Proiect pentru

Adoptarea
Votului Electronic

Studiu Democrația directă în U.E.

Democrația directă în statele membre UE*

Partea întâi. Situația la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene1

Austria

I Referendumul

Referendumul este obligatoriu la nivel național atunci când este amendată Constituția, când se propune un transfer de autoritate către organisme internaționale și în orice alte situații în care deciziile pot aduce atingere suveranității naționale și autodeterminării.

Pe lângă referendumurile obligatorii pot fi organizate și referendumuri opționale la nivel național. Ele pot fi organizate în cazul propunerii de demitere a Președintelui republicii și, în general, în cazul oricărei propuneri legislative, dacă acest lucru este hotărât de către Parlament.

Referendumul național poate fi inițiat fie de majoritatea parlamentară, fie de opoziție.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul unui referendum este decisă de Autoritatea Electorală.

Nu există cvorum. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului este obligatoriu, indiferent dacă referendumul este obligatoriu sau opțional. Cu toate acestea, în cazul referendumurilor opționale, Parlamentul poate reveni ulterior asupra deciziei adoptate prin referendum.

II Inițiativa cetățenească

Inițiativele cetățenești nu pot privi chestiuni legate de adoptarea tratatelor internaționale, transferul de autoritate către organisme internaționale, conflictul dintre organele constituționale și autonomia locală.

Propunerea de inițiativă cetățenească trebuie însoțită de 8.401 de declarații de sprijin. Pentru ca inițiativa cetățenească să se transforme în inițiativă legislativă pe care parlamentarii să o dezbată, ea trebuie să fie semnată de 100.000 de cetățeni cu drept de vot (cu tot cu cele 8.401 de declarații de sprijin).

Perioada de obținere a semnăturilor este de 8 zile și nu poate fi fixată mai devreme de 8 săptămâni din momentul în care inițiativa cetățenească a fost declarată admisibilă.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Belgia

I Referendumul

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la referendum.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Notă: Constituția Belgiei prevede că suveranitatea aparține națiunii, nu poporului. În consecință, democrația belgiană este una strict reprezentativă, în care instrumentele specifice democrației directe sunt imposibile.

Bulgaria

I Referendumul

Nu există referendumuri obligatorii la nivel național, doar referendumuri opționale.

Nu pot fi organizate referendumuri cu privire la amendarea Constituției sau la hotărâri privind impozitele și cheltuielile publice.

Un referendum poate fi inițiat de majoritatea parlamentară sau de cel puțin 200.000 de cetățeni cu drept de vot.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul unui referendum este decisă de Parlament.

Pentru a fi declarat valabil, la referendum trebuie să participe 50% plus 1 din numărul total de alegători. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Inițiativele cetățenești nu pot privi amendarea Constituției sau hotărâri legate de impozite și cheltuieli publice.

Pentru a se transforma într-o inițiativă legislativă, inițiativa cetățenească trebuie semnată de 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

Ca în cazul referendumului inițiat de cetățeni, perioada de strângere a semnăturilor este de 3 luni.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Cehia

I Referendumul

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la referendum.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Notă: Constituția Cehiei stabilește că Republica Cehă este un stat suveran, însă, în mod curios, nu precizează nicăieri cui îi aparține suveranitatea – națiunii sau poporului. Articolul 2 stabilește că întreaga putere emană de la popor, însă „întreaga putere” nu este totuna cu suveranitatea. În consecință, în Constituție nu sunt prevăzute niciunul dintre instrumentele specifice democrației directe. Singura referire la referendum privește organizarea referendumului prin care Cehia urma să accepte (sau nu) aderarea la Uniunea Europeană.

Cipru

I Referendumul

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la referendum.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Notă: în Constituția Ciprului nu sunt prevăzute niciunul dintre instrumentele specifice democrației directe.

Croația

I Referendumul

Referendumul la nivel național este obligatoriu atunci când trebuie adoptate tratate internaționale. Pentru orice alte chestiuni referendumurile sunt opționale.

