Emitent: Riigikogu
Tip: Lege
În vigoare de la data de: 21.07.2014
În vigoare până la data de: 31.12.2014
Traducere publicată la data de: 01.09.2014

Legea alegerilor consiliilor administrației publice locale

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

§ 1. Bazele sistemului electoral

(1) Alegerea membrilor consiliilor administrației publice locale (numite în continuare consilii) se va face în mod liber, general, uniform și direct. Votul va fi secret.
(2) Fiecare alegător va avea dreptul la un vot.
(3) Rezultatele alegerilor vor fi stabilite pe baza principiului proporționalității.
§ 2. Momentul alegerilor

Consiliile vor fi alese pentru un mandat de patru ani. Alegerile pentru consilii vor avea loc în a treia duminică a lunii octombrie dintr-un an electoral.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]
§ 3. Bazele și momentul alegerilor suplimentare

(1) Dacă numărul membrilor unui consiliu scade sub numărul necesar pentru obținerea unei majorități a voturilor pentru respectivul consiliu, vor avea loc alegeri suplimentare în circumscripțiile electorale unde nu există membri locțiitori pe liste, ca să se poată alege membrii pentru pozițiile neocupate din consiliu.

(2) Președintele sau președintele adjunct al consiliului sau, în absența lor, primarul comunei sau primarul orașului, vor notifica guvernatorul județean cu privire la circumstanțele specificate la aliniatul (1) al acestui articol în termen de trei zile.

(3) Un guvernator județean va convoca alegeri suplimentare, prin ordinul său, cu aprobarea Comitetului Electoral Național, în termen de zece zile de la primirea notificării specificate la aliniatul (2) al acestui articol. Alegerile vor avea loc în termen de maxim treizeci de zile după convocarea lor. Alegerile suplimentare pentru consiliu vor avea loc într-o zi de duminică.

(4) Comitetul electoral al comunei sau al orașului va decide, printr-o decizie în acest sens și cu acordul Comitetului Electoral Național, termenele pentru actele privind alegerile suplimentare și le va publica în termen de trei zile de la data la care decizia a fost adoptată.

(5) Alegerile suplimentare nu vor putea avea loc în perioada de trei luni care precedă alegerile ordinare pentru consiliul administrației publice locale.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]
§ 4. Momentul alegerilor pentru consiliu a noii administrații publice locale.

(1) Dacă se formează o nouă administrație publică locală datorită unei fuziuni a administrațiilor publice locale, alegerile pentru consiliul noii administrații publice locale vor avea loc în momentul indicat la § 2 al prezentei Legi.

(2) Dacă administrațiile publice locale relevante fuzionează în perioada dintre alegerile ordinare, alegerile pentru consiliul noii administrații publice locale vor avea loc înainte de momentul indicat în § 2 al prezentei Legi.

(3) Alegerile pentru consiliul administrații publice locale nou formate nu vor avea loc în perioada dintre alegerile ordinare dacă reglementările Guvernului Republicii cu privire la modificarea organismelor administrativ-teritoriale intră în vigoare cu mai puțin de un an înainte de ziua alegerilor indicată în § 2.

(4) În cazul specificat la aliniatul (2) al acestui articol, un guvernator județean va declara alegerile consiliului administrației publice locale nou formate prin ordinul său, cu aprobarea Comitetului Electoral Național, în termen de zece zile de la intrarea în vigoare a unei reglementări a Guvernului Republicii cu privire la modificarea organizației administrativ-teritoriale. Alegerile nu vor avea loc mai devreme de nouăzeci de zile după convocarea loc. Alegerile vor avea loc într-o zi de duminică.
[RT I 2006, 32, 244 – intrare în vigoare 17.07.2006]
§ 5. Dreptul de a vota și de a fi ales

(1) Au dreptul să voteze cetățenii estonieni și cetățenii Uniunii Europene care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor și cei care au reședința permanentă în comuna sau în orașul respectiv, adică reședința ale cărei detalii privind adresa au fost înregistrate în registrul estonian de evidență a populației (numit în continuare evidența populației).
(2) Un non-rezident are dreptul să voteze dacă el sau ea îndeplinește condițiile specificate la aliniatul (1) al acestui articol și:
1) domiciliază în Estonia în baza unui permis de rezidență pe termen lung sau în baza dreptului la rezidență permanentă.
2) [Abrogat – RT I 2006, 48, 358 – intrare în vigoare 18.11.2006]

(3) dacă a fost privată de capacitatea sa legală activă cu privire la dreptul de a vota, o persoană nu va avea dreptul să voteze.

(4) nu va participa la procesul de votare o persoană care a fost condamnată de o instanță și execută o sentință definitivă într-o instituție penală.

(5) are dreptul de a candida orice cetățean estonian și orice cetățean al Uniunii Europene care are drept de vot și care și-a stabilit reședința permanentă în respectiva comună sau oraș nu mai târziu de data de 1 august a anului electoral.

(6) nu are dreptul de a candida la alegerile pentru consiliu o persoană care se află în serviciu activ în Forțele Armate sau o persoană care a fost condamnată pentru o infracțiune de o instanță și care îşi ispăşeşte pedeapsa cu închisoarea.
[RT I, 10.07.2012, 3 – intrare în vigoare 01.04.2013]

§ 51. Non-rezidenți
În sensul prezentei Legi, un non-rezident este o persoană care nu este cetățean al Republicii Estonia sau al unui Stat Membru al Uniunii Europene.
[RT I 2006, 48, 358 – intrare în vigoare 18.11.2006
Capitolul 2
CAMPANIA ELECTORALĂ

§ 6. Restricție cu privire la campania electorală
(1) Campania electorală activă este interzisă în ziua alegerilor.
(2) Campania electorală este interzisă în secțiile de votare și în spațiile prin care alegătorii întră în secțiile de votare.

(3) Momentul începerii campaniei electorale se consideră a fi momentul ultimei zile pentru înregistrarea candidaților.
[RT I 2002, 57, 355 – intrare în vigoare 18.07.2002]

§ 61. Interzicerea publicităţii politice în locuri deschise
Va fi interzisă pe perioada derulării campaniei active publicitatea candidaţilor independenţi, a partidelor politice sau a candidațilorde pe lista unui partid politic, a unei coaliții electorale sau candidații de pe lista unei coaliții electorale sau a logo-ului acestora, sau a oricărei alte mărci distinctive sau program pe vreo clădire, construcție, în interiorul sau în afara mijloacelor de transport public sau taxiuri, precum şi orice altă publicitate politică în spaţii deschise.
[RT I 2005, 37, 281 – intrare în vigoare 10.07.2005]
Capitolul 3
NUMĂRUL MEMBRILOR CONSILIULUI, COMITETELOR ELECTORALE ȘI A COMITETELOR DE VOTARE

§ 7. Stabilirea numărului membrilor consiliului

(1) Numărul membrilor consiliului sau a următoarei componențe a consiliului va fi stabilit prin decizia consiliului. Numărul membrilor unui consiliu va fi impar.

(2) Un consiliu va avea minim șapte membri. Numărul de membri va fi stabilit în baza informațiilor din registrul de evidență a populației, în conformitate cu numărul de rezidenți din comuna sau orașul respectiv la data de 1 iunie a anului electoral, după cum urmează:
1) un consiliu cu minim 13 membri pentru peste 2000 de rezidenți;
2) un consiliu cu minim 17 membri pentru peste 5000 de rezidenți;
3) un consiliu cu minim de 21 membri pentru peste 10,000 de rezidenți;
4) un consiliu cu minim 31 membri pentru peste 50,000 de rezidenți;
5) un consiliu cu minim 79 membri pentru peste 300,000 de rezidenți.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
(3) Numărul de membri ai consiliului va fi stabilit cu minim nouăzeci de zile înaintea zilei alegerilor.

(4) Un consiliu va publica decizia specificată la aliniatul (1) al acestui articol în termen de trei zile lucrătoare din ziua la care respectiva decizie este adoptată.
[RT I 2005, 25, 194 – intrare în vigoare 27.05.2005]
§ 8. Constituirea circumscripțiilor electorale

(1) Un consiliu va constitui o circumscripție electorală în teritoriul unei comune sau unui oraș. Un consiliu va constitui opt circumscripții electorale într-o administrație publică locală cu peste 300,000 de rezidenți, cu excepția cazului specificat în a doua frază a subpunctului (41) al acestui articol.
[RT I 2009, 23, 144 – intrare în vigoare 01.05.2009]
(2) Pot fi constituite mai mult de o circumscripție electorală în următoarele cazuri:
1) în administrații publice locale cu peste 50,000 de rezidenți;
2) în administrații publice locale formate datorită unei fuziuni sau diviziuni în cursul ultimelor două cicluri electorale;
21) în administrații publice locale care urmează să fie formate ca rezultat al unei fuziuni;
[RT I 2009, 23, 144 – intrare în vigoare 01.05.2009]
3) în administrații publice locale în care s-au format comune sau districte orășenești.
(3) Numărul de mandate în circumscripțiile electorale care urmează a fi constituite nu va fi mai mic de trei.

(31) În cazul specificat la aliniatul 2 (2) al acestui articol, circumscripțiile electorale vor fi constituite de administrațiile publice locale fuzionate, iar în cazul specificat la aliniatul 2 (21), circumscripțiile electorale vor fi constituite de administrațiile publice locale care urmează să fuzioneze.
[RT I 2009, 23, 144 – intrare în vigoare 01.05.2009]

(4) În Tallinn, consiliul va constitui circumscripții electorale pe districte orășenești.
[RT I 2009, 23, 144 – intrare în vigoare 01.05.2009]

(41) Dacă nu se formează districte orășenești în Tallinn, circumscripțiile electorale se vor constitui conform limitelor circumscripțiilor electorale din alegerile anterioare pentru administrațiile publice locale, în cazul în care districtele orășenești din Tallinn au fost formate pe districte orășenești. Dacă o comună sau un oraș fuzionează cu Tallinn, acesta/aceasta va constitui o circumscripție electorală separată.
[RT I 2009, 23, 144 – intrare în vigoare 01.05.2009]

(5) Decizia unui consiliu cu privire la constituirea de circumscripții electorale va stabili numerotarea și limitele circumscripțiilor, precum și numărul de mandate din fiecare circumscripție.
(6) Circumscripțiile electorale se vor constitui cu minim nouăzeci de zile înaintea zilei alegerilor.

(7) Un consiliu va publica decizia specificată la aliniatul (5) din acest articol în termen de trei zile lucrătoare din ziua în care a fost adoptată respectiva decizie.
§ 9. Distribuirea mandatelor între circumscripțiile electorale

(1) Un consiliu va distribui mandatele între circumscripțiile electorale în baza numărului de alegători, conform informațiilor existente în registrul de evidență a populației la data de 1 iunie a anului electoral, după cum urmează:
1) numărul total de alegători va fi împărțit la numărul membrilor consiliului;
2) numărul de alegători dintr-o circumscripție electorală va fi împărțit la numărul obținut ca rezultat al calculului specificat la aliniatul 1) al acestui articol;
3) fiecărei circumscripții electorală îi va fi alocat un număr de mandate corespunzător cu numărul obținut ca rezultat al calculului efectuat conform aliniatului 2) al acestui articol;
4) mandatele care nu sunt distribuite în conformitate cu aliniatul 3) al acestui articol vor fi distribuite în baza regulii restului celui mai mare, folosind fracțiuni din numărul obținut ca rezultat al calculului specificat la aliniatul 2) al acestui articol.

(2) Într-o administrație locală cu mai mult de o circumscripție electorală jumătate din mandate vor fi distribuite în mod egal între circumscripțiile electorale, ținând cont de principiul că numărul de mandate dintr-o circumscripție este cel mai mic număr întreg care poate fi împărțit la numărul de circumscripții electorale care reprezintă minim jumătate din toate mandatele. Restul de mandate vor fi distribuite conform prevederilor aliniatului 1) al acestui articol.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
§ 10. Constituirea secțiilor de votare
(1) Pentru a putea organiza votarea, se vor constitui secții de votare pe teritoriul unei circumscripții electorale.
(2) Secțiile de votare se vor constitui printr-o reglementare a admnistrației comunei sau orașului, care va stabili:
1) numerotarea circumscripțiilor de votare;
2) limitele circumscripțiilor de votare;
3) amplasarea secțiilor de votare;
4) minim o circumscripție electorală unde să poată vota alegătorii din afara circumscripției electorale în raza căreia își au domiciliul (art. 47 alin. (2));
5) o circumscripție electorală unde pot vota alegătorii dacă informațiile referitoare la domiciliul lor în comună sau în oraș sunt conforme cu cele înscrise în registrul de evidență a populației al comunei sau orașului respectiv, sau pentru Tallinn, în registrul de evidență a populației din districtul orășenesc.

(3) Circumscripțiile electorale sunt permanente. Votarea va avea loc în aceleași circumscripții electorale pentru Riigikogu, consiliul administrației publice locale, alegerile pentru Parlamentul European sau referendumuri, cu excepția cazului în care administrația publică a comunei sau orașului stabilește altfel și modifică reglementarea specificată la aliniatul (2) al acestui articol.

(4) Administrația publică locală a comunei sau orașului poate modifica reglementarea specificată la aliniatul (2) al acestui articol cu minim cincizeci de zile înaintea zilei alegerilor sau, în situații extraordinare, după data limită prevăzută. Administrația publică locală a comunei sau orașului va notifica imediat Comitetul Electoral Național și procesatorul șef al registrului de evidență a populației cu privire la orice astfel de modificări.

(5) Administrația publică locală a comunei sau orașului va publica informațiile specificate la aliniatul (2) al acestui articol înainte de fiecare tur de scrutin.

(6) Un comitet electoral județean va publica informațiile specificate la aliniatul (2) al acestui articol în termen de o săptămână înainte de începerea alegerilor în avans.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]
§ 11. Acțiuni în cazul alegerilor pentru o nouă administrație publică locală

(1) Pentru a avea loc alegeri pentru administrația publică locală consiliul va efectua, după aprobare, următoarele acțiuni:
1) va determina numărul membrilor noului consiliu, în baza prevederilor art. 7 alin. (1) și (2) ale prezentei Legi și numărul rezidenților în teritoriul noii comune sau oraș, conform informațiilor existente în registrul de evidență a populației la data de 1 ianuarie a anului pentru care se determină numărul de membri;
2) va constitui circumscripțiile electorale din teritoriul noii comune sau noului oraș, în baza prevederilor art. 8 alin. (1)–(5) ale prezentei Legi.

(2) Distribuirea mandatelor se va face în baza prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) ale prezentei Legi și a numărului de rezidenți în teritoriul noii comune sau noului oraș, conform informațiilor existente în registrul de evidență a populației la data de 1 ianuarie a anului pentru care se împart mandatele.

(3) Administrațiile publice comunale sau orășenești în cauză vor constitui, după aprobare, circumscripții de vot în teritoriul circumscripțiilor electorale, în baza prevederilor § 10 al prezentei Legi.

(4) Consiliile comunale sau orășenești și administrațiile publice comunale sau orășenești în cauză vor adopta decizii și vor emite ordinele prevăzute la acest articol, înainte de depunerea tuturor documentelor necesare pentru modificarea organizării administrativ-teritoriale, la guvernatorul județean sau la guvernatorii regionali în cauză.
Capitolul 4
COMITETELE ELECTORALE

§ 12. Tipuri de comitete electorale
(1) Alegerile pentru consiliu sunt organizate de următoarele comitete electorale:
1) Comitetul Electoral Național;
2) comitete electorale județene;
3) comitete electorale comunale și orășenești;
4) comitetele circumscripțiilor de vot;
5) Comitetul pentru Vot Electronic.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(2) În Tallinn și Tartu, funcțiile comitetului electoral județean vor fi îndeplinite de comitetul electoral orășenesc.

§ 13. Perioada autorității comitetelor electorale

(1) Perioada autorității și procedura pentru formarea Comitetului Electoral Național, a Comitetului pentru Vot Electronic, a comitetelor electorale județene și a comitetelor electorale ale orașelor Tallinn și Tartu sunt indicate în Legea Electorală Riigikogu.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(2) Comitetele electorale ale comunei și ale orașului și comitetele circumscripțiilor de vot se vor forma înainte de alegerea consiliului. Autoritatea comitetelor electorale ale comunei și ale orașului, și a comitetelor circumscripțiilor de vot, va continua până la numirea noilor membri ai comitetului.
§ 14. Membru al comitetului electoral

(1) Poate fi membru al comitetului electoral al comunei sau al orașului un cetățean estonian sau un cetățean al Uniunii Europene care are drept de vot conform art. 5 alin. (1), (3) și (4) ale prezentei Legi. Un membru al comitetului electoral al comunei sau al orașului trebuie să cunoască foarte bine limba estoniană.

(2) Poate fi membru al comitetului circumscripției de votare un cetățean estonian sau un cetățean al Uniunii Europene sau un non-rezident care are drept de vot conform art. 5 alin. (1)-(4) ale prezentei Legi. Membrii unui comitet al circumscripției de votare trebuie să cunoască foarte bine limba estoniană.
(3) O persoană poate fi membru al unui singur comitet electoral.
(4) Autoritatea unui membru al unui comitet electoral va înceta anticipat în următoarele cazuri:
1) dacă devine evident că persoana în cauză nu are drept de vot, în conformitate cu art. 5 alin. (1) – (4) ale prezentei Legi ;
2) din cauza demisiei persoanei în cauză;
3) din cauza decesului persoanei în cauză.

(5) O persoană poate fi eliberată de sarcinile sale în calitate de membru al unui comitet electoral printr-o decizie motivată a organismului care a numit-o, fie la inițiativa acesteia, fie la propunerea comitetului electoral.
(6) Autoritatea unui membru al unui comitet electoral va fi suspendată dacă:
1) formează o coaliție electorală sau devine reprezentant autorizat al unui partid politic, al unei coaliții electorale sau al unui candidat independent;
2) este nominalizat pentru înscrierea în calitate de candidat la alegerile pentru un consiliu.

(7) Comitetul Electoral Național poate suspenda autoritatea unui membru al unui comitet electoral județean, al unui comitet electoral al comunei sau orașului sau al unui comitet al unei circumscripții de vot care a încălcat legea. Un comitet electoral județean poate suspenda autoritatea unui membru al unui comitet electoral al comunei sau orașului sau al unui comitet al unei circumscripții de vot care a încălcat legea.
(8) Autoritatea unui membru al unui comitet electoral va fi restabilită:
1) în situația prevăzută la aliniatul (6) 1) al acestui articol, începând cu ziua când sunt anunțate rezultatele alegerilor;
2) în situația prevăzută la aliniatul (6) 2) al acestui articol, începând cu ziua următoare datei în care candidatul nu a fost înregistrat sau a refuzat poziția de candidat, sau începând cu ziua când sunt anunțate rezultatele alegerilor dacă candidatul nu a fost ales.

(9) Un membru al unui comitet electoral nu va face campanie pentru sau împotriva partidelor politice, a coalițiilor electorale sau a candidaților.

(10) Un membru al unui comitet electoral va fi independent în executarea sarcinilor sale. Un membru al unui comitet electoral va acționa conform legii și instrucțiunilor unui comitet electoral superior.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]
§ 15. Proceduri de lucru ale comitetului electoral

(1) Formatul de lucru al unui comitet electoral va fi o ședință convocată de președintele comitetului sau, în absența atât a președintelui cât și a președintelui adjunct, de cel mai tânăr membru al comitetului electoral.

(2) Un comitet electoral are cvorum dacă minim jumătate din membrii comitetului sunt prezenți. Ședința unui comitet electoral va fi prezidată de președintele comitetului sau, în absența sa, de președintele adjunct. În absența atât a președintelui cât și a președintelui adjunct, ședința comitetului va fi prezidată de cel mai tânăr membru al comitetului până când un nou președinte adjunct este ales.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
(3) Se vor scrie minute ale ședințelor unui comitet electoral.
(4) Ședințele unui comitet electoral vor fi publice. Oricine are dreptul de a examina deciziile unui comitet electoral și minutele de la ședințele comitetului.

(5) Un comitet electoral va decide cu privire la chestiunile de competența sa, prin majoritate de voturi pentru. Orice opinie împotrivă a unui membru al comitetului va fi înregistrată în minute.

(6) Dacă autoritatea unui membru al unui comitet electoral este suspendată sau încetează, președintele va notifica primul membru locțiitor cu privire la acest fapt, care își va asuma obligațiile membrului comitetului electoral.

(7) În baza unei decizii a unui comitet electoral, membrii locțiitori și alte persoane pot participa la activitățile electorale.

(8) Dacă un membru principal al Comitetului Electoral Național nu poate participa la o ședință a Comitetului, un membru locțiitor care are toate drepturile și obligațiile membrului principal, cu excepția dreptului și obligațiilor președintelui sau ale președintelui adjunct, îi va ține locul.

(9) Pentru perioada când sunt organizate alegeri, contractul de angajare sau relația de serviciu a unui membru sau membru locțiitor al unui comitet electoral sau al unei persoane care asistă la comitet vor fi suspendate, în baza unei propuneri făcute de comitetul electoral.

(10) Remunerația membrilor Comitetului Electoral Național, ai comitetelor electorale județene și ai Comitetului pentru Vot Electronic vor fi stabilite cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (10)–(12) din Legea Electorală Riigikogu.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 16. Asistență acordată comitetului electoral

(1) Organele de stat și ale administrației locale, agențiile administrative și alte agenții sunt obligate, în măsura competenței lor, să acorde asistență comitetelor electorale în organizarea alegerilor.

(2) Un comitet electoral are dreptul de a se adresa în scris organelor de stat sau ale administrației locale, agențiilor administrative sau altor agenții, cu probleme referitoare la organizarea alegerilor. Se va oferi un răspuns oricărei solicitări făcute de un comitet electoral, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea acesteia.
§ 17. Competența Comitetului Electoral Național

(1) Funcția Comitetului Electoral Național este să asigure uniformitatea alegerilor pentru consiliu, să instruiască celelalte comitete electorale, să supervizeze activitățile lor și să execute alte funcții decurgând din lege.
(2) Comitetul Electoral Național are dreptul:
1) să emită precepte pentru eliminarea deficiențelor unui act a unui comitet electoral județean, a Comitetului pentru Vot Electronic, a comitetului electoral al comunei sau orașului sau a comitetului electoral al circumscripției de vot, sau a unei decizii a unui comitet electoral județean sau a comitetului electoral comunal sau orășenesc;
2) să suspende sau să înceteze autoritatea unui membru al unui comitet electoral al circumscripției de vot, comitet electoral comunal sau orășenesc, al Comitetului pentru Vot Electronic sau al comitetului electoral județean, dacă persoana respectivă a încălcat Legea privind Alegerile pentru Administrația Publică Locală, reglementările Comitetului Electoral Național sau instrucțiunile unui comitet electoral superior;
3) să suspende acțiunea unui comitet electoral județean, a Comitetului pentru Vot Electronic, a comitetului electoral al comunei sau orașului sau a comitetului electoral al circumscripției de vot sau validitatea deciziei unui comitet electoral județean sau a comitetului electoral comunal sau orășenesc;
4) să abroge o decizie a comitetului electoral județean sau a comitetului electoral comunal sau orășenesc, sau să declare nelegal un act a unui comitet electoral al circumscripției de vot, comitet electoral comunal sau orășenesc, a Comitetului pentru Vot Electronic sau a comitetului electoral județean, și să emită o dispoziție către comitetul electoral al circumscripției de vot, comitetul electoral comunal sau orășenesc, Comitetul pentru Vot Electronic sau comitetul electoral județean pentru eliminarea abaterii;
5) să nu înceapă votul electronic, să suspende sau să înceteze votul electronic dacă securitatea sau siguranța sistemului de vot electronic nu poate fi asigurată astfel încât votul electronic să poată avea loc conform cerințelor prezentei Legi ;
6) să abroge, în caz de suspendare sau de încetare a votului electronic, voturile exprimate prin mijloace electronice, integral sau parțial;
7) să declare invalide rezultatele scrutinului dintr-o circumscripție de vot, dintr-o circumscripție electorală, dintr-o comună sau oraș, dintr-un județ sau la nivel național, sau să declare invalide rezultatele votului electronic, integral sau parțial, și să organizeze repetarea scrutinului, dacă încălcarea a afectat sau poate afecta semnificativ rezultatele votului.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(3) Comitetul Electoral Național va emite reglementări în situațiile prevăzute la aliniatul (4) al acestui articol. Președintele va semna reglementările Comitetului Electoral Național. Reglementările intră în vigoare în a treia zi de la publicarea lor în Riigi Teataja.
(4) Comitetul Electoral Național va stabili prin reglementare următoarele:
1) procedura pentru prezentarea candidaților la înregistrare și pentru înregistrarea candidaților;
11) formatul standard al aplicațiilor pentru înregistrarea coalițiilor electorale;
2) formatul standard al aplicațiilor pentru înregistrarea candidaților, formatul standard al listelor de candidați într-o circumscripție electorală, formatul standard al listelor de candidați într-o comună sau oraș, formatul standard al cererilor de depunere a candidaturii;
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
3) formatul standard al notificărilor referitoare la dreptul de vot, trimise cetățenilor Uniunii Europene;
4) formatul standard al listelor de alegători;
5) procedura pentru organizarea votului și pentru stabilirea rezultatelor scrutinului și a rezultatelor alegerilor;
6) formatul standard al buletinelor de vot;
7) formatul standard al proceselor-verbale a rezultatelor scrutinului și al rezultatelor alegerilor;
8) statutul de observator;
9) procedura pentru folosirea banilor alocați pentru organizarea alegerilor.
10) [Abrogat – RT I 2004, 6, 32 – intrare în vigoare 14.02.2004]

(5) Comitetul Electoral Național va adopta o decizie pentru rezolvarea unei probleme punctuale, în limitele competenței Comitetului Electoral Național. Decizia va fi semnată de Președintele Comitetului. Decizia va intra în vigoare la semnarea acesteia.

(6) Reglementările, deciziile și instrucțiunile Comitetului Electoral Național vor fi obligatorii pentru Comitetul pentru Vot Electronic, comitetele electoral județene, comitetele electorale comunale și orășenești și comitetele electorale ale circumscripției de vot.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(7) Comitetul Electoral Național va depune o contestație la Curtea Supremă în vederea invalidării unei decizii a unui comitet electoral al comunei sau orașului prin care o persoană a fost înregistrată ca membru al unui consiliu, dacă s-a dovedit că respectivul membru al consiliului nu respectă cerințele prevăzute la art. 5 alin. (5) sau (6) ale prezentei Legi.
§ 18. Competența comitetului electoral județean

(1) Funcția unui comitetul electoral județean este de a instrui comitetele electorale comunale și orășenești, de a superviza activitățile lor și de a executa alte funcții decurgând din lege.
(2) Un comitet electoral județean are dreptul:
1) să emită precepte pentru eliminarea deficiențelor unei acțiuni a unui comitet electoral al comunei sau orașului sau a unui comitet electoral al unei circumscripții de vot, sau pentru anularea unei decizii a unui comitet electoral comunal sau orășenesc;
2) să suspende acțiunea unui comitet electoral al comunei sau orașului sau a unui comitet electoral al unei circumscripții de vot, sau validitatea deciziei unui comitet electoral comunal sau orășenesc;
3) să declare invalidă decizia unui comitet electoral al comunei sau orașului invalid și, dacă este necesar, să emită o dispoziție pentru adoptarea unei noi decizii.

(3) Un comitet electoral județean va adopta o decizie în vederea rezolvării unei probleme punctuale, în limitele competenței comitetului electoral județean. Decizia va fi semnată de președintele comitetului. Decizia va intra în vigoare la semnarea acesteia.

(8) Reglementările și instrucțiunile unui comitet electoral județean vor fi obligatorii pentru comitetele electorale comunale și orășenești și comitetele electorale ale unei circumscripții de vot.
§ 19. Constituirea comitetului electoral comunal sau orășenesc
(1) Comitetul electoral al comunei sau orașului va cuprinde până la șapte membri.

(2) Membrii unui comitet electoral al comunei sau orașului vor fi numiți cu minim nouăzeci de zile înainte de ziua alegerilor.

(3) Președintele comitetului electoral al comunei sau orașului va fi secretarul respectivului oraș sau comune. Membrii comitetului electoral al comunei sau orașului vor fi numiți de consiliu, la propunerea secretarului orașului sau comunei. Consiliul va numi de asemenea, la propunerea secretarului orașului sau comunei, până la doi membri locțiitori care, pe durata existenței comitetului și în ordinea specificată de consiliu, vor înlocui membrii comitetului a căror autoritate a fost suspendată sau încetează.

(4) Președintele adjunct al unui comitet electoral al comunei sau orașului va fi ales de comitet dintre membrii săi.
(5) Se va acorda sprijin operațional și administrativ unui comitet electoral al comunei sau orașului de către administrația publică comunală sau orășenească .

(6) Administrația publică comunală sau orășenească va desemna și publica amplasarea comitetului electoral al comunei sau orașului.

(7) Un comitet electoral al comunei sau orașului va specifica și va face public programul său de lucru. Un comitet electoral va lucra în fiecare zi lucrătoare în perioada dintre începutul nominalizării candidaților și înregistrarea acestora.
§ 20. Competența comitetului electoral comunal sau orășenesc

(1) Funcția unui comitet electoral al comunei sau orașului este aceea de a înregistra candidații nominalizați, în conformitate cu această Lege, de a stabili rezultatele votului și ale alegerilor din comună sau oraș, de a instrui comitetele electorale ale circumscripției de vot și de a îndeplini alte funcții decurgând din lege.

(2) Un comitet electoral al comunei sau orașului va adopta decizii în vederea rezolvării problemelor punctuale, în limitele competenței comitetului electoral. Decizia va fi semnată de președintele comitetului. Decizia va intra în vigoare la semnarea acesteia.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

§ 201. Competența Comitetului pentru Vot Electronic
Competența Comitetului pentru Vot Electronic va fi prevăzută în § 172 al Legii Electorale pentru Riigikogu.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 21. Formarea comitetului electoral al circumscripției de vot

(1) Președintele și până la opt membrii ai unui comitet electoral al circumscripției de vot vor fi numiți prin decizia consiliului, cu minim douăzeci de zile înainte de ziua alegerilor.

(2) Consiliul va numi jumătate din membrii unui comitet electoral al circumscripției de vot, la propunerea secretarului comunei sau orașului, iar restul membrilor dintre persoanele propuse de partidele politice și coalițiile electorale care participă la alegeri. Un partid politic sau o coaliție electorală care participă al alegeri poate propune secretarului comunei sau orașului un candidat pentru poziția de membru al comitetului electoral al circumscripției de vot, cu minim patruzeci de zile înainte de ziua alegerilor. Este necesar consimțământul candidatului pentru a fi propus. Dacă partidele politice sau coalițiile electorale nu propun niciun candidat sau dacă numărul candidaților propuși este mai mic decât numărul membrilor comitetului electoral al circumscripției de vot numiți dintre candidații partidelor politice sau ai coalițiilor electorale, consiliul va numi restul la propunerea secretarului comunei sau orașului.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(3) La propunerea secretarului comunei sau orașului, consiliul va numi de asemenea minim doi membri locțiitori care, pe durata autorității comitetului și în ordinea specificată de consiliu, vor înlocui membrii comitetului a căror autoritate este suspendată sau încetează.
(4) Un comitet electoral al circumscripției de vot va alege un președinte al comitetului dintre membrii săi.

(5) Se va acorda sprijin operațional și administrativ unui comitet electoral al circumscripției de vot, de către administrația publică comunală sau orășenească .
[RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]
§ 22. Competența unui comitet electoral al circumscripției de vot

Funcțiile unui comitet electoral al circumscripției de vot sunt de a organiza votarea și de a stabili rezultatele votului în circumscripția de vot, precum și de a executa alte funcții decurgând din această Lege .
§ 23. Acțiuni în vederea alegerilor pentru consiliul noii administrații publice locale

(1) Pentru a avea loc alegeri pentru consiliul noii administrații publice locale consiliile în cauză vor numi, după aprobare, membrii și membrii locțiitori ai comitetului electoral comunal sau orășenesc, la propunerea secretarilor comunei sau orașului respectiv, conform prevederilor art. 19 alin. (1) și (3) ale prezentei Legi.

(2) Președintele și președintele adjunct ai unui comitet electoral al comunei sau orașului vor fi aleși de comitet, dintre membrii săi. Autoritatea președintelui comitetului va continua până când este numit secretarul comunei sau orașului al noii administrații publice locale.
(3) Consiliile în cauză vor numi, după aprobare, membrii comitetelor electorale ale circumscripțiilor de vot, la propunerea secretarului comunei sau orașului respectiv, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) și (3) ale prezentei Legi. Președintele și președintele adjunct ai unui comitet de votare electoral al circumscripției de vot vor fi aleși de comitet, dintre membrii săi.
(4) Consiliile comunale sau orășenești în cauză vor adopta deciziile specificate în acest articol înainte de depunerea, la guvernatorul județean sau la guvernatorii regionali în cauză, a tuturor documentelor necesare pentru modificarea organizării administrativ-teritoriale.
Capitolul 5
ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR

§ 24. Înregistrarea alegătorilor
(1) Alegătorii vor fi înregistrați în registrul de evidență a populației.
(2) Procedura întreținerii registrului de evidență a populației va fi prevăzută prin lege.
(3) Alegătorii vor fi înregistrați în baza următoarelor informații înscrise în registrul de evidență a populației:
1) Prenumele și numele;
2) data nașterii;
3) codul numeric personal;
4) informații cu privire la cetățenie;
5) în cazul unui cetățean străin, dacă are un permis de rezidență pe termen lung sau drept de rezidență permanentă;
6) informații cu privire la dezinvestiţia capacităţii legale active;
7) informații cu privire la locul de domiciliu.
[RT I 2006, 26, 191 – intrare în vigoare 01.08.2006]
§ 25. Informarea cetățenilor Uniunii Europene asupra dreptului de a vota în alegerile pentru consiliu

(1) Cu cel puțin șaptezeci de zile înainte de ziua alegerilor, procesatorul șeful al registrului de evidență a populației va organiza pregătirea notificărilor și expedierea lor către cetățenii Uniunii Europene care, conform art. 5 alin. (1), (3) și (4) ale prezentei Legi , au dreptul de a participa la vot.
(2) În notificare vor fi cuprinse următoarele:
1) prenumele și numele alegătorului;
2) anul nașterii alegătorului;
3) adresa de domiciliu;
4) informații cu privire la procedura de urmat de alegător pentru exercitarea dreptului de vot și pentru prezentarea candidaturii;
5) informații cu privire la procedura de prezentare a candidaturii și de votare.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]
§ 26. Cartea de alegător
(1) Procesatorul șef al registrului de evidență a populației va organiza pregătirea cărților de alegător și expedierea lor către alegători cu minim douăzeci de zile înainte de ziua alegerilor. O carte de alegător nu va fi trimisă unui alegător dacă informaţiile cu privire la domiciliul acestuia sunt introduse în registrul de evidenţă a populaţiei la iniţiativa administrației locale cu menționarea exactă a comunei sau a orașului, sau în Tallinn cu menționarea exactă a districtului orașului.

(2) Cartea de alegător va cuprinde următoarele:
1) Prenumele și numele alegătorului;
2) anul nașterii alegătorului;
3) adresa de domiciliu a alegătorului;
4) numărul și limitele circumscripțiilor electorale, conform art. 8 alin. (5) al prezentei Legi ;
5) numele comunei sau orașului și numărul circumscripției de votare unde alegătorul este înscris pe listele de alegători;
6) ora și locul scrutinului, pentru zilele de vot în avans și pentru ziua alegerilor;
7) alte informații referitoare la votare.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(21) Un alegător poate comanda o carte de alegător electronică. Pentru a comanda o carte de alegător electronică un alegător trebuie să depună o cerere la procesatorul șef al registrului de evidență a populației, prin intermediul portalului informatic estonian. Pentru următoarele alegeri și referendumuri alegătorului îi va fi trimis u carte de alegător electronică fără necesitatea depunerii unei noi solicitări.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(3) Alegătorul care nu a primit cartea de alegător cu minim cincisprezece zile înainte de ziua alegerilor sau al cărei carte de alegător conține informații eronate poate depune o cerere la secretarul comunei sau orașului pentru obținerea de clarificări sau pentru corectarea erorilor. Secretarul comunei sau orașului va analiza imediat cererea împreună cu persoana care a pregătit cartea de alegător și va răspunde în scris solicitării, în termen de trei zile lucrătoare de la date primirii solicitării.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]
§ 27. Lista de alegători

(1) Procesatorul șef al registrului de evidenţă a populaţiei va organiza pregătirea si tipărirea listelor de alegători pentru fiecare circumscripţie de votare, în baza informaţiilor din registru, și trimiterea lor la comitetele circumscripţiilor de votare cu minim şapte zile înainte de ziua scrutinului. Listele de alegători în format electronic vor fi trimise Comitetului pentru Vot Electronic cu minim treisprezece zile înainte de ziua alegerilor.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare – 11.11.2012]

(2) Pregătirea listelor de alegători se va face în baza informaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (3) al acestui act normativ, cu minim treizeci de zile înaintea zilei scrutinului. La alcătuirea listelor de alegători se iau în considerare şi modificările aduse informaţiilor specificate la art. 24 alin. (3) pct. 1)-6 ) ale acestui act normativ survenite cu mai puţin de treizeci de zile până la ziua scrutinului. Nu vor fi luate în considerare modificările legate de schimbarea adresei de domiciliu a alegătorilor cu mai puţin de treizeci de zile până la scrutin.

(3) O persoană nu va fi introdusă pe o listă de alegători dacă aceasta a fost condamnată pentru o infracţiune de către o instanţă potrivit informaţiilor deţinute în cazierul judiciar şi dacă, din cea de-a treizecea zi dinainte de ziua alegerilor, aceasta va fi închisă până în ziua alegerilor.

(4) Un alegător va fi introdus pe lista de alegători a circumscripției de vot din zona unde își are domiciliul, conform datelor din registrul de evidenţă a populaţiei, în cea de-a treizecea zi dinainte de ziua alegerilor. Dacă informaţiile cu privire la domiciliul alegătorului sunt introduse în registrul de evidenţă a populaţiei și corespund datelor comunei sau a orașului respectiv, sau în Tallinn cu precizarea districtului orăşenesc, alegătorul va fi introdus pe lista de alegători dintr-o circumscripție de votare în baza art. 10 alin. (2) pct. 5) din această Lege.
(5) Listele de alegători vor cuprinde următoarele informaţii despre alegători:
1) Prenumele și numele;
2) codul numeric personal;
3) adresa de domiciliu.
(6) Alegătorii vor apărea pe listele de alegători în ordine alfabetică, după numele de familie.

(7) Persoana care alcătuieşte listele de alegători va semna listele de alegători cu minim şapte zile înainte de ziua alegerilor iar preşedintele comitetului județean de votare va semna listele de alegători în ziua scrutinului, după încheierea procesului de votare. Preşedintele Comitetului pentru Vot Electronic va semna listele cu alegătorii care au votat electronic, după încheierea procesului de votare.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
(8) [Abrogat – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 28. Accesibilitatea listelor de alegători
(1) Un alegător poate verifica corectitudinea informațiilor înscrise în listele de alegători referitoare la propria persoană.

(2) După ziua alegerilor, reprezentanții autorizați ai partidelor politice și coalițiilor electorale, precum și candidații independenți și reprezentanții lor autorizați pot examina, în cazul existenței unui interes justificat, listele de alegători, în măsura în care este necesar, iar listele pot fi folosite în scopuri științifice.
[RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]

§ 29. Verificarea corectitudinii informațiilor înscrise în listele de alegători și corectarea erorilor

(1) Dacă un alegător află că informațiile înscrise pe listele de alegători cu privire la propria persoană conțin erori, alegătorul poate adresa o solicitare de corectare a erorilor comitetului circumscripției de vot, care o va transmite secretarului comunei sau orașului.

(2) Secretarul comunei sau orașului va revizui solicitarea împreună cu persoana care a pregătit lista de alegători și va răspunde solicitantului, informând comitetul circumscripției de vot cu privire la rezultatele analizei.

(3) Comitetul de votare județean va corecta erorile din lista de alegători în baza unei notificări emise de secretarul comunei sau orașului.

(4) Dacă reiese clar din documentele depuse la comitetul de votare județean că informațiile înscrise în listele de alegători conțin erori, comitetul de votare județean poate corecta erorile. Secretarul comunei sau orașului va fi informat imediat de corectarea erorilor.
§ 30. Efectuarea de modificări în listele de alegători
(1) O listă de alegători poate fi modificată doar în următoarele cazuri:
1) o persoană care nu a fost înscrisă pe nicio listă de alegători, dar care are dreptul de a participa la scrutin, conform prezentului Act Normativ, trebuie înscrisă pe listă;
2) o persoană care nu are dreptul de a participa la scrutin trebuie ștearsă de pe listă.

(2) În scopul modificării unei liste de alegători o persoană va depune la secretarul comunei sau orașului o cerere de a fi înscrisă în registrul de evidență a populației sau o solicitare de modificare a informațiilor din registru, care constituie baza pentru înscrierea alegătorilor. Secretarul comunei sau orașului va analiza solicitarea împreună cu persoana care a pregătit lista de alegători și va răspunde imediat solicitantului.

(3) Dacă o persoană este înscrisă în registrul de evidență a populației sau dacă informațiile din registru, care constituie baza pentru înscrierea alegătorilor, sunt modificate astfel încât să permită înscrierea unei persoane pe lista alegătorilor, secretarul comunei sau orașului va notifica imediat comitetul circumscripției de vot cu privire la acest lucru.

(4) Comitetul de votare județean va efectua modificări în lista de alegători în baza unei notificări emise de secretarul comunei sau orașului.

(5) Dacă secretarul comunei sau a orașului respinge o cerere menţionată la aliniatul (2) din acest articol, solicitantul poate introduce o acţiune în justiţie la o instanţă de contencios administrativ din zona de domiciliu împotriva acţiunii secretarului comunei sau a orașului. O plângere va fi depusă către secretarul comunei sau a orașului care va transmite reclamația la o instanţă de contencios administrativ din zona sa de domiciliu împreună cu o explicaţie scrisă în termen de douăzeci şi patru de ore.

(6) Instanța de contencios administrativ va analiza acțiunea și va da o sentință în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii acțiunii.
(7) Instanța de contencios administrativ va lua una din următoarele hotărâri:
1) să respingă reclamația;
2) să soluționeze favorabil reclamația și să emită către secretarul comunei sau orașului un precept în sensul înscrierii persoanei în cauză în registrul de evidență a populației sau în sensul modificării informațiilor din registru, care constituie baza pentru înregistrarea alegătorilor.

(8) Dacă instanța administrativă soluționează favorabil reclamația, persoana va fi imediat înscrisă în registrul de evidență a populației sau informațiile referitoare la ea vor fi modificate, iar comitetul electoral al circumscripției de vot va fi imediat notificat referitor la acest lucru.

Capitolul 6
DESEMNAREA ȘI ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR

§ 31. Partidul politic

(1) Pot participa la alegeri partidele politice care sunt înscrise în registrul asociațiilor non-profit și al fundațiilor cel târziu în ultima zi de nominalizare a candidaților.
[Hotărârea Nr. 3-4-1-7-02 a Camerei de Revizuire a Constituționalității a Curții Supreme din data de 15.07.2002 declară că aliniatul (1) este în conflict cu §§ 11, 12 și cu art. 156 alin. (1) al Constituției, RT III 2002, 22, 251 – intrare în vigoare 15.07.2002]
(2) [Abrogat – RT I 2010, 29, 150 – intrare în vigoare 01.01.2011]
(3) Partidele politice vor participa la alegerile pentru consiliu sub propriul lor nume.

(4) Un partid politic, la nominalizarea candidaților, va depune o notificare scrisă la comitetul electoral comunal sau orășenesc, care va cuprinde numele, codul numeric personal, adresele și numerele de telefon/fax ale reprezentanților autorizați ai partidului politic. O persoană autorizată să reprezinte un partid politic conform Actului Normativ al Asociațiilor Non-profit sau actului constitutiv al partidului politic va semna notificarea.
[RT I 2010, 29, 150 – intrare în vigoare 01.01.2011]
(5) Un partid politic poate autoriza până la două persoane pentru a reprezenta partidul într-o comună sau oraș.
§ 311. Coaliția electorală
(1) O coaliție electorală este un parteneriat legal civil, format de cetățeni estonieni și de cetățeni ai Uniunii Europene care au dreptul de vot, care a fost constituit în baza unui contract scris al cărui obiect constă în exprimarea intereselor politice ale membrilor săi sau ale membrilor și susținătorilor săi la nivelul administrației locale.
(2) Denumirea unei coaliții electorale va conține cuvântul valimisliit [coaliție electorală].
(2) O coaliție electorală va fi prezentată spre înregistrare comitetului electoral al comunei sau orașului nu mia devreme de șaizeci și nu mai târziu de patruzeci și cinci de zile înainte de ziua alegerilor.

(3) Pentru efectuarea înregistrării candidaților unei coaliții electorale reprezentantul autorizat al unei coaliții electorale va depune o notificare la comitetul electoral comunal sau orășenesc. Notificarea va cuprinde următoarele:
1) numele comunei sau orașului pentru ale căror alegeri locale se formează coaliția;
2) denumirea coaliției electorale;
3) un contract scris de parteneriat, care conține numele, codurile numerice personale, adresele și numerele de telefon/fax ale minim două persoane autorizate să conducă coaliția electorală;
4) numele, codurile numerice personale și semnăturile cetățenilor estonieni și ale cetățenilor Uniunii Europene care au drept de vot și care au format coaliții electorale.

(4) Denumirea unei coaliții electorale nu poate ofensa sau induce în eroare. Denumirea unei coaliții electorale înregistrate la alegerile locale anterioare poate fi utilizat dacă mai mult de jumătate din persoanele care au format coaliția electorală anterioară vor forma de asemenea și noua coaliție electorală. Este interzisă utilizarea ca denumire a unei coaliții electorale numele unui partid politic sau a altei coaliții electorale, sau un nume aproape asemănător până la confuzie cu numele unei coaliții electorale.

(5) Un comitet electoral al unei comune sau al unui oraș va înregistra o coaliție electorală care se prezintă pentru înregistrare conform cerințelor, în termen de trei zile de la primirea documentelor specificate la aliniatul (4) al acestui articol.

(6) Un comitet electoral al comunei sau orașului nu va înregistra o coaliție electorală dacă documentele specificate la aliniatul (4) al acestui articol nu sunt depuse în termenul prevăzut pentru înregistrarea acesteia , dacă ele conțin erori sau omisiuni sau dacă formarea coaliției electorale este interzisă ca urmare a prezentei Legi. [RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]
§ 32. Candidat independent

(1) Orice persoană care are dreptul de a candida (art. 5 alin. (5) și (6)) se poate nominaliza ea însăși ca candidat independent și poate efectua acțiunile necesare pentru înregistrare. Orice persoană care are dreptul de a vota, conform art. 5 alin. (1), (3) și (4) ale prezentei Legi , poate nominaliza o altă persoană ca și candidat independent și poate efectua acțiunile necesare pentru înregistrarea acestuia în baza unui document de autorizare corespunzător.
[Sentința Nr. 3-4-1-7-02 a Camerei de Revizuire a Constituționalității a Curții Supreme din data de 15.07.2002 declară că aliniatul (1) este în conflict cu §§ 11, 12 și cu articolul 156 aliniatul (1) al Constituției, RT III 2002, 22, 251 – intrare în vigoare 15.07.2002]
(2) Un candidat independent poate fi nominalizat într-o singură circumscripție electorală.
§ 33. Cererea pentru prezentarea candidaturii
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
(1) Într-o cerere pentru prezentarea candidaturii, o persoană:
1) își va exprima dorinţa sa de a își prezenta candidatura pe lista unui partid politic sau a unei coaliții electorale sau de a participa în cursa electorală ca şi candidat independent;
2) va confirma că îndeplinește prevederile prezentei Legi pentru candidaţii care participă la alegerile pentru consiliu;
3) va furniza informaţiile prevăzute la aliniatele (2)-(3) din acest articol.

2) Un candidat va depune o cerere pentru a își prezenta candiatura care să cuprindă informaţiile următoare:
1) prenumele și numele de familie;
2) codul numeric personal;
3) calitatea de membru al unui partid politic;
4) adresa dedomiciliu;
5) numerele de telefon/fax;
6) datele de contact;
7) informații cu privire la educaţia persoanei ce urmează a fi aleasă;
8) locul de muncă și funcția deținută.

(3) Un cetățean al Uniunii Europene va prezenta în plus, într-o solicitare de depunere a candidaturii, date cu privire la cetățenie.
(4) Comitetul Electoral Național va publica informațiile prevăzute la art. (2) alin. 1), 3), 6), 7) și 8) și la aliniatul (3) pe site-ul Comitetului Electoral Național.
(5) Candidatul va folosi doar propriul nume si prenume când candidează.

(6) Candidatul va semna cererea de depunere a candidaturii.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
§ 34. Lista candidaților
(1) Un partid politic sau o coaliție electorală va pregăti următoarele:
1) listele candidaților în circumscripțiile electorale;
2) lista generală a candidaților dintr-o comună sau dintr-un oraș, dacă s-a format mai mult de o circumscripție electorală într-o administrație locală.
(2) Un candidat nominalizat va fi inclus pe ambele liste specificate la aliniatul (1) al acestui articol.
(3) O persoană poate candida într-o singură circumscripție electorală.

(4) O persoană poate candida pe o listă de candidați pregătită de un partid politic sau de o coaliție electorală. O persoană care a fost nominalizată ca și candidat independent nu va figura pe o listă de candidați.

(5) Un partid politic sau o coaliție electorală poate prezenta pentru înscriere o singură listă de candidați într-o circumscripție electorală.

(6) Ordinea candidaților pe o listă de candidați va fi specificată de partidul politic sau de coaliția electorală.

(7) Toți reprezentanții autorizați ai unui partid politic sau ai unei coaliții electorale vor semna listele de candidați din circumscripțiile electorale și lista generală de candidați în comune sau orașe.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
§ 35. Nominalizarea candidaților

(1) Nominalizarea candidaților va începe în a șasea zi dinainte de ziua alegerilor. Un partid politic își poate prezenta candidații după trimiterea unei notificări specificate la articolul 31 aliniatul (4) al prezentei Legi, iar o coaliție electorală își poate prezenta candidații după înregistrarea coaliției electorale.
(2) Nominalizarea candidaților va lua sfârșit la ora 6 p.m. în a patra zi dinainte de ziua alegerilor.

(3) Pentru înregistrarea candidaților un partid politic sau o coaliție electorală va prezenta comitetului electoral comunal sau orășenesc:
1) o cerere de înregistrare a candidaților;
2) listele de candidați din circumscripțiile electorale;
21) lista generală a candidaților din comună sau din oraș, în cazul unei administrații locale cu mai mult de o circumscripție electorală;
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
3) o aplicație de a candida pentru fiecare candidat.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
(4) Un candidat independent va trimite următoarele comitetului electoral comunal sau orășenesc:
1) o cerere pentru înregistrarea candidatului;
2) o cerere pentru a își prezenta candidatura.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
§ 36. Acceptarea și înapoierea documentelor

(1) Comitetele electorale comunale sau orășenești vor păstra evidențe referitoare la nominalizarea candidaților.

(2) Documentația de înregistrare a candidaților va fi depusă de un reprezentant autorizat al partidului politic sau al coaliției electorale. Documentația de înregistrare a unui candidat independent va fi depusă de candidatul independent sau de reprezentantul autorizat al acestuia.

(3) Dacă nu sunt depuse toate documentele cerute la comitetul electoral al comunei sau orașului sau dacă documentele conțin erori sau omisiuni sau dacă nu sunt conforme cu formatul standard stabilit de Comitetul Electoral Național, persoana care primește documentele va solicita persoanei care depune documentele să depună documentele solicitate, să depună documentele în conformitate cu formatul standard sau să fie corectate erorile. Toate documentele depuse vor fi înapoiate.

(4) Dacă un partid politic, o coaliție electorală sau un candidat independent doresc să efectueze modificări ale documentelor de înregistrare a candidaților, comitetul electoral al comunei sau orașului va înapoia documentele depuse și, la redepunerea acestora, ele se vor considera a fi depuse prima oară.
(5) Dacă un candidat este șters de pe lista de candidați nominalizați, în baza unei solicitări personale, comitetul electoral al comunei sau orașului îi va înapoia cererea de depunere a candidaturii ca independent și va informa reprezentantul autorizat al partidului politic, al coaliției electorale sau al candidatului independent referitor la acest fapt. Partidul politic sau coaliția electorală nu trebuie să depună din nou documentația candidaților.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(6) Dacă un partid politic, o coaliție electorală sau un candidat independent depune documentele înainte de ora 6 p.m. în cea de a patruzecea zi dinainte de ziua alegerilor și este evident că nu au fost depuse toate documentele necesare, că documentele conțin erori sau că ele nu sunt în conformitate cu formatul standard stabilit de Comitetul Electoral Național, sau că documentele conțin erori care nu pot fi corectate imediat, documentele vor fi acceptate. Persoana care acceptă documentele va solicita persoanei care depune documentele să depună documentele sau informațiile lipsă, să depună documentele în conformitate ca formatul standard stabilit de Comitetul Electoral Național sau să fie corectate erorile. Într-un astfel de caz partidul politic, coaliția electorală sau candidatul independent vor efectua acțiunile necesare nu mai târziu de ora 6 p.m. din a treizeci și opta zi dinainte de ziua alegerilor.
[RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]
§ 37. Înregistrarea candidaților

(1) Comitetul electoral comunal sau orășenesc, după expirarea termenului pentru nominalizarea candidaților, dar nu mai târziu de cea de-a treizeci și cincia zi dinainte de ziua alegerilor, va înregistra toate persoanele nominalizate în conformitate cu cerințele prezentei Legi , în ordinea nominalizării lor.

(2) Fiecărui candidat îi va fi alocat un număr de înregistrare. Numerele de înregistrare vor începe de la 101 și vor fi alocate candidaților după listele partidelor politice și a candidaților independenți. Candidaților independenți le va fi alocat un număr de înregistrare. Ordinea în care sunt alocate numere partidelor politice, coalițiilor electorale și candidaților independenți va fi decisă prin vot.
[RT I 2004, 71, 501 – intrare în vigoare 29.10.2004]

(3) Dacă, în termenul specificat la art. 36 alin. (6) al prezentei Legi, un partid politic, o coaliție electorală sau un candidat independent nu au efectuat acțiunile solicitate de comitetul electoral comunal sau orășenesc, comitetul electoral al comunei sau orașului nu va înregistra:
1) niciunul din candidații nominalizați de partidul politic sau de coaliția electorală, dacă documentele specificate la art. 35 alin. (3) pct. 1), 2) sau 21) ale prezentei Legi lipsesc, sau dacă documentele conțin erori sau nu sunt în conformitate cu formatul standard;
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
2) un candidat, dacă documentele sau informațiile referitoare la el lipsesc, sau dacă documentele conțin erori sau nu sunt în conformitate cu formatul standard;
3) candidatul care nu respectă cerințele prevăzute la art. 5 alin. (5) și (6) ale prezentei Legi.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(4) Comitetul electoral al comunei sau orașului va adopta o rezoluție motivată cu privire la imposibilitatea de a înregistra un candidat.
(5) Comitetul electoral al comunei sau orașului va revoca o rezoluție de a înregistra un candidat, dacă:
1) candidatul renunță la candidatură în baza unei cereri scrise care poate fi depusă de candidat în termen de trei zile după înregistrare;
2) candidatul decedează;
3) dacă se stabilește că respectivul candidat nu respectă cerințele prevăzute la art. 5 alin. (5) sau (6) ale prezentei Legi.

(6) Comitetul electoral al comunei sau orașului va înregistra o persoană care nu a fost înregistrată anterior după termenul prevăzut la aliniatul (1) al acestui articol dacă comitetul află că persoana respectă cerințele prevăzute la art. 5 alin. (5) și (6) ale prezentei Legi sau dacă rezoluția de a nu înregistra candidatul este revocată printr-o rezoluție a unui comitet electoral județean sau a Comitetului Electoral Național, sau prin sentința Curții Supreme.

(7) O rezoluție cu privire la înregistrare poate fi revocată și o persoană care nu a fost înregistrată poate fi înregistrată nu mai târziu de cea de-a treisprezecea zi dinainte de ziua alegerilor.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 38. Nominalizarea suplimentară a candidaților

(1) Dacă numărul de candidați nominalizați într-o circumscripție electorală este egal sau mai mic decât numărul de mandate din circumscripție, comitetul electoral al comunei sau orașului va propune ca partidele politice și coalițiile electorale înregistrate în comuna sau orașul respective să numească suplimentar candidați, iar alegătorii să numească suplimentar candidați independenți. Candidații nominalizați suplimentar vor fi înregistrați împreună cu candidații nominalizați inițial, cu cel târziu cincisprezece zile înainte de ziua alegerilor.
[RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]

(2) Cerințele §§ 35–37 ale prezentei Legi vor fi respectate cu privire la nominalizarea suplimentară și la înregistrarea candidaților.

(3) Dacă, cu cincisprezece zile înainte de ziua alegerilor, numărul candidaților nominalizați într-o circumscripție electorală este egal sau mai mic decât numărul de mandate din circumscripție, comitetul electoral al comunei sau orașului va adopta o rezoluție cu privire la amânarea alegerilor cu până la o lună în respectiva comună sau în respectivul oraș. Într-un astfel de caz comitetul electoral al comunei sau orașului va pregăti în același timp și va publica un orar al alegerilor.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(4) În cazul amânării alegerilor prevederile §§ 46–51 și ale Capitolului 71 ale Actului Normativ nu se aplică.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 39. Lista consolidată a candidaților în circumscripția electorală și lista candidaților pentru toate consiliile

(1) După înregistrarea candidaților, comitetul electoral al comunei sau orașului va pregăti lista consolidată a candidaților din circumscripția electorală.

(2) Candidații vor fi înscriși pe lista consolidată a candidaților dintr-o circumscripție electorală prin listele de candidați ale partidelor politice și ale coalițiilor electorale din circumscripția electorală, în ordinea numerelor lor de înregistrare. Numele partidului politic sau al coaliției electorale care prezintă lista vor fi indicate în capul listei de candidați din respectiva circumscripție electorală. Candidații independenți vor fi înscriși pe lista consolidată a candidaților dintr-o circumscripție electorală în ordinea numerelor lor de înregistrare, după listele de candidați ai partidelor politice și ai coalițiilor electorale din circumscripția electorală.
[RT I 2004, 71, 501 – intrare în vigoare 29.10.2004]

(3) Numărul de înregistrare și numele fiecărui candidat va fi specificat pe lista consolidată a candidaților dintr-o circumscripție electorală. Dacă mai mulți candidați cu același nume candidează într-o circumscripție electorală, data nașterii lor va fi de asemenea specificată pe lista consolidată.

(4) Comitetul electoral al comunei sau orașului va transmite lista consolidată a candidaților dintr-o circumscripție electorală și listele generale a candidaților dintr-o comună sau dintr-un oraș. Comitetul Electoral Național va pregăti lista candidaților pentru toate consiliile.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(5) Comitetul electoral al comunei sau orașului va notifica imediat Comitetul Electoral Național referitor la toate corecțiile și modificările aduse listei consolidate a candidaților din comună sau din oraș, sau lista generală a candidaților din comună sau din oraș. Comitetul Electoral Național va notifica celelalte comitete electorale de astfel de corecții sau modificări. Comitetele electorale vor face corecțiile și modificările necesare în lista consolidată a candidaților. Listele de candidați nu vor fi modificate începând cu cea de-a treisprezecea zi dnainte de ziua alegerilor.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
Capitolul 7
PROCEDURA DE VOT

§ 40. Biroul de vot

(1) Votarea într-o circumscripţie electorală se va organiza la un birou de vot desemnat de către administrația comunei sau a orașului. Pot fi desemnate birouri de vot distincte pentru votarea din ziua alegerilor şi pentru votarea în avans.

(2) O secție de votare va avea locuri pentru distribuirea buletinelor de vot, cabine de vot și o urnă de vot. Într-o circumscripție electorală unde se organizează votarea în afara circumscripțiilor electorale de domiciliu a alegătorilor, secția de votare va avea, pe durata votului în avans, o cabină de votare separată și o urnă de vot pentru alegătorii care votează în afara circumscripției electorale de domiciliu. Lista consolidată a candidaților din circumscripția electorală și lista generală a candidaților din comună sau din oraș va fi afișată în biroul de votare.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(3) Comitetul de votare județean va păstra ordinea în secția de votare. Dispozițiile legale orale date de membrii comitetului de votare județean sunt obligatorii pentru toate persoanele din secția de votare.
§ 41. Cabina de vot
(1) O cabină de vot va permite exprimarea unui vot secret.
(2) O cabină de vot va avea o masă și un instrument de scris. Lista consolidată a candidaților din circumscripția electorală va fi afișată pe peretele cabinei de vot.
§ 42. Urna de vot

(1) Comitetele electorale ale circumscripției de vot vor inspecta și sigila urnele de vot înainte de începerea votului. Urnele de vot sigilate înainte de începerea votului în avans vor fi folosite doar pentru votul în avans.
(2) Deschizătura urnei de vot va fi acoperită. Ea va fi deschisă doar pentru plasarea unui buletin de vot în urnă.

(3) În zilele de vot în avans comitetele de votare județene vor sigila deschizăturile urnelor de vot folosite pentru votul în avans, după închiderea votării.
§ 43. Buletinul de vot
(1) Comitetul Electoral Național va stabili formatul standard al buletinului de vot.

(2) Comitetul Electoral Național va organiza pregătirea și livrarea buletinelor vot la comitele electorale ale circumscripțiilor de vot.

(3) După primirea buletinelor de vot un comitet electoral al circumscripției de vot va pune ștampila comitetului electoral al circumscripției de vot pe buletinele de vot.
§ 44. Momentul votului
(1) Votarea va începe în ziua alegerilor la ora 9 a.m. și se va încheia la ora 8 p.m.
(2) Votarea în avans va avea loc:
1) începând din cea de-a zecea până în cea de-a şaptea zi dinainte de ziua alegerilor într-o circumscripţie electorală desemnată de către un comitet electoral judeţean. Votul va începe la ora 12 a.m. şi se va încheia la ora 8 p.m.;
2) începând din cea de-a şasea zi până în cea de-a patra zi dinainte de ziua alegerilor, în toate circumscripțiile de vot. Votul va începe la ora 12 a.m. şi se va încheia la ora 8 p.m. Votarea la locaţia alegătorului, în instituţiile privative de libertate, spitale şi în instituţiile de asistenţă socială de 24 de ore va fi organizat între 9 a.m. şi 8 p.m.;
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
3) începând din cea de-a zecea zi până în cea de-a patra zi dinainte de ziua alegerilor prin mijloace electronice. Votul va începe la ora 9 a.m. în cea de-a zecea zi dinainte de ziua alegerilor şi va dura douăzeci şi patru de ore pe zi până la închiderea votului la ora 6 p.m. în cea de-a patra zi dinainte de ziua alegerilor.

(3) Votarea la domiciliu va avea loc în ziua alegerilor în cazurile prevăzute de această Lege .
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 45. Votarea
(1) Un alegător va vota în circumscripția electorală în care este înscris pe lista de alegători, cu excepția cazurilor prevăzute la §§ 47-51 și Capitolul 71 ale prezentei Legi.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(2) Pentru a primi un buletin de vot alegătorul va prezenta un document de identitate comitetului circumscripției de vot. Alegătorul va semna lista de alegători la primirea buletinului de vot.
(3) Alegătorul va completa buletinul de vot în cabina de votare.

(4) Alegătorul va scrie numărul de înregistrare al candidatului pentru care dorește să voteze, din circumscripția electorală corespunzătoare reședinței sale, în spațiul aferent de pe buletinul de vot.

(5) Alegătorul va trebui să completeze singur buletinul de vot. Dacă acesta nu poate completa singur buletinul de vot datorită unei dizabilităţi fizice, un alt alegător, dar nu un candidat din circumscripţia electorală de domiciliu a acestuia, poate face acest lucru la cererea şi în prezenţa sa.

(6) Alegătorul nu va scoate buletinul de vot din biroul de vot. Dacă un alegător completează greșit buletinul de vot, acesta are dreptul de a primi un alt buletin de vot de la comitetul secției de vot. Alegătorul va înapoia buletinul greşit sau nefolosit comitetului secției de vot.
[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

(1) După completarea buletinului de vot, alegătorul va împături buletinul de vot și-l va înmâna unui membru al comitetului circumscripției de vot care îl va ștampila folosind ștampila comitetului electoral al circumscripției de vot pe partea din exterior a buletinului de vot împăturit.
(7) Alegătorul va depune singur buletinul de vot în urnă. Dacă alegătorul, din cauza unei dizabilități, nu poate depune singur buletinul de vot în urnă, un alt alegător poate face acest lucru, la solicitarea și în prezența acestuia.
§ 46. Votul în avans
(1) Votul în avans va avea loc în conformitate cu procedura prevăzută la § 45 al prezentei Legi.

(2) Un alegător înscris pe listele de alegători care a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votului are dreptul să voteze în cadrul votării în avans.
(3) Minim trei membri ai unui comitet electoral al circumscripției de vot vor organiza votul în avans.

(4) Un membru al unui comitet electoral al circumscripției de vot va trece data la care votul a fost exprimat pe listele de alegători pentru acei alegători care au votat.

(5) Comitetul circumscripției de vot va păstra urna de vot și documentele de vot în zilele de vot în avans și în zilele următoare, astfel încât doar membrii comitetului circumscripției de vot să aibă acces la ele.
§ 47. Specificații pentru votarea în avans care are loc în afara circumscripției electorale de reședință

(1) În zilele de vot anticipat (art. 44 alin. (2)), alegătorii pot vota în afara circumscripției electorale aferente reședinței lor, într-o circumscripție electorală desemnată de comitetul electoral județean sau de administrația publică comunală sau orășenească.

(2) Comitetul circumscripției de vot desemnat de administrația publică comunală sau orășenească va organiza votul în afara circumscripției electorale de reședință în zilele prevăzute în aliniatul 44 (2) 2) a prezentei Legi. Administrația comunală sau orășenească poate desemna un comitet de votare județean care, în plus față de votul anticipat, va organiza votul doar acolo unde se află un alegător (§ 49) sau în instituții privative de libertate, spitale și instituții sociale deschise douăzeci și patru de ore. (§ 51).
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(3) Comitetul electoral județean, cu excepția Comitetului electoral județean Harju și a Comitetului electoral județean Tartu, va desemna, cu minim patruzeci și cinci de zile înainte ziua alegerilor, minim o circumscripție de vot localizată într-un oraș din județ, unde alegătorii pot vota în afara circumscripției de vot de domiciliu în ziua prevăzută la art. 44 alin. (2) pct. 1) al prezentei Legi. În Tallinn și în orașul Tartu, comitetul electoral orășenesc va desemna această circumscripție electorală. Fiecare comitet electoral județean va publica decizia cu minim o săptămână înaintea începerii votului în avans.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 48. Votarea în avans în afara circumscripției de vot de domiciliu organizată în biroul de vot

(1) Un alegător care doreşte să voteze într-un birou de vot în afara circumscripției de vot de domiciliu va prezenta un document de identitate unui membru al comitetului circumscripției de vot şi acesta va fi introdus pe lista de alegători din afara circumscripției de vot a domiciliului acestora.

(2) Membrul comitetului electoral îi va înmâna alegătorului un buletin de vot, două plicuri și lista consolidată a candidaților din circumscripția electorală de domiciliu a alegătorului. Alegătorul va semna, la primirea buletinului de vot, pe lista alegătorilor care votează în afara circumscripției electorale de domiciliu.
(3) Alegătorul va completa buletinul de vot în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3)-(6) al prezentei Legi.

(4) Alegătorul va introduce buletinul de vot în unul dintre plicurile înmânate de către membrul comitetului circumscripției de vot. Alegătorul va introduce plicul în celălalt plic care i-a fost înmânat de către membrul comitetului circumscripției de vot. Alegătorul sau membrul comitetului circumscripției de vot va scrie numele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu a alegătorului pe plicul din exterior. Alegătorul va introduce plicul în urna prevăzută pentru buletinele de vot ale alegătorilor care votează în afara circumscripției de vot de domiciliu.

§ 49. Votarea în avans în afara circumscripției de vot de domiciliu organizată la domiciliul alegătorului

(1) Dacă un alegător care dorește să voteze în afara circumscripției electorale a domiciliului său nu poate vota la un birou de vot localizat în circumscripția electorală din cauza stării sale de sănătate sau din alt motiv întemeiat, alegătorul poate, până la ora 2 p.m. din ultima zi a votării în avans, să depună o cerere scrisă către administrația comunei sau a orașului pentru a vota la adresa unde se află sau către un comitet al circumscripției de vot prevăzut la articolul 47 aliniatul (2) din această Lege. Comitetul circumscripției de vot va înregistra cererea. Administrația comunei sau a orașului va înregistra cererea şi o va trimite celui mai apropiat comitet al circumscripției de vot.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(2) Votul va fi organizat de minim doi membri ai comitetului circumscripției de vot în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4)-(6) și art. 48 alin. (1), (2) și (4) ale prezentei Legi.

§ 50. Votul electronic
[Abrogat – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 51. Votarea în instituțiile privative de libertate, spitale și instituții de asistență socială deschise douăzeci și patru ore
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(1) Votarea în instituții privative de libertate, spitale și instituții de asistență socială deschise douăzeci și patru ore va avea loc în zilele prevăzute la art. 44 alin. (2) pct. 2) al prezentei Legi.

(2) Administrația unei instituţii privative de libertate, a unui spital ori a instituţiei de asistenţă socială de douăzeci şi patru de ore va depune o cerere în vederea organizării votului către comitetul circumscripției de vot menţionat la articolul 47 aliniatul (2) din prezenta Lege.

(3) Votarea va fi organizată de minim doi membri ai comitetului circumscripției de vot conform prevederilor art. 5 alin. (4)–(6) și art. 48 alin. (1), (2) și (4) ale prezentei Legi.

(4) La stabilirea rezultatelor scrutinului voturile alegătorilor care au votat în avans într-o instituție privativă de libertate, spital sau instituție de asistență socială de douăzeci și patru de ore vor fi luate în considerare în conformitate cu prevederile § 53 al prezentei Legi.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]
§ 52. Votul la domiciliu

(1) Dacă un alegător nu poate vota la o secție de votare din cauza stării sale de sănătate sau din alt motiv întemeiat, alegătorul poate solicita să voteze la domiciliu.

(2) Pentru a vota la domiciliu alegătorul trebuie să depună o solicitare scrisă adresată administrației publice comunale sau orășenești sau comitetului circumscripției de vot de domiciliu, până la ora 2 p.m. în ziua alegerilor, iar comitetul circumscripției de vot va înregistra solicitarea. Dacă solicitarea este adresată administrației publice locale comunale sau orășenești, aceasta va înregistra solicitarea și o transmite comitetului circumscripției de vot respective.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(21) Un alegător poate depune și prin telefon o cerere de a vota la domiciliu transmisă comitetului circumscripției de vot de domiciliu începând cu 9 a.m. până la 2 p.m. în ziua alegerilor. Comitetul circumscripției de vot va înregistra cererea.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(22) O cerere de a vota la domiciliu va cuprinde următoarele:
1) numele alegătorului;
2) codul numeric personal al alegătorului;
3) adresa alegătorului;
4) numerele de telefon/fax ale alegătorului;
5) motivul pentru care se solictă să voteze la domiciliu.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(23) Dacă comitetul circumscripției de vot consideră că solicitarea este nemotivată comitetul va notifica solicitantul referitor la circumstanțele respingerii solicitării.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(3) Votul la domiciliu va fi organizat de minim doi membri ai comitetului circumcripției de vot, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), (2), (4), (5), (6) și (8) ale prezentei Legi.
(4) Un alegător care votează la domiciliu va semna pentru primirea buletinului de vot pe lista de alegători care votează la domiciliu.
§ 53. Luarea în considerare a voturilor exprimate pe parcursul votului în avans în afara circumscripției de vot de domiciliu

(1) Un comitet al circumscripției de vot va împacheta plicurile cu buletinele de vot ale alegătorilor care au votat în afara circumscripției de vot de domiciliu pe judeţ şi pe oraşele Tallinn şi Tartu şi va transmite plicurile comitetului electoral județean al locaţiei respective.

(2) Un comitet electoral judeţean va trimite plicurile cu buletinele de vot menţionate la aliniatul (1) din acest articol la comitetele electorale județene corespunzătoare prin intermediul Comitetul Electoral Național nu mai târziu de a doua zi dinainte de ziua alegerilor.
(3) Un comitet electoral judeţean va trimite mai departe plicurile cu buletinele de vot primite de la alte comitete electorale judeţene respectând procedura menţionată la aliniatul (2) al acestui articol către comitetele circumscripției de vot corespunzătoare nu mai târziu de ziua ce precede ziua alegerilor.

(4) După primirea plicurilor cu buletinele de vot ca urmare a procedurii menţionate la aliniatul (3) al acestui articol, comitetul circumscripției de vot va verifica ca fiecare alegător să fie introdus pe lista de alegători a circumscripției de vot şi ca aceasta să nu fi votat mai mult de o dată. Cel puţin trei membri ai comitetului circumscripției de vot trebuie să fie prezenţi în momentul în care buletinele de vot sunt verificate.

(5) Dacă un alegător nu este introdus pe lista de alegători din circumscripția de vot sau dacă acesta a votat mai mult de o dată în afara circumscripției de vot a domiciliului său, comitetul circumscripției de vot nu va lua în considerare niciun buletin de vot al alegătorului.

(6) Dacă alegătorul a votat o dată, un membru al comitetului circumscripției de vot va consemna acest lucru pe lista de alegători la votul în avans.

(7) După îndeplinirea actelor prevăzute la aliniatele (4), (5) și (6) ale acestui articol, comitetul circumscripției de vot va deschide plicurile exterioare, va depune plicurile interioare cu buletinele de vot în urna de votare folosită la votul în avans și va sigila la loc deschizătura urnei de votare.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

§ 531. Luarea în considerare a voturilor exprimate prin mijloace electronice
[Abrogat – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
Capitolul 71
VOTUL ELECTRONIC
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 532. Organizarea votului electronic
Votul electronic va fi organizat în momentul prevăzut pentru aceasta în articolul 44 aliniatul (2) punctul 3) al prezentei Legi și în conformitate cu procedura prevăzută în Capitolul 71al Legii Electorale Riigikogu.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
Capitolul 8
STABILIREA REZULTATELOR VOTULUI ȘI A REZULTATELOR ALEGERILOR
§ 54. Stabilirea rezultatelor votului în cadrul comitetului circumscripției de vot

(1) Comitetul circumscripției de vot va deschide urnele cu buletine de vot după încheierea votului. La deschidere vor fi prