Asociația Pentru Minți Pertinente AMPER a publicat studiul „Reducerea birocrației în școlile din România. Soluții legislative pentru digitalizarea educației”. Lucrarea a fost realizată la comanda AMPER, avându-i ca autori pe av. dr. Brîndușa Gorea și av. Doru Iulian Blaj. Documentul pleacă de la analiza tuturor actelor normative care reglementează funcționarea sistemului educațional, trece în revistă avantajele digitalizării înscrisurilor școlare, precum și legislația privind semnătura electronică, arhivarea electronică și activitatea electronică notrarială.

Autorii vin și cu un set de concluzii și recomandări, din care cităm: „Cercetarea pe care am întreprins-o ne-a condus la concluzia că activitățile și procedurile administrative ce însoțesc și, uneori, condiționează procesul educativ din învățământul preuniversitar sunt învechite, ineficiente și chiar contraproductive. Departe de a constitui, așa cum ar fi firesc, un sprijin pentru desfășurarea în condiții optime a activității de bază din învățământ – educația elevului, ele sunt de natură să împovăreze excesiv profesorii cu sarcini extra-didactice, să priveze copiii de timpul, atenția și interesul dascălilor, să creeze frustrări justificate în rândul părinților și, în general, să frâneze artificial dezvoltarea socială a României”.

Ultima parte a documentului vine cu propunerile de îmbunătățire a situației actuale. Propunerile sunt astfel formulate încât pot fi implementate oricând există voința politică necesară. De altfel, ultimul capitol al lucrării este rezervat expunerii de motive și proiectului de lege care pot fi înregistrate în această formă în circuitul parlamentar.

Lucrarea este disponibilă gratuit mai jos. AMPER îmbogățește astfel portofoliul de lucrări de drept comparat publicate în ultimii 2 ani, cu tematici în principal legate de modele de bună-practică în funcționarea sistemelor democratice. Ele au ajuns să fie citate în lucrări de specialitate sau chiar au reușit să provoace în timp modificări în legislația românească.

Reducerea birocrației în școlile din România. Soluții legislative pentru digitalizarea educației.