Proiect pentru

Adoptarea
Votului Electronic

Votul prin Internet în Estonia

Votarea electronică (I-votarea) este una dintre posibilitățile suplimentare de vot față de celelalte metode de vot. I-votarea înseamnă în acest context votul prin Internet, nu votarea prin folosirea unui dispozitiv special pentru votare.

În 2012 a fost înfiinţat un Comitet separat pentru Votul Electronic care este responsabil în prezent cu desfășurarea votării prin Internet în timp ce Comitetul Electoral Național păstrează un rol de supraveghere. Votul prin Internet a fost introdus pentru prima dată în alegerile locale din 2005, când mai mult de 9000 de alegători au votat prin Internet (acest număr corespunde cu aproximativ 2 la sută din toți alegătorii participanți la vot). Astăzi, I-votarea cu rezultate aferente a fost efectuată de șase ori în Estonia: la alegerile locale din octombrie 2005, la alegerile parlamentare din martie 2007, la alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2009 și mai 2014, la alegerile locale din octombrie 2009, la alegerile parlamentare din martie 2011 și la alegerile locale din octombrie 2013. Câteva statistici în ce privește
I-votarea pot fi găsite aici. Începând cu 2013, codul sursă al softului pentru I-votare a fost făcut public la https://github.com
/vvk-ehk/evalimine.

 • Scurtă descriere a sistemului de I-votare
 • Principiile I-votării
 • Diferite modalități de identificare a unei persoane și de a transmite semnătura digitală în timpul I-votării
  – I-votare prin intermediul Cărții de Identitate (ID card)
  – I-votare prin intermediul Identității Digitale (digital ID)
  – I-votarea prin intermediul Identității dispozitivului mobil (mobile-ID) Verificarea I-voturilor

Scurtă descriere a sistemului de I-votare

Una dintre modalitățile tradiționale de a vota este în afara circumscripției electorale de domiciliu a alegătorului. Acest lucru înseamnă că, în timpul votării, alegătorul pune votul său în două plicuri, iar plicul este livrat la circumscripția de votare în care alegătorul își are domiciliul. Conceptul general al I-votării a fost derivat din modul de a vota menționat mai sus, adică în afara circumscripției de votare de domiciliu. Ceea ce este asemănător în cazul acestor două metode de vot este modul în care se verifică dacă votul a fost exprimat doar o singură dată și cel de păstrare a anonimatului votului.

Pentru a înțelege mai bine sistemul de I-votare, ar trebui să fie descrisă pe scurt metoda de vot prin utilizarea plicului în Estonia :

 • Alegătorul prezintă un document de identificare pentru a fi identificat.
 • Apoi alegătorul primește buletinul de vot și două plicuri.
 • Alegătorul completează buletinul de vot și îl pune în plicul care nu are nici o informație despre alegător. Apoi pune plicul în alb în celălalt plic pe care sunt trecute informațiile alegătorului.
 • Plicul este trimis la circumscripția de votare în care alegătorul își are domiciliul. După ce eligibilitatea alegătorului este stabilită, plicul din exterior este deschis, iar cel din interior (anonim) este pus în urna de vot.

Sistemul garantează că opțiunea alegătorului rămâne secretă și că înregistrarea votului în lista alegătorilor din circumscripția de votare de domiciliu previne exprimarea de mai multe ori a votului.

I-votarea se efectuează în conformitate cu aceeași schemă. Aplicația de I-vot descărcată criptează votul. Votul criptat poate fi privit ca un vot cuprins în plicul interior, anonim. După aceea alegătorul dă o semnătură digitală pentru a confirma alegerea sa. Prin semnarea digitală, datele cu caracter personal ale alegătorului sau plicul exterior sunt adăugate votului criptat.

I-votarea este posibilă numai pe durata a 7 zile de alegeri în avans – din ziua a 10-a până în cea de-a 4-a zi înainte de ziua alegerilor. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că este suficient timp pentru a elimina voturile duble până la sfârșitul zilei alegerilor.

Pentru a le pemite alegătorilor să își exprime cu adevărat dorința, acestora li se permite să-și schimbe votul electronic votând din nou pe cale electronică pe întreaga durată a alegerilor în avans sau prin vot la secția de votare în timpul alegerilor în avans.

De exemplu, dacă un alegător își anulează votul său electronic mergând la secția de votare pentru a vota, se graantează că doar un singur vot este luat în calcul pe alegător. În acest scop, toate secțiile de votare sunt informate cu privire la I-alegătorii de pe lista lor de alegători după încheierea votului avans și înainte de ziua de Duminică a alegerilor. În cazul în care se constată la circumscripția de votare că alegătorul a votat atât în format electronic, cât și cu buletinul de vot imprimat, informația este trimisă la Comisia votului electronic și I-votul alegătorului este anulat.

Înainte de stabilirea rezultatelor votării în seara zilei alegerilor, voturile criptate și semnăturile digitale (de exemplu, datele de identificare ale alegătorului) sunt separate. Atunci sunt deschise și numărate I-voturile anonime. Sistemul deschide voturile numai dacă nu sunt conectate la datele cu caracter personal.

Pentru informații mai detaliate citiți: Sistemul de I-votare din Estonia Descriere Generală.

Principiile I-votării

Perioada cadru a I-votării: I-voturile pot fi exprimate timp de 7 zile începând din a 10-a zi până în ziua a 4-a premergătoare zilei alegerilor.

Posibilitatea de modificare a I-votului: în timpul perioadei de I-votare unui alegător îi este permis să își modifice I-votul, caz în care este luat în considerare I-votul care a fost exprimat ultimul.

Prioritatea votării cu buletinul de vot: dacă un alegător se duce la secția de votare în timpul votării în avans și își exprimă opțiunea electorală folosind buletinul de vot imprimat (anterior acesta votând prin I-vot), atunci I-votul este anulat. După aceea alegătorul nu își mai poate opțiunea prin vot electronic sau folosind un alt buletin de vot imprimat. În ziua alegerilor I-votul nu poate fi schimbat.

Similaritatea I-votării față de votul clasic: I-votul aderă la legile electorale, principiile și obiceiurile alegerilor generale. Astfel, aceasta este uniformă și secretă, numai alegătorii eligibili pot vota, fiecare persoană poate exprima doar un singur vot, ar trebui să îi fie imposibil alegătorului să poată dovedi modul în care acesta a votat. Colectarea voturilor este securizată, de încredere și poate fi verificată.

Alegătorul trebuie să fie în măsură să-și exprime votul liber și fără nicio constrângere sau influență externă. Instigarea la vot electronic, oferind un calculator în acest scop sau influențarea alegătorilor în orice alt mod este interzisă, printre altele, nu vor fi organizate evenimente colective de I-vot (deschiderea de birouri de e-votare sau birouri de servicii, etc.) în măsura în care astfel de activități pot fi considerate o încălcare a libertății de vot.

Un e-alegător trebuie să voteze personal. Sunt interzise utilizarea cărții de identitate a unei alte persoane (sau a mobile-ID-ului) pentru vot, precum și transferul codurilor PIN
ale cărții de identitate către o altă persoană. Pentru a evita riscurile de securitate ar trebui să fie utilizat doar un calculator de încredere, fie deținut de alegător sau de o persoană în care alegătorul poate avea încredere.

Diferite modalități de identificare a unei persoane și de transmitere a semnăturii digitale în timpul I-votării

1. – I-votare prin intermediul Cărții de Identitate

Cerințe:

 • Carte de identitate cu coduri PIN. Dacă codurile PIN sunt pierdute, pot fi solicitate altele noi de la punctele de service ale Biroului de Evidență a Persoanelor și a Migrației ale Prefecturii sau de la birourile aferente băncilor . Certificatele pot fi reînnoite de alegător la sk.ee/id-kontroll/).
 • Computer cu conexiune la Internet
 • Cititor de card inteligentși softul cărții de identitate (poate fi instalat de la installer.id.ee/).
 • Softul cărții de identitate trebuie reînnoit dacă este cazul.
 • Pașii I-votării prin intermediul Cărții de Identitate
 • Alegătorul introduce CI în cititorul de card
 • Deschide saitul pentru I-votare (www.valimised.ee) Descarcă și pornește aplicația pentru alegători
 • Se identifică introducând codul PIN1
 • Lista candidaților din circumscripția electorală a alegătorului este afișată
 • Alegătorul alege
 • Alegătorul confirmă alegerea făcută prin semnătură digitală (introducând codul PIN2) Primește o notificare că votul a fost acceptat.

2. I-votare prin intermediul Identității Digitale – digital ID

Identitatea digitală, și anume digi-ID-ul este un document ce permite identificarea unei persoane în mediul electronic și semnarea prin semnătură digitală. Digi-ID-ul seamănă cu o Carte de Identitate, însă fără o fotografie a utilizatorului și poate fi folosit doar prin Internet.

Etapele I-votării și mijloacele de utilizare ale unui digi-ID sunt similare celor utilizate în cazul Cărții de Identitate.

3. I-votarea prin intermediul identității mobile – mobile-ID

Această metodă a fost folosită pentru prima dată la alegerile Parlamentare (Riigikogu) din 2011. Cerințe:

 • Cartelă SIM Mobile-ID cu coduri PIN și certificate
 • Computer cu conexiune la Internet
 • Telefon mobil

Nu este nevoie să instalați un cititor de carduri pe calculator și soft special; telefonul mobil cu cartela SIM respectivă îndeplinește
simultan funcția de Carte de identitate și de cititor de card. Mobile-ID-ul trebuie activat folosind CI înainte de a putea fi utilizat.

Etapele I-votării când este folosit mobile-ID-ul:

 • Alegătorul deschide saitul pentru I-votare (www.valimised.ee) Descarcă și pornește aplicația pentru alegători
 • Introduce numărul său de mobil în fereasta aplicației
 • Se identifică introducând în telefonul mobil codul PIN1 al mobile-ID-ului (înainte de asta îi este trimis prin SMS pe telefonul mobil un cod de verificare)
 • Lista centralizată a candidaților din circumscripția electorală de domiciliu a alegătorului îi este afișată alegătorului
  pe ecranul calculatorului.
 • Alegătorul își exprimă alegerea cu ajutorul calulatorului
 • Confirmă opțiunea aleasă prin semnătură digitală introducând în telefonul mobil codul PIN2 al mobile-ID-ului (înainte de asta îi este trimis prin SMS pe telefonul mobil un cod de verificare)
 • Primește o notificare pe ecran că votul a fost acceptat.

Mobile-ID-ul permite ca o persoană să fie identificată și să semneze folosind semnăturile digitale însă în acest moment nu este posibilă votarea folosind doar un telefon mobil, este nevoie de asemenea și de un calculator conectat la Internet. Așadar, este încă prea devreme să vorbim despre m-votare în acest fel.

I-votarea poate fi testată înainte de alegeri la www.valimised.ee. Aici este posibilă și verificarea dacă calculatorul alegătorului are softul necesar, dacă certificatele Cărții de Identitate (sau ale cartelei SIM a mobile-ID-ului) sunt valide și dacă codurile PIN există. Dacă apare orice fel de problemă mai este destul timp încă pentru a fi rezolvată.

4. Verificarea I-voturilor

Verificarea voturilor electronice (I-voturilor) permite primirea de informații mult mai exacte privind securitatea calculatorului ce a

fost utilizat pentru a își exprima I-votul. Verificarea face posibilă detecția cazurilor când calculatorul este infectat cu malware ce schimbă I-votul sau care blochează I-votarea. Potrivit Legii Alegerilor Parlamentare (Riigikogu) verificarea I-voturilor nu va fi implementată înainte de 2015. Sistemul va fi testat pentru prima dată la alegerile locale din 2013. Alegătorii vor putea să-ți verifice I-voturile cu un dispozitiv inteligent (telefon mobil sau tabletă) dotat cu cameră și conexiune la Internet. Pentru testul din 2013 sunt suportate doar
dispozitivele cu sistem de operare Android. Până în 2015 va fi introdus suport și pentru alte platforme.