător a documentelor pentru vot

 1. În cel mai scurt timp posibil, o misiune străină va trimite următoarele alegătorilor care îşi trimit cererile în timp util şi care se încadrează în cerințele acestei Legi:

 1. un buletin de vot;

 2. lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală conform informaţiilor de pe lista de alegători care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate sau în conformitate cu articolul 50 aliniatul (3) punctul 3) sau articolul 50 aliniatul (4) din această Lege;

 3. două plicuri.

 1. Dacă un alegător care locuieşte în permanenţă într-un stat din străinătate a indicat Tallinn ca fiind ultima adresă de domiciliu a sa ori a părinţilor sau bunicilor săi dar nu a menționat cartierul din oraş, lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală nr. 1 îi va fi trimisă alegătorului.

 1. Dacă un alegător care locuieşte în permanenţă într-un stat din străinătate a indicat județul Petseri ca fiind ultima adresă de domiciliu a sa ori a părinţilor sau bunicilor săi, lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală nr. 11 îi va fi trimisă alegătorului.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 52. Votul prin poştă

 1. Un alegător va completa un buletin de vot conform prevederilor acestei Legi. Alegătorul va introduce

buletinul de vot completat în unul dintre plicurile trimise de către misiunea străină . Alegătorul va introduce acest plic în celălalt plic trimis de către misiunea străină . Alegătorul va scrie numele său şi codul numeric personal, precum şi numărul circumscripţiei electorale pe plicul din exterior. Un alegător care locuieşte temporar într-un stat din străinătate va scrie de asemenea adresa sa de domiciliu în Estonia pe plicul din exterior. După aceea alegătorul va trimite buletinul de vot misiunii din străinătate.

 1. Buletinele de vot trimise prin poştă vor fi primite de către misiunea străină în ziua stabilită de către misiunea străină , care va fi stabilită astfel încât Comitetul Electoral Național să primească buletinele de vot nu mai târziu de a patra zi înainte de ziua alegerilor.

 1. O misiune din străinătate va pregăti o listă a alegătorilor care au votat prin poştă şi va transmite lista Comitetului Electoral Național astfel încât Comitetul Electoral Național să primească lista nu mai târziu de a patra zi înainte de ziua alegerilor.

 1. În cazul votului prin poştă, cheltuielile cu privire la actele menţionate la articolul 50 aliniatul (1) din această Lege şi aliniatul(1) din acest articol vor fi suportate de către alegător.

§ 53. Votarea prin mijloace electronice în străinătate

[Abrogat – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 54. Votarea la misiuni în străinătate

 1. Dacă un alegător nu depune o cerere de a vota prin poștă în termenul prevăzut la articolul 50 aliniatul (5) din această Lege sau nu trimite un buletin de vot misiunii străine până la termenul limită prevăzut la articolul 52 aliniatul (2), acesta poate vota la o misiune străină la momentul stabilit de către misiunea străină .

 1. O misiune străină va permite votarea la acea misiune în cel puţin două zile în perioada cuprinsă între cea de a cincisprezecea zi şi cea de-a zecea zi dinainte de ziua alegerilor.

 1. La o misiune străină, un alegător va completa buletinul de vot conform prevederilor acestei Legi. După aceea alegătorul va introduce buletinul de vot într-un plic. Alegătorul va introduce plicul într-un alt plic. Alegătorul sau persoana care organizează votul va scrie numele şi codul numeric personal cât şi numărul circumscripției electorale a alegătorului pe plicul din exterior. Un alegător care locuieşte temporar într-un stat din străinătate va menţiona de asemenea adresa sa de domiciliu din Estonia pe plicul din exterior.

 1. Un alegător care votează la o misiune din străinătate va semna lista de alegători ce votează la o misiune din străinătate în momentul primirii unui buletin de vot.

§ 55. Luarea în considerare a buletinelor de vot la constatarea rezultatelor votului

 1. Buletinele de vot primite de către o misiune din străinătate vor fi luate în considerare la constatarea rezultatelor voturilor dacă sunt primite de către Comitetul Electoral Național nu mai târziu de a patra zi premergătoare zilei alegerilor.

 1. În momentul în care Comitetul Electoral Național a primit plicurile cu buletinele de vot ale alegătorilor care locuiesc în permanenţă într-un stat străin, Comitetul va verifica dacă alegătorii care locuiesc în permanenţă într-un stat străin nu au votat de mai multe ori şi că alegătorii care locuiesc în permanenţă într-un stat străin care au votat în Estonia au fost introduşi pe lista de alegători care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate.

 1. Dacă un alegător care locuieşte în permanenţă într-un alt stat a votat de mai multe ori folosind un buletin de vot sau dacă acesta nu a fost introdus pe lista de alegători care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate, Comitetul Electoral Naţional nu va lua în considerare niciunul dintre plicurile cu buletinele de vot ale alegătorului. Dacă un alegător a votat folosind mijloacele electronice precum şi un buletin de vot, buletinul de vot al alegătorului va fi luat în considerare. Dacă un alegător a votat de mai multe ori folosind un buletin de vot şi a folosit şi mijloace electronice, niciunul dintre plicurile cu buletinele de vot ale alegătorului şi nici votul exprimat la misiunea străină nu va fi luat în considerare.

 1. Comitetul Electoral Național va desemna un comitet electoral pentru fiecare circumscripție electorală care va stabili rezultatele voturilor alegătorilor care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate.

 1. Comitetul Electoral Național va trimite buletinele de vot ale alegătorilor care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate la comitetul electoral desemnat la aliniatul (4) de la acest articol nu mai târziu de a doua zi dinainte de ziua alegerilor.

 1. Plicurile cu buletinele de vot ale alegătorilor care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate vor rămâne la comitetul electoral şi vor fi deschise în ziua alegerilor pentru a stabili rezultatele votului.

 1. Nu mai târziu de ziua dinaintea zilei alegerilor, Comitetul Electoral Național va trimite plicurile cu buletinele de vot ale alegătorilor care locuiesc temporar într-un stat din străinătate la comitetele electorale corespunzătoare acolo unde voturile vor fi luate în considerare în momentul în care rezultatele voturilor vor fi stabilite conform prevederilor art. 48 alin. (4)-(7) din această Lege.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 56. Votul la bordul unei unei nave care arborează steagul naţional al Estoniei şi care se găseşte în apele internaţionale sau în apele unui stat străin

 1. Dacă o navă care arborează steagul naţional al Estoniei care are alegători la bord şi care se găseşte în apele internaţionale sau în apele unui stat din străinătate în zilele de vot în avans sau în ziua alegerilor, căpitanul navei poate depune o cerere la Comitetul Electoral Național pentru organizarea votului la bordul navei.

 1. Căpitanul navei va organiza votul la bordul navei conform prevederilor acestei Legi. Un alegător va vota la bordul unei nave conform prevederilor art. 42 alin. (3) şi (4) din această Lege. La stabilirea rezultatelor votului, voturile exprimate la bordul unei nave vor fi luate în considerare conform prevederilor art. 55 alin. (1) şi (7) şi art. 48 alin. (4)-(7) din această Lege.

Capitolul 9

STABILIREA REZULTATELOR VOTURILOR ŞI A REZULTATELOR ALEGERILOR

§ 57. Stabilirea rezultatelor voturilor în cadrul comitetelor electorale

 1. Un comitet electoral va deschide urnele după încheierea votului. Mai mult de o treime din membrii comitetului circumscripției de vot vor fi prezenţi la deschidere.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Înainte de deschiderea urnelor, comitetul circumscripției de vot va număra şi va anula toate buletinele de vot care nu au fost eliberate alegătorilor precum şi toate buletinele de vot deteriorate și returnate de către alegători. Buletinele de vot vor fi anulate prin retezarea unui colţ al buletinului de vot.

 1. Înainte de deschiderea urnelor, comitetul electoral va constata, în baza listei de alegători, numărul alegătorilor, şi, în baza semnăturilor date la primirea unui buletin de vot şi a menţiunilor făcute, numărul preliminar al acelora care au participat la vot, şi le vor trimite imediat Comitetului Electoral Național. Vor fi luate în considerare menţiunile cu privire la alegătorii care au votat pe durata votului în avans în afara circumscripției de vot a domiciliului lor folosind mijloace electronice sau la domiciliu, menţiunile făcute în lista de alegători. Numărul alegătorilor va fi introdus într-un proces-verbal având un format standard.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

 1. În momentul deschiderii unei urne, se va inspecta starea ștampilei aplicate pe urnă.

 1. Ștampila comitetului electoral va fi aplicată pe partea exterioară a buletinelor de vot ale alegătorilor care au votat la domiciliu, iar buletinele de vot vor fi amestecate cu acele buletine de vot ale alegătorilor care au votat la biroul de votare.

 1. Ștampila comitetului electoral va fi aplicată pe partea exterioară a buletinelor de vot ale alegătorilor care au votat în afara circumscripției de vot a domiciliului lor, iar aceste buletine de vot vor fi amestecate împreună cu buletinele de vot ale persoanelor care au votat în cadrul votului în avans printre buletinele de vot ale persoanelor care au votat în ziua alegerilor.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Comitetul circumscripției de vot va constata numărul buletinelor de vot extrase din urne, inclusiv numărul buletinelor de vot invalide şi numărul voturilor exprimate pentru candidaţii şi partidele politice, şi va introduce aceste cifre într-un proces-verbal cu un format standard.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

 1. Un buletin de vot va fi considerat invalid dacă:

 1. nu poartă două aplicări ale ștampilei comitetului electoral,

 2. niciun număr de înregistrare al candidatului sau mai mult de un număr de înregistrare al candidatului a fost înscris pe buletinul de vot,

 3. candidatul al cărui număr este menţionat pe buletinul de vot nu locuieşte în circumscripția electorală respectivă,

 4. numărul de înregistrare al candidatului menţionat pe buletinul de vot a fost corectat, sau

 5. numărul de înregistrare al candidatului menţionat pe buletinul de vot este ilizibil.

 1. Dacă niciun număr de înregistrare al candidatului nu a fost menţionat pe buletinul de vot însă dorinţa alegătorului este clară şi fără echivoc, buletinul de vot se va considera valid.

 1. Se va completa un proces-verbal în format standard pentru stabilirea rezultatelor votului. Preşedintele comitetului va semn acest proces-verbal. Data şi momentul întocmirii procesului verbal vor fi indicate în procesul verbal.

 1. După constatarea rezultatelor votului, buletinele de vot valide vor fi împachetate separat per candidat. Buletinele de vot invalide, buletinele de vot care nu au fost înmânate alegătorilor şi buletinele de vot deteriorate returnate de către alegători vor fi împachetate separat. Circumscripția de vot din care provin buletinele de vot şi tipul şi numărul buletinelor de vot din pachet vor fi trecute pe fiecare pachet. Preşedintele comitetului electoral va semna însemnarea.

 1. Buletinele de vot, listele de alegători, procesele-verbale cu privire la rezultatele voturilor şi orice opinii în dezacord ale membrilor comitetului vor fi transmise cu promptitudine comitetului electoral regional.

 2. Rezultatele votului vor fi făcute publice în cadrul comitetului electoral.

§ 58. Numărarea voturilor exprimate la votarea în avans

[Abrogată – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 59. Stabilirea rezultatelor voturilor alegătorilor cu domiciliul permanent în străinătate

 1. Comitetul electoral desemnat la art. 55 alin. (4) din această Lege va începe numărarea voturilor exprimate de către alegătorii care locuiesc permannet într-un stat din străinătate la ora 7 p.m. în ziua alegerilor. Cel puţin trei membri ai comitetului electoral vor fi prezenţi la deschiderea plicurilor, inclusiv preşedintele sau vicepreşedintele comitetului.

 1. Plicurile din interior care includ buletinele de vot ale alegătorilor care locuiesc permanent într-un stat din străinătate vor fi deschise şi se va sigila partea din exterior a buletinelor de vot.

 1. Pe baza buletinelor de vot, comitetul electoral va constata numărul alegătorilor care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate care au participat la vot, numărul buletinelor de vot invalide şi numărul voturilor exprimate pentru candidaţi şi pentru partidele politice. Buletinele de vot vor fi declarate invalide conform prevederilor art. 57 alin. (8) şi (9) din această Lege.

 2. Rezultatele voturilor alegătorilor care locuiesc permanent într-un stat din străinătate nu vor fi dezvăluite înainte de ora 8 p.m.

 3. Se va întocmi un proces-verbal în format standard cu privire la stabilirea rezultatelor voturilor alegătorilor care locuiesc permanent într-un stat din străinătate. Preşedintele comisiei va semna procesul –verbal. Data şi momentul întocmirii procesului-verbal vor fi indicate în procesul verbal.

 1. Rezultatele voturilor alegătorilor care locuiesc permanent într-un stat din străinătate vor fi stabilite public. Persoanele care sunt prezente la numărarea voturilor vor îndeplini orice ordine orale date de către membrii comitetului electoral județean. Persoanele care sunt prezente la numărarea voturilor nu vor aduce niciun fel de mijloace de comunicare în încăperea în care sunt numerate voturile și nu vor părăsi încăperea înainte de 8 p.m.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 60. Stabilirea rezultatelor alegerilor în cadrul comitetelor electorale judeţene

 1. Pe baza proceselor-verbale primite din partea comitetelor circumscripțiilor de vot, comitetele electorale judeţene vor constata numărul alegătorilor incluşi pe liste, numărul alegătorilor care au primit un buletin de vot, numărul buletinelor de vot extrase din urne, inclusiv numărul buletinelor de vot invalide, şi numărul voturilor exprimate pentru candidaţii şi partidele politice, şi vor introduce aceste numere într-un proces-verbal standard. Rezultatul obţinut va fi verificat prin renumărarea buletinelor de vot.

 1. Dacă numerele obţinute la renumărarea buletinelor de vot sunt diferite de numerele menţionate în procesele-verbale ale unui comitet al circuscripției de vot, comitetul electoral judeţean va stabili de unde reies diferenţele şi circumstanţele care au determinat apariția unor astfel de diferenţe în anexa la procesul-verbal. Procesele-verbale ale comitetului electoral regional nu vor fi modificate. Comitetul electoral judeţean va adopta o decizie cu privire la rezultatele finale ale votării.

 1. Un comitet electoral judeţean va întocmi un proces-verbal cu privire la rezultatele alegerilor din județ, din fiecare circumscripție electorală din Tallinn și din oraşul Tartu care va fi semnat de către preşedintele comitetului. Data şi momentul întocmirii procesului-verbal vor fi trecute în procesul-verbal.

 1. Rezultatele alegerilor vor fi constatate în public în cadrul unui comitet electoral judeţean.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 601. Numărarea voturilor exprimate folosind mijloacele electronice

 1. Comitetul pentru Votul Electronic va verifica rezultele votului electronic în ziua alegerilor după ora 7 p.m.

 1. Cel puţin jumătate dintre membrii Comitetului pentru Votul Electronic şi ai Comitetului Electoral Național, inclusiv preşedinţii sau vicepreşedinţii comitetelor, vor fi prezenţi la numărarea voturilor.

 2. Înainte de numărarea voturilor electronice:

 1. Comitetul pentru Votul Electronic va anula în baza unei note prevăzute la articolul 487 aliniatele (4) şi (5) din această Lege voturile electronice care au fost modificate prin utilizarea buletinelor de vot în momentul exprimării votului;

 2. Comitetul pentru Votul Electronic va separa datele personale ale alegătorilor din voturile electronice supuse numărătorii.

 1. Comitetul Electoral Național va deschide voturile electronice folosind cheia de deschidere a voturilor menţionată la articolul 483alin. (3) din această Lege.

 2. Comitetul pentru Votul Electronic va verifica următoarele în fiecare circumscripţie electorală:

 1. numărul de alegători care au participat la votarea prin mijloace electronic;

 2. numărul de voturi electronice nule;

 3. numărul de voturi electronice anulate conform procedurii menţionate la aliniatul (3) punctul 1) din acest articol;

 4. numărul voturilor electronice exprimate pentru candidați şi partidele politice.

 1. Un vot electronic care nu conţine numărul de înregistrare al candidatului din circumscripția electorală de domiciliu a alegătorului sau care nu este în conformitate cu formatul standard stabilit de către Comitetul Electoral Național va fi anulat și nu va fi luat în considerare.

 1. Numărarea voturilor exprimate folosind mijloacele electronice va fi publică. Persoanele care sunt prezente la numărarea voturilor vor respecta ordinele orale ale membrilor Comitetului pentru Votul Electronic. Persoanele care sunt prezente la numărarea voturilor nu vor aduce niciun mijloc de comunicare în încăperea în care se numără voturile și nu vor părăsi încăperea înainte de 8 p.m.

 2. Rezultatele voturilor nu vor fi dezvăluite înainte de 8 p.m.

 3. Preşedintele Comitetului pentru Votul Electronic va semna rezultatele votării prin mijloace electronice.

 1. Preşedintele Comitetului pentru Votul Electronic va introduce imediat rezultatele alegerilor în sistemul informatic electoral.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 61. Stabilirea rezultatelor voturilor în cadrul Comitetului Electoral Național

 1. În baza proceselor-verbale cu privire la rezultatele voturilor alegătorilor de la nivel județean şi ale alegătorilor care locuiesc în permanenţă într-un stat din străinătate care sunt primite de la comitetele electorale judeţene şi în baza rezultatelor alegătorilor care au votat folosind mijloace electronice, Comitetul Electoral Național va verifica, pentru fiecare circumscripție electorală, numărul alegătorilor introduşi pe listele de alegători, numărul alegătorilor cărora li s-a dat un buletin de vot, numărul alegătorilor care au participat la vot, numărul buletinelor de vot anulate şi numărul voturilor exprimate pentru candidaţi şi pentru partidele politice.

 1. Comitetul Electoral Național va întocmi un proces-verbal cu privire la rezultatele voturilor care va fi semnat de către preşedintele Comitetului. Data şi momentul întocmirii procesului-verbal vor fi indicate în procesul-verbal.

 2. [Abrogată – RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

 3. Constatarea rezultatelor voturilor în Comitetul Electoral Național va fi publică.

§ 62. Stabilirea rezultatelor alegerilor

 1. O cotă simplă va fi calculată pentru fiecare circumscripție electorală, care va fi obţinută prin împărţirea numărului de voturi valide exprimate în circumscripția electorală la numărul de mandate din judeţ.

 2. Un candidat în favoarea căruia numărul voturilor exprimate depăşeşte sau este egal cu cota simplă este ales.

 1. Pe listele candidaţilor acelor partide politice dintr-o circumscripție electorală alor căror candidaţi primesc cel puţin 5% din voturi la nivel naţional, candidaţii vor fi clasificaţi în funcţie de numărul voturilor exprimate pentru fiecare candidat. Voturile exprimate pentru candidaţii existenţi pe listele de candidați ai aceluiaşi partid politic dintr-o circumscripție electorală vor fi adunate. Unui partid politic i se vor da atât de multe mandate cât numărul de ori în care numărul voturilor pe care le primeşte în circumscripția electorală depăşeşte cota simplă. Mandatele obţinute conform paragrafului (2) din acest aliniat sunt considerate a fi mandate ale unui partid politic. Numărul de mandate ale unui partid politic va fi mărit cu unul dacă voturile rămase însumează cel puţin 75% din cota simplă. De asemenea, un partid politic va primi un mandat dacă numărul voturilor reprezintă cel puţin 75% din cota simplă. Candidaţii poziţionaţi mai bine către începutul listei pentru care numărul voturilor exprimate se ridică la cel puţin 10 % din cota simplă, sunt aleşi. Dacă cel puţin doi candidați primesc un număr egal de voturi, candidatul care este poziţionat pe o poziție superioară la începutul listei naţionale a candidaţilor, va fi ales.

 1. Mandatele care nu sunt distribuite în circumscripțiile electorale în baza unei cote simple, vor fi distribuite ca mandate compensatorii între partidele politice ai căror candidați primesc cel puţin 5 % din voturi la nivel naţional.

 1. Mandatele compensatorii vor fi distribuite folosind o metodă de distribuţie d’Hondt modificată cu seria de distribuţie a 1, 20.9, 30.9, 40.9, etc. În calcularea cifrei comparative pentru fiecare partid politic, vor fi omise atâtea prime elemente din serie cât reprezintă numărul mandatelor obţinute de către partidul politic din circumscripția electorală. Dacă cifrele comparative a cel puţin două partide politice sunt egale, partidul politic ai cărui candidaţi se găsesc poziţionaţi mai către partea de jos din lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală va primi mandatul.

 1. Candidatul care este poziţionat mai spre primele locuri ale listei şi pentru care numărul voturilor exprimate se ridică la cel puţin 5% din cota simplă, va primi un mandat compensatoriu pe lista naţională a candidaţilor. La distribuirea mandatelor, candidaţii care au fost aleşi în circumscripțiile electorale vor fi omişi.

 1. Dacă, la distribuirea mandatelor compensatorii, este evident faptul că nu există destui candidaţi pe lista naţională de candidaţi pentru care numărul de voturi exprimate să se ridice la cel puţin 5 % din cota simplă a circumscripției sale electorale, candidatul de pe aceeaşi listă care a primit cel mai mare procentaj de voturi din cota simplă în circumscripţia sa electorală va primi un mandat compensatoriu. În eventualitatea unui număr egal de voturi, candidatul care se găseşte în primele locuri ale listei depuse va primi un mandat compensatoriu.

 2. Niciun partid politic nu va primi mai multe mandate decât numărul candidaţilor de pe listă.

 1. Dacă o decizie de a înregistra un candidat al unui partid politic este revocată (articolul 32 aliniatul (5)), voturile exprimate pentru acesta într-un stat din străinătate vor fi reţinute de către partidul politic. Voturile unui candidat care decedează după începerea votului în avans vor fi de asemenea reţinute de către partidul politic. Dacă decizia de înregistrare a unui candidat independent este anulată sau dacă un candidat independent decedează, voturile exprimate în favoarea candidatului nu vor fi luate în considerare în stabilirea rezultatelor alegerilor.

 1. Comitetul Electoral Național va întocmi un proces-verbal cu privire la rezultatele alegerilor care va fi semnat de către Preşedintele Comitetului. Data şi momentul întocmirii procesului-verbal va fi indicat în procesul-verbal.

 1. Rezultatele alegerilor vor fi constatate în Comitetul Electoral Național în public.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

Capitolul 10

SPECIFICAȚII PENTRU ALEGERILE EXTRAORDINARE PENTRU RIIGIKOGU

§ 63. Specificaţii pentru alegerile extraordinare pentru Riigikogu

 1. Alegerile extraordinare pentru Riigikogu vor fi organizate în conformitate cu această Lege, luând în considerare stipulaţiile prevăzute în acest Capitol.

 1. Comitetul Electoral Național va stabili, printr-o Hotărâre, următoarele condiţii pentru actele care privesc alegerile extraordinare în Riigikogu:

 1. depunerea numărului de cetăţeni din Estonia cu drept de vot (art.7 alin. (3));

 2. modificarea împărţirii comitetelor electorale (art. 8 alin. (3) şi (4));

 3. formarea comitetelor circumscripțiilor de vot (§ 18);

 4. trimiterea cărţilor de alegător (§ 21);

 5. depunerea listei cu partidele politice (art. 26 alin. (2));

 6. nominalizarea candidaţilor (§ 30);

 7. înregistrarea candidaţilor (§ 32);

71) momentul votării în avans (art. 38 alin. (2));

 1. trimiterea cărţilor de alegător alegătorilor care locuiesc temporar într-un stat din străinătate (art. 49 alin. (5));

 2. trimiterea cererilor de a vota prin poştă de către misiunile străine (§ 50);

 3. primirea buletinelor de vot pentru votarea prin poştă (art. 52 alin. (2));

 4. momentul votării la misiunile străine (art. 54 alin. (2)).

 1. În eventualitatea alegerilor extraordinare pentru Riigikogu, un total de cel puţin zece zile va fi acordat pentru nominalizarea şi înregistrarea candidaţilor.

 1. În eventualitatea alegerilor extraordinare, alegătorii vor fi introduşi pe lista circumscripției de vot de pe teritoriul domiciliului lor, aşa cum sent înregistrați în registrul de evidență a populaţiei, unde se găsesc la data la care sunt anunțate alegerile. Dacă detaliile legate de adresa de domiciliu a unui alegător sunt introduse în registrul de evidență a populaţiei și corespund comunei sau orașului, sau districtului din orașul Tallinn, alegătorul va fi inclus pe lista de alegători a unei circumscripții de vot stabilite potrivit art. 8 alin. (2) pct. 5) din această Lege.

[RT I 2004, 6, 32 – intrare în vigoare 14.02.2004]

Capitolul 11

CHELTUIELILE ELECTORALE

§ 64. Cheltuielile pentru organizarea alegerilor

 1. Cheltuielile rezultate din pregătirea şi organizarea alegerilor pentru Riigikogu vor fi suportate din bugetul de stat.

 2. Comitetul Electoral Național va pregăti un proiect de buget privind cheltuielile pentru alegeri.

 1. Comitetul Electoral Național va decide cu privire la distribuirea cheltuielilor din buget în funcţie de mărimea alocărilor de la bugetul de stat.

 1. Cheltuielile cu privire la înregistrarea alegătorilor (Capitolul 5) vor fi suportate din bugetul de stat din fondurile separate alocate bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

 1. Cheltuielile cu privire la organizarea votului într-un stat din străinătate vor fi suportate din bugetul de stat din fondurile separate alocate bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

§ 65. Raport privind finanţarea campaniei electorale a partidului politic şi candidatul independent

[Abrogat – RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]

§ 66. Fonduri folosite pentru campania electorală

[Abrogat – RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]

§ 67. Cheltuieli pentru campania electorală

[Abrogat – RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]

Capitolul 12

RECLAMAȚII

§ 68. Definiţia unei reclamații

În sensul acestui Act Normativ, o reclamație este o solicitare ca o decizia unui comitet electoral să fie revizuită și declarată invalidă, sau ca o acțiune a unui comitet electoral să fie declarată nelegală, solicitare depusă la un comitet electoral județean sau la Comitetul Electoral Național și care este pregătită în conformitate cu exigențele acestui Act Normativ

§ 69. Cerinţe pentru o reclamație

 1. O reclamație va fi întocmită în scris şi va cuprinde următoarele:

 1. numele organismului pentru care este depusă plângerea;

 2. numele, adresa poştală şi numerele de telefon/fax ale reclamantului;

 3. informaţii cu privire la decizia contestată sau la descrierea acțiunii contestate;

 4. o cerere exprimată clar;

 5. motivele reclamației;

 6. data.

 1. O reclamație trebuie semnată de către reclamant. O reclamație depusă de un partid politic va fi semnată de către reprezentantul autorizat al partidului politic.

 1. Dacă o reclamație reclamație nu este întocmită în conformitate cu exigențele prevăzute la aliniatele (1) şi (2) din acest articol sau dacă reclamația este depusă cu nerespectarea procedurii prevăzute la §§ 70 şi 71 din această Lege, organismul pentru care este depusă reclamația poate refuza revizuirea plângerii şi o poate returna reclamantului.

§ 70. Procedura de completare a unei reclamații împotriva actului comitetului circumscripției de vot şi pentru revizuirea plângerii

 1. Dacă o persoană, un candidat sau un partid politic (denumit în continuare persoană interesată) descoperă că o acțiune a unui comitet al unei circumscripții de vot încalcă drepturile sale, persoana poate depune o plângere la comitetul electoral judeţean.

 1. Plângerea va fi depusă la comitetul electoral judeţean în trei zile de la constatarea acțiunii menționate la aliniatul (1) din acest articol.

 1. Comitetul electoral judeţean va revizui reclamația şi va adopta o decizie în cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Comitetul electoral judeţean va comunica cu promptitudine decizia reclamantului.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Reclamația va fi revizuită în public. Comitetul electoral judeţean va notifica reclamantul cu privire la ora şi locul revizuirii plângerii.

 2. Comitetul electoral judeţean va adopta una dintre următoarele decizii:

 1. de a respinge reclamația;

 2. de a aproba reclamația;

 3. de a aproba parţial reclamația.

 1. Dacă un comitet electoral judeţean aprobă plângerea, comitetul poate decide îndeplinirea actelor prevăzute la articolul 17 alin. (2) din această Lege.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 71. Procedura de depunere a unei reclamații împotriva hotărârii sau acțiunii comitetului electoral judeţean sau actțiunii Comitetului pentru Votul Electronic Vot şi pentru revizuirea plângerii

 1. Dacă o persoană interesată observă că o decizie sau o acțiune a unui comitet electoral judeţean sau al Comitetului pentru Votul Electronic îi încalcă drepturile acesteia, persoana poate depune o plângere la Comitetul Electoral Național. O persoană a cărei plângere împotriva unui act al comitetului circumscripției de vot este respinsă de către un comitet electoral judeţean poate depune o plângere împotriva unui act al comitetului circumscripției de vot la Comitetul Electoral Național.

 2. Plângerea va fi depusă la comitetul electoral judeţean care a adoptat decizia sau care a realizat acțiunea împotriva căruia este depusă reclamația sau care a revizuit reclamația depusă împotriva unei acțiuni în trei zile de la data la care a fost adoptată sau efectuată decizia sau acțiunea prevăzută la aliniatul (1) din acest articol. Comitetul electoral judeţean va transmite cu promptitudine reclamația împreună cu explicaţia sa scrisă Comitetului Electoral Național.

 1. Plângerea împotriva unui act al Comitetului pentru Votul Electronic va fi depusă la Comitetul Electoral Național în trei zile din momentul în care a avut loc evenimentul prevăzut la aliniatul (1) din acest articol.

 1. Comitetul Electoral Național va revizui reclamația şi va lua o decizie în cinci zile lucrătoare de la primirea reclamaței. Comitetul Electoral Național va comunica cu promptitudine decizia reclamantului.

[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

 1. Reclamația va fi revizuită în public. Comitetul Electoral Național va notifica reclamantul cu privire la timpul şi locul revizuirii plângerii.

 2. Comitetul Electoral Național va adopta una dintre următoarele decizii:

 1. de a respinge reclamația;

 2. de a aproba reclamația;

 3. de a aproba parțial reclamația.

 1. Dacă Comitetul Electoral Național aprobă reclamația, Comitetul poate decide să ia măsurile enumerate la articolul 15 aliniatul (2) din această Lege.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 72. Depunerea plângerii împotriva hotărârii sau actului Comitetului Electoral Național

 1. Dacă o persoană interesată descoperă că un act al comitetului circumscripției de vot sau al Comitetului pentru Votul Electronic, o decizie sau act al unui comitet electoral judeţean sau o decizie sau act al Comitetului Electoral Național îi încalcă drepturile sale, persoana poate face recurs la Curtea Supremă conform procedurii prevăzute în Legea Procedurii Curţii supreme de Revizuire a Constituţiei.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

 1. Se poate face recurs împotriva unei hotărâri sau a unui act al unui comitet electoral la Curtea Supremă după adjudecarea chestiunii în Comitetul Electoral Național. Recursul va fi depus la Curtea Supremă prin intermediul Comitetului Electoral Național în trei zile din momentul în care s-a anunţat decizia sau actul Comitetului Electoral Național.

§ 73. Declararea rezultatelor votului ca fiind nule

 1. Dacă Comitetul Electoral Național sau Curtea Supremă a declarat nule rezultatele alegerilor într-o circumscripție de vot, într-o circumscripție electorală, un judeţ, oraşul Tallinn sau Tartu sau la nivel național, Comitetul Electoral Național va stabili o nouă dată pentru alegeri şi un nou scrutin va fi organizat în respectiva circumscripție de vot, circumscripție electorală sau județ sau în Tallinn sau oraşul Tartu sau la nivel național. Rezultatele alegerilor pentru Riigikogu vor fi constatate după ce rezultatele noului scrutin sunt clare.

 1. Niciun alt nou scrutin nu va fi organizat dacă Comitetul Electoral Național a declarat rezultatele votului electronic nule şi a invitat persoanele care au votat folosind mijloace electronice să voteze în ziua alegerilor conform procedurii prevăzute la § 39 sau § 46 din această Lege.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

 1. Prevederile§§ 40-45 şi 47 şi cele ale Capitolelor 71și 8 din această Lege nu se aplică în cazul unui al doilea scrutin.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

Capitolul 121

RĂSPUNDEREA

[RT I 2003, 26, 156 – intrare în vigoare 21.03.2003]

§ 731. Lipsa furnizării de informaţii sau materiale sau de a se conforma cu decizia comitetului electoral

 1. Lipsa furnizării de informaţii sau materiale pentru organizarea alegerilor sau neconformarea cu o decizie a unui comitet electoral se pedepseşte cu o amendă de până la 20 de puncte amendă.

 1. Prevederile Părţii Generale a Codului Penal şi al Codului de Procedură cu privire la Infracțiuni se aplică la infracțiunilor prevăzute în aliniatul (1) din acest articol.

 1. Autoritatea poliţiei va conduce proceduri extrajudiciare în materie de infracțiuni prevăzute de aliniatul (1) al acestui articol.

[RT I 2009, 27, 165 – intrare în vigoare 01.01.2010]

§ 732. Încălcarea restricțiilor stabilite cu privire la publicitatea politică în spațiile exterioare

 1. Încălcarea restricțiilor stabilite referitoare la publicitatea politică în spații exterioare este pasibilă de pedeapsă prin amendă de până la 300 de puncte amendă.

 1. Acelaşi act, dacă este comis de o persoană juridică, se pedepseşte cu o a de până la 3200 euro.

[RT I 2010, 22, 108 – intrare în vigoare 01.01.2011]

 1. Următoarele persoane care nu se supun cerințelor sau restricțiilor stabilite referitoare la publicitatea politică în spații exterioare vor fi considerate responsabile, în calitate de agenți de publicitate conform procedurii prevăzute în această Lege:

 1. persoanele care autorizează publicitatea dacă publicitatea autorizată de aceste persoane încalcă cerinţele sau restricţiile referitoare la publicitate prin această Lege, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctele 2) și 4) ale acestui aliniat;

 1. persoanele care distribuie sau produc materiale publicitare dacă activităţile distribuitorilor sau producătorilor încalcă cerinţele sau restricţiile referitoare la publicitate stabilite de această Lege;

 2. persoanele care prezintă, expun sau transmit material publicitar publicului dacă activităţile unor astfel de persoane încalcă restricţiile referitoare la publicarea publicităţii stabilite de această Lege;

 3. editorii de publicitate menţionaţi la punctele 1)–3) ale acestui paragraf în mod solidar dacă activităţile acestora încalcă cerinţele sau restricţiile referitoare la publicitate stabilite de această Lege şi nu este posibil să se constate răspunderea lor separată.

 1. Prevederile Părţii Generale din Codul Penal şi Codul de Procedură privind Infracțiunile se aplică infracțiunilor prevăzute la aliniatele (1) şi (2) din acest articol.

 1. Autorităţile poliţienești vor conduce proceduri extrajudiciare în ceea ce priveşte infracțiunile prevăzute la aliniatele (1) şi (2) din acest articol.

[RT I 2009, 27, 165 – intrare în vigoare 01.01.2010]

 1. Instanţele judecătorești regionale sau municipale vor audia infracțiunile prevăzute la aliniatele (1) şi (2) din acest articol.

[RT I 2005, 37, 281 – intrare în vigoare 10.07.2005]

§ 733. Scoaterea buletinului de vot în afara biroului de vot

 1. Încălcarea interdicției de scoatere a buletinului de vot în afara biroului de vot se pedepsește cu o amendă de până la 20 de puncte amendă.

 1. Prevederile Părţii Generale a Codului Penal şi a Procedurii Codului privind Infracțiunile se aplică infracțiunilor prevăzute la aliniatul (1) din acest articol.

 1. Autoritatea poliţienească va conduce proceduri extra-judiciare în cazurile de infracțiune prevăzute la la aliniatul (1) din acest articol .

[RT I 2009, 27, 165 – intrare în vigoare 01.01.2010]

Capitolul 13

Prevederi Finale

§ 74. Înregistrarea membrilor pentru Riigikogu şi declararea rezultatelor alegerilor

 1. Comitetul Electoral Național va înregistra printr-o decizie membrii aleşi pentru Riigikogu după ziua alegerilor dacă termenul pentru depunerea plângerilor şi recursurilor la Comitetul Electoral Național şi la Curtea Supremă a expirat sau dacă hotărârile finale au fost adoptate cu privire la plângerile şi recursurile depuse.

 1. În cazul prevăzut la § 73 din această Lege, Comitetul Electoral Național va înregistra membrii aleşi pentru Riigikogu după ziua celui de-al doilea scrutin, luând în considerare prevederile aliniatului (1) din acest articol.

 1. Rezultatele alegerilor vor fi considerate declarate la data care urmează publicării rezoluției Comitetului Electoral Național stabilită de aliniatul (1) sau (2) din acest articol în Riigi Teataja.

 1. Dacă un candidat care este ales deţine un mandat la momentul declarării rezultatelor alegerilor, care este incompatibil cu mandatul unui membru al Riigikogu, acesta trebuie să notifice Comitetul Electoral Național, în cinci zile după data declarării rezultatelor alegerilor, dacă acesta doreşte să participe la activitățile Riigikogu sau doreşte să continue în mandatul său curent şi să refuze mandatul.

[RT I, 06.07.2012, 1 – intrare în vigoare 01.04.2013]

§ 75. Înregistrarea membrilor locțiitori pentru Riigikogu

 1. Comitetul Electoral Național va înregistra membrii locțiitori pentru Riigikogu printr-o decizie . Comitetul Electoral Național va transmite decizia Consiliului Riigikogu.

 1. Membrii locțiitori vor fi înregistraţi în partidele politice ai căror candidaţi au primit colectiv cel puţin 5 % din voturile valide la nivel naţional.

 1. Candidaţii vor fi înregistraţi, de fiecare circumscripție electorală, la partidele politice ca membrii locțiitori pentru candidaţii care au fost aleşi în circumscripția electorală și vor fi clasificaţi în funcţie de numărul voturilor primite. Dacă candidaţii primesc un număr egal de voturi de la alegători, candidatul care s-a poziţionat printre primele locuri ale listei de candidaţi ai partidului politic în circumscripția electorală va fi poziţionat în faţă. Candidaţii nealeși pentru care numărul voturilor exprimate se ridică la cel puţin 10 % din cota simplă a circumscripției electorale vor fi înregistraţi ca membrii locțiitori.

 1. Candidaţii nealeși pentru care numărul voturilor exprimate se ridică la cel puţin 5 % din cota simplă a circumscripției electorale vor fi înregistraţi ca membrii locțiitori pentru candidaţii care au fost aleşi pe baza mandatelor compensatorii în ordinea specificată pe lista naţională a partidului politic, iar mai apoi restul candidaţilor nealeși ai aceluiaşi partid politic vor fi înregistraţi în ordinea procentajului voturilor calculate pe baza cotei simple a circumscripției electorale. Dacă procentajul voturilor candidaţilor este egal, candidatul care s-a poziţionat pe primul loc în lista naţională a partidului politic se va poziţiona în faţă.

§ 76. Înregistrarea mandatelor suplimentare

 1. Tabelul cifrelor comparative ale partidelor politice care este aprobat printr-o decizia Comitetului Electoral Național va fi baza pentru distribuirea mandatelor suplimentare. Comitetul Electoral Național va transmite decizia Consiliului Riigikogu.

 1. Tabelul cifrelor comparative stabileşte cifrele comparative obţinute pentru partidele politice (art. 62 alin. (5)) în ordinea mărimii, începând de la cifrele comparative care au fost primele care nu au fost luate în considerare la distribuirea mandatelor compensatorii.

 1. Dacă cel puţin două cifre comparative sunt egale, cifra comparativă a partidului politic care a primit mai multe voturi de la alegători va fi poziționată mai bine. Dacă un număr egal de voturi au fost exprimate pentru partidele politice, partidul politic ai cărui candidaţi s-au poziţionat mai spre partea de jos a listei consolidate de candidaţi din circumscripția electorală va primi o poziţionare mai bună.

[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

§ 77. Restituirea garanţiei

Garanţia va fi restituită unui candidat independent sau unui partid politic dacă candidatul este ales sau primeşte voturi în măsura a cel puţin o jumătate din cota simplă din circumscripția electorală sau dacă candidaţii partidului politic primesc cel puţin 5 % din voturile de la nivel naţional. Comitetul Electoral Național va transfera garanţia nerestituită la bugetul de stat.

§ 771. Păstrarea buletinelor de vot şi a documentelor legate de alegeri

 1. Comitetul electoral judeţean va păstra buletinele de vot timp de o lună începând din ziua alegerilor. După expirarea termenului anterior menţionat, dar nu mai devreme de adoptarea deciziilor finale cu privire la orice plângeri depuse, comitetul electoral judeţean se va ocupa de distrugerea buletinelor de vot şi o va confirma.

 1. Comitetul pentru Votul Electronic va păstra voturile electronice timp de o lună începând din ziua alegerilor. După expirarea termenului anterior menţionat, dar nu mai devreme de adoptarea hotărârilor finale cu privire la orice plângeri depuse, comitetul va distruge voturile electronice, date personale ale alegătorilor incluse în sistemul de vot electronic şi cheia pentru deschiderea voturilor electronice.

 1. Procesele-verbale ale rezultatelor voturilor şi rezultatele alegerilor vor fi păstrate permanent. Listele de alegători vor fi păstrate permanent în Arhivele Naţionale.

 1. Comitetul Electoral Național va stabili procedura de păstrare a proceselor-verbale ale rezultatelor voturilor şi rezultatele alegerilor şi alte documente legate de alegeri printr-o decizie prevăzută la articolul 15 aliniatul (5) punctul 5) din această Lege.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 78. Implementarea votului electronic

Votul electronic nu va fi implementat înainte de 2005.

§ 79.–§ 85.[Omis din acest text.]

§ 851. Implementarea verificării voturilor electronice

 1. Verificarea voturilor electronice prevăzută la § 486din această Lege nu va fi implementată înainte de 2015.

 2. Pe baza hotărârii Comitetului Electoral Național, în măsura specificată acolo, un sistem experimental poate fi implementat începând cu alegerile consiliilor administrației locale din 2013, care oferă alegătorului posibilitatea de a verifica dacă aplicaţia folosită pentru votul electronic a transferat votul exprimat de către alegător în sistemul de vot electronic conform dorinţei alegătorului.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 852. Începutul autorităţii Comitetului pentru Votul Electronic

 1. Comitetul Electoral Național va numi membrii şi preşedintele Comitetului pentru Votul Electronic într-o lună de la intrarea în vigoare a § 171din această Lege.

 2. Autoritatea Comitetului pentru Votul Electronic va începe din ziua care urmează numirii.

[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 86. Intrarea în vigoare a Legii

Această Lege intră în vigoare în cea de-a zecea zi după publicarea în Riigi Teataja, cu excepţia §§ 75 şi 79 care intră în vigoare la data de 2 martie 2003.