Referendumul național poate fi inițiat de Președinte, de majoritatea parlamentară sau de cel puțin 10% din cetățenii cu drept de vot.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul unui referendum este decisă de Comisia Electorală.

Nu există cvorum. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Inițiativele cetățenești pot privi amendarea Constituției sau propuneri legislative. Ele iau forma referendumului național opțional, deci trebuie susținute de cel puțin 10% din totalul alegătorilor cu drept de vot.

Votul pentru propunere are loc cel mai devreme după 20 de zile și cel mai târziu după 40 de zile de la redactarea finală a propunerii de către Comisia Electorală.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Danemarca

I Referendumul

Referendumul la nivel național este obligatoriu în chestiuni privind amendarea Constituției, transferul de autoritate către organisme internaționale și schimbarea limitei de vârstă de la care cetățenii capătă drept de vot.

Pentru adoptarea tratatelor internaționale și a legilor, referendumurile sunt opționale. Cu toate acestea nu pot fi organizate referendumuri în chestiuni privind impozitele și cheltuielile publice, legea naturalizării persoanelor, și acele legi introduse pentru ca statul să se descarce de obligațiile internaționale asumate.

Referendumul poate fi inițiat de majoritatea parlamentară sau de opoziție.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul unui referendum este decisă de către Guvern.

Amendamentele la Constituție trebuie aprobate de 40% dintre alegători. Alte cazuri: propunerile sunt respinse dacă 30% din electorat sau majoritatea celor care participă votează împotrivă.

Rezultatul referendumului este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Estonia

I Referendumul

Referendumul la nivel național este obligatoriu în chestiuni privind amendarea Constituției.

Nu pot fi organizate referendumuri privind adoptarea de tratate internaționale, transferul de autoritate către organisme internaționale, impozite, cheltuieli publice, declararea și încetarea stării de urgență sau chestiuni care țin de apărare.

Referendumul poate fi inițiat de Președintele republicii, de majoritatea parlamentară sau de opoziție.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul unui referendum este decisă de Comisia Electorală.

Nu există cvorum. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului este obligatoriu, indiferent dacă referendumul este obligatoriu sau opțional.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Finlanda

I Referendumul

Nu există referendumuri obligatorii. Referendumurile opționale pot fi organizate pe orice temă, fără nicio restricție.

Referendumul poate fi inițiat de majoritatea parlamentară.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul unui referendum este decisă de către Parlament și Guvern.

Nu există cvorum. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Toate referendumurile sunt exclusiv consultative. Prin urmare, deciziile luate prin referendum nu sunt obligatorii.

II Inițiativa cetățenească

Inițiativele cetățenești nu pot propune amendamente la Constituție sau adoptarea tratatelor internaționale.

O singură persoană este suficientă pentru a iniția o inițiativă cetățenească.

Pentru ca inițiativa cetățenească să se transforme în inițiativă legislativă pe care parlamentarii să o dezbată, ea trebuie să fie semnată de 50.000 de cetățeni cu drept de vot. Semnăturile trebuie strânse în cel mult 6 luni de la demararea inițiativei. Semnăturile pot fi colectate și online.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Franța

I Referendumul

Referendumurile sunt obligatorii dacă privesc amendarea Constituției sau acceptarea aderării unui stat la Uniunea Europeană.

Referendumurile opționale pot fi organizate cu privire la adoptarea unor tratate internaționale, la legiîn legătură cu funcționarii publici și la reforme economice și sociale.

Referendumul poate fi inițiat de Guvern, de Președinte sau de majoritatea parlamentară.

Nu există cvorum. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumurilor obligatorii este întotdeauna obligatoriu. În cazul referendumurilor opționale, rezultatul acestora poate fi obligatoriu sau nu.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Germania

I Referendumul

Referendumul național este obligatoriu în cazul înlocuirii Constituției sau a revizuirii ei complete.

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la referendumurile opționale la nivel național.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Grecia

I Referendumul

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la referendumurile obligatorii la nivel național.

Referendumurile opționale nu pot fi organizate cu privire la chestiuni referitoare la impozite și la cheltuielile publice.

Referendumul poate fi inițiat de guvern sau de majoritatea parlamentară.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul unui referendum este decisă de Guvern.

Pentru ca rezultatul său să fie obligatoriu, la referendum trebuie să participe 50% plus 1 din numărul total de alegători dacă referendumul privește o lege existentă sau o chestiune socială importantă – sau 40% plus 1 din numărul total de alegători dacă referendumul privește o problemă națională crucială. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Irlanda

I Referendumul

Referendumurile obligatorii la nivel național sunt organizate exclusiv în legătură cu amendarea Constituției.

Referendumurile opționale pot fi organizate în legătură cu orice problemă de interes național.

Referendumul poate fi inițiat doar de către Președintele republicii.

Forma finală a întrebării sau aîntrebărilor care fac obiectul referendumului este decisăde Parlament.

Pentru referendumurile obligatorii nu există cvorum. Pentru cele opționale, propunerea este respinsă dacă împotriva ei votează o treime dintre alegătorii înregistrați.

Rezultatul referendumurilor este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Italia

I Referendumul

Nu există referendumuri obligatorii. Referendumuri opționale pot fi organizate pe teme referitoare la amendarea Constituției, la legi sau la orice alte acte cu putere de lege. Nu pot fi organizate referendumuri pentru adoptarea tratatelor internaționale, impozite, cheltuieli publice, amnistiere și grațiere.

Referendumurile la nivel național pot fi inițiate de opoziția parlamentară, de Președintele republicii, de cel puțin 5 consilii regionale sau de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

În cazul referendumurilor care privesc abrogarea unor legi, cvorumul este de 50% plus 1 din numărul total de alegători. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești adoptarea tratatelor internaționale, modificarea impozitelor, cheltuielile publice, amnistierea și grațierea.

Pentru a se transforma într-o inițiativă legislativă, inițiativa cetățenească trebuie semnată de 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Letonia

I Referendumul

Referendumul este obligatoriu la nivel național când sunt puse în discuție amendamente la Constituție, adoptarea tratatelor internaționale, transferul de autoritate către organisme internaționale sau dizolvarea Parlamentului.

Referendumul opțional este posibil la adoptarea legilor. Nu pot fi organizate referendumuri cu privire la impozite și la cheltuielile publice.

Referendumurile opționale pot fi inițiate de către cetățenii cu drept de vot. Pentru a fi valid, la referendum trebuie să participe cel puțin 50% plus 1 din totalul alegătorilor care au participat la cele mai recente alegeri parlamentare. În cazul referendumurilor care privesc amendarea Constituției, cvorumul este de 50% plus 1 din totalul alegătorilor. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești modificarea impozitelor și cheltuielile publice.

O inițiativă cetățenească demarează din momentul în care a fost semnată de 10.000 de cetățeni cu drept de vot. Pentru a se transforma într-o inițiativă legislativă, ea trebuie semnată de cel puțin 50% plus 1 din totalul alegătorilor care au participat la cele mai recente alegeri parlamentare.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Lituania

I Referendumul

Referendumul este obligatoriu la nivel național când sunt puse în discuție amendamente la Constituție, adoptarea tratatelor internaționale, transferul de autoritate către organisme internaționale suveranitatea națională și autodeterminarea.

Referendumuri opționale pot fi organizate pe orice temă de importanță națională.

Referendumul poate fi inițiat de opoziția parlamentară sau de cel puțin 300.000 de cetățeni cu drept de vot.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul referendumului este stabilită de către Comisia Electorală.

Pentru a fi valid, la referendum trebuie să participe cel puțin 50% plus 1 din totalul alegătorilor. (La anumite tipuri de referendum cvorumul este mai ridicat, iar la altele mai scăzut, dar în general el este de 50% plus 1 din numărul total de alegători.) Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumurilor obligatorii este întotdeauna obligatoriu. Rezultatul referendumurilor opționale nu este niciodată obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Inițiativele cetățenești pot fi propuse pe orice temă. Ele trebuie semnate de cel puțin 300.000 de cetățeni cu drept de vot, după care Parlamentul stabilește data la care va avea loc referendumul cu privire la tema propusă în inițiativă (cu alte cuvinte, din momentul strângerii celor 300.000 de semnături inițiativa cetățenească capătă caracteristicile unui referendum).

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Luxemburg

I Referendumul

Referendumurile care privesc amendarea Constituției sunt obligatorii. Rezultatul lor este la rândul său obligatoriu.

Referendumuri opționale pot fi organizate pe orice temă, dar rezultatul lor nu este obligatoriu.

Referendumurile obligatorii pot fi inițiate de un sfert din parlamentari sau de către cel puțin 25.000 de cetățeni cu drept de vot.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Malta

I Referendumul

Referendumuri la nivel național pot fi organizate cu privire la legi: înainte ca legile să fie adoptate de Parlament, după ce au fost adoptate, sau pentru abrogarea unei legi.

Rezultatul referendumurilor organizate înainte ca o lege să fie adoptată nu este obligatoriu. În celelalte cazuri, rezultatul este obligatoriu.

În cazul referendumurilor de abrogare, cvorumul este de 50% plus 1 din numărul total de alegători.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Marea Britanie

I Referendumul

Nu există referendumuri obligatorii la nivel național. Referendumurile opționale pot fiorganizate pe orice temă, dar rezultatul lor nu este obligatoriu.

Referendumul poate fi inițiat de majoritatea parlamentară.

Nu există cvorum. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Olanda

I Referendumul

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la referendumuri.

II Inițiativa cetățenească

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești amendarea Constituției, regionalizarea și atribuirea de puteri regiunilor, statutul funcționarilor publici, impozitele și cheltuielile publice, precum și orice temă discutată în camera inferioară a Parlamentului în ultimii 2 ani, dacă nu au apărut elemente noi.

Inițiativa cetățenească trebuie semnată de cel puțin 40.000 de cetățeni cu drept de vot, după care se depune ca petiție la camera inferioară a Parlamentului.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Polonia

I Referendumul

Referendumurile obligatorii nu sunt posibile la nivel național. Referendumurile opționale pot fi organizate peorice temă.

Referendumul poate fi inițiat de Președintele republicii sau de majoritatea parlamentară.

Rezultatul referendumului este obligatoriu dacă la el participă cel puțin 50% plus 1 din totalul alegătorilor. Rezultatul unui referendum prin care se amendează Constituția este întotdeauna obligatoriu, indiferent de cvorum.

II Inițiativa cetățenească

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești chestiuni legate de impozite și de cheltuielile publice.

O inițiativă cetățenească trebuie susținută de cel puțin 100.000 de semnături în cazul propunerilor legislative, respectiv de cel puțin 500.000 de semnături pe orice altă temă.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Portugalia

I Referendumul

Referendumul este obligatoriu la nivel național doar dacă se pune în discuție acordarea mai multor puteri regiunilor.

Referendumuri opționale nu pot fi organizate pe tema amendării Constituției, a adoptării de tratate internaționale, a suveranității naționale și a autodeterminării naționale, a acordării mai multor puteri regiunilor, a statutului funcționarilor publici, a impozitelor și a cheltuielilor publice, a amnistiilor și a grațierilor.

Referendumurile pot fi inițiate de către Guvern, de către Președintele republicii, de către majoritatea parlamentară, sau de către cel puțin 75.000 de cetățeni cu drept de vot.

Forma finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul referendumului este stabilită de Curtea Constituțională.

Rezultatul referendumului este obligatoriu dacă la referendum participă cel puțin 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot.

II Inițiativa cetățenească

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești chestiunile care nu pot face obiectul referendumurilor opționale.

O inițiativă cetățenească poate fi supusă atenției Parlamentului doar dacă a obținut cel puțin 35.000 de semnături.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

România

I Referendumul

Referendumul este obligatoriu la nivel național în cazul amendării Constituției și în cel al demiterii Președintelui republicii.

Nu pot fi organizate referendumuri opționale pe teme care privesc suveranitatea națională și autodeterminarea.

Referendumurile la nivel național pot fi inițiate doar de către Președintele republicii.

Pentru a fi valid, la referendum trebuie să participe cel puțin 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumurilor obligatorii este întotdeauna obligatoriu. Rezultatul referendumurilor opționale nu este niciodată obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești adoptarea de tratate internaționale, impozitele și cheltuielile publice, amnistia și grațierea.

O inițiativă cetățenească trebuie semnată inițial de cel puțin 10 cetățeni cu drept de vot. Pentru a se transforma într-o inițiativă legislativă supusă atenției Parlamentului, inițiativa cetățenească trebuie semnată de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot – sau, în cazul unui amendament adus Constituției, de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Slovacia

I Referendumul

Referendumul este obligatoriu la nivel național în cazul întrării într-o uniune cu un alt stat sau alte state, în cazul ieșirii dintr-o astfel de uniune și în cazul demiterii Președintelui republicii.

Nu pot fi organizate referendumuri opționale pe tema impozitelor și a cheltuielilor publice, precum și pe tema drepturilorși libertăților fundamentale.

Referendumurile la nivel național pot fi inițiate de către Guvern, de către majoritatea parlamentară sau de către cel puțin 350.000 de cetățeni cu drept de vot.

Pentru a fi valid, la referendum trebuie să participe cel puțin 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Este neclar dacă rezultatul referendumurilor este obligatoriu sau nu.

II Inițiativa cetățenească

Amendamentele la Constituție nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești.

Dacă inițiativa adună 350.000 de semnături, Președintele republicii este obligat să inițieze un referendum pe tema inițiativei.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall la nivel național. La nivel regional și local pot fi revocați din funcție guvernatorii, respectiv primarii.

Slovenia

I Referendumul

Nu există referendumuri obligatorii la nivel național. Referendumurile opționale nu pot fi organizate pe teme care privesc adoptarea de tratate internaționale, suveranitatea națională și autodeterminarea, impozitele și cheltuielile publice.

Referendumul opțional poate fi inițiat de majoritatea parlamentară, de opoziție sau de cel puțin 40.000 de cetățeni cu drept de vot.

Pentru a fi valid, la referendum trebuie să participe cel puțin 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot dacă referendumul privește amendarea Constituției – respectiv 20% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot dacă referendumul privește chestiuni legislative. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului opțional este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Inițiativele cetățenești pot avea orice temă.

O inițiativă cetățenească trebuie semnată de cel puțin 30.000 de cetățeni cu drept de vot dacă privește amendarea Constituției, respectiv de cel puțin 5.000 de cetățeni cu drept de vot dacă obiectul ei este o propunere legislativă.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Spania

I Referendumul

Referendumul pe tema amendării Constituției este obligatoriu la nivel național. Referendumurile opționale pot fi organizate peorice temă.

Referendumul poate fi inițiat de Guvern sau de majoritatea parlamentară.

Nu există cvorum. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului obligatoriu este întotdeauna obligatoriu. Cel al referendumului opțional nu este niciodată obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești amendarea Constituției, adoptarea tratatelor internaționale, transferul de autoritate către organisme internaționale, impozitele, cheltuielile publice, chestiunile legate de legile organice și grațierea.

O inițiativă cetățenească trebuie semnată de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Suedia

I Referendumul

Nu există referendumuri obligatorii. Referendumurile opționale pot fi organizate pe orice temă.

Referendumul poate fi inițiat de majoritatea parlamentară.

Tema propusă la referendum este respinsă dacă împotriva ei votează cel puțin 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot – dar în general nu există cvorum, majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul referendumului nu este obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la inițiativa cetățenească.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Ungaria

I Referendumul

Referendumul este obligatoriu la nivel național dacă cel puțin 200.000 de cetățeni cu drept de vot susțin organizarea sa. Referendumul este opțional dacă este inițiat de Președintele republicii, de Guvern sau de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

Referendumurile nu pot fi organizate pe teme care privesc amendarea Constituției, impozitele și cheltuielile publice, legile electorale, obligațiile care izvorăsc din tratate internaționale, dizolvarea Parlamentului sau a unui organ reprezentativ, declararea stării de război, a stării de urgență sau a stării de necesitate și grațierea

Pentru a fi valid, la referendum trebuie să se prezinte cel puțin 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot. Majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la referendum decide rezultatul acestuia.

Rezultatul unui referendum este întotdeauna obligatoriu.

II Inițiativa cetățenească

Orice inițiativă cetățenească susținută de cel puțin 200.000 de cetățeni cu drept de vot este automat supusă unui referendum la nivel național.

Nu pot face obiectul inițiativelor cetățenești temele care nu pot face obiectul unui referendum.

III Procedura de recall

Nu există prevederi constituționale sau legislative referitoare la procedura de recall.

Partea a doua. Observații

4 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene nu folosesc la nivel național niciunul din cele 3 instrumente ale democrației directe: Belgia, Cehia, Cipru și Germania – cu observația că Germania recunoaște instituția referendumului, însă doar în cazul în care Constituția este înlocuită sau revizuită complet.

I Referendumul

Pe lângă cele 4 țări menționate mai sus, nici în Olanda nu există prevederi constituționale sau legale referitoare la referendum. Aceasta înseamnă că instituția referendumului există în 23 din cele 28 de state membre UE.

Rezultatul referendumurilor opționale este obligatoriu în doar 12 din aceste 25 de state: Austria, Bulgaria, Croația, Danemarca, Estonia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Portugalia și Slovenia. (Cazul Slovaciei este neclar.)

În 12 state, referendumurile nu sunt valide dacă prezența la vot nu depășește un anumit prag: Bulgaria, Danemarca (doar la referendumurile care privesc amendarea Constituției), Irlanda, Italia (doar la referendumurile privind abrogarea unei legi), Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

9 dintre aceste state prevăd un cvorum de 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot: Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia (doar la referendumurile care privesc amendarea Constituției) și Ungaria.

În general, acolo unde rezultatul referendumurilor opționale este obligatoriu, pare să fie instituit și un cvorum. Cu toate acestea, un cvorum de 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot – impus aproape exclusiv în statele foste comuniste – pare să fie o barieră excesivă în calea exercitării directe a suveranității de către cetățeni.

În 6 state membre ale Uniunii Europene există o singură instanță învestită cu dreptul de a iniția referendumuri: Finlanda (majoritatea parlamentară), Irlanda (Președintele Republicii), Letonia (cetățenii cu drept de vot), Marea Britanie (majoritatea parlamentară), România (Președintele republicii) și Suedia (majoritatea parlamentară).

În celelalte 17 state în care referendumurile sunt permise, dreptul de a le iniția este recunoscut pentru cel puțin două instanțe. Asta face ca dreptul la referendum să fie mai ușor de utilizat.

În fine, în 6 state redactarea finală a întrebării sau a întrebărilor care fac obiectul referendumului se face de către o instituție independentă în raport cu inițiatorul: Austria, Croația, Estonia, Irlanda, Lituania și Portugalia. Asta asigură o mai mare neutralitate în modul în care sunt formulate respectivele întrebări.

II Inițiativa cetățenească

Doar 15 state membre ale Uniunii Europene recunosc dreptul la inițiativă cetățenească: Austria, Bulgaria, Croația, Finlanda, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria.

Aici însă este necesară o discuție, pentru că noțiunea de inițiativă cetățenească are două sensuri distincte. Într-un prim sens, prin „inițiativă cetățenească” se înțelege inițierea și adoptarea unei legi direct de către cetățeni. Un număr de cetățeni fac o propunere legislativă și dacă strâng numărul necesar de semnături se organizează un referendum prin care se adoptă sau se respinge propunerea. Cu alte cuvinte, cetățenii inițiază proiectul de lege, tot ei deliberează cu privire la el în perioada în care are loc campania pentru referendum, și tot ei adoptă sau resping propunerea prin referendum.

În acest caz, cetățenii cu drept de vot sunt legiuitori – ei legiferează direct, pe picior de egalitate cu Parlamentul și independent de acesta. Voi numi acest tip de inițiativă cetățenească „inițiativă cu drept de legiferare”.

În celălat sens, prin „inițiativă cetățenească” se înțelege o inițiativă care, dacă întrunește numărul necesar de semnături, devine automat propunere legislativă, iar parlamentarii sunt obligați să o ia în dezbatere și să o adopte sau săo respingă. Voi numi acest tip de inițiativă cetățenească „inițiativă cu drept de petiționare”, fiindcă propunerea legislativă este înmânată Parlamentului exact ca o petiție și ultimul cuvânt cu privire la ea îi aparține Parlamentului.

Inițiativa cu drept de legiferare pune democrația directă pe picior de egalitate cu cea reprezentativă. Prin contrast, inițiativa cu drept de petiționare menține supremația democrației reprezentative în raport cu cea directă.

Odată făcută această distincție, trebuie să observ că inițiativa cu drept de legiferare este permisă în doar 7 state membre UE: Bulgaria, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Statele foste comuniste par așadar mai deschise față de democrația directă decât celelalte.

III Procedura de recall

Niciun stat membru al Uniunii Europene nu are prevederi constituționale sau legislative cu privire la procedura de recall la nivel național.

Aceasta este și forma cea mai controversată a democrației directe (întrucât permite riscul transformării mandatelor de reprezentare națională în mandate imperative) și probabil că este și cel mai greu de implementat. Cu toate acestea, sunt convins că pot fi găsite soluții acceptabile de implementare – pentru că altfel suveranitatea populară devine limitată arbitrar de unele instituții ale democrației reprezentative.

Ca o concluzie generală, în statele care compun Uniunea Europeană democrația directă continuă să fie subordonată celei reprezentative. Dreptul la referendum este recunoscut în 23 de state, însă numai în 12 dintre acestea rezultatele referendumurilor opționale sunt obligatorii. Dreptul la inițiativă cetățenească este recunoscut în 15 state, însă numai în 7 dintre ele sunt prevăzute inițiative cetățenești cu drept de legiferare. În fine, dreptul la revocarea din funcție a aleșilor nu este recunoscut în niciunul din cele 28 de state membre UE.

Partea a treia. Recomandări pentru România

I Cu privire la referendum:

dreptul de a iniția referendumuri ar trebui recunoscut și majorității parlamentare, și opoziției parlamentare, și cetățenilor;
rezultatul referendumurilor opționale ar trebui să fie obligatoriu;
instituția care redactează forma finaă a întrebărilor care fac obiectul referendumurilor ar trebui să fie independentă față de inițiatori (această instituție ar trebui să fie Autoritatea Electorală Permanentă sau Curtea Constituțională);
cvorumul ar trebui desființat, potrivit cu recomandările Comisiei de la Veneția; o soluție de compromis ar fi aceea în care am avea cvorumuri diferite pentru tipuri diferite de referendum – însă în orice caz cvorumul de 50% plus 1 din totalul cetățenilor cu drept de vot ar trebui micșorat semnificativ.

II Cu privire la inițiativa cetățenească:

ar trebui introduse prevederi care să facă posibile și inițiativele cetățenești în sens tare (cele pe care le-am numit aici „inițiative cu drept de legiferare”).

III Cu privire la procedura de recall:

ar trebui introduse prevederi care să facă posibilă procedura de recall la nivel național.

Sorin Cucerai

*Prezentul studiu a fost realizat la cererea Grupului pentru Democrație Participativă Plenum și finanțat printr-o donație venită din partea domnului Dan Mașca. Autorul mulțumește și GDPP și finanțatorului, și declară că răspunderea pentru cele cuprinse în studiul de față îi revine în totalitate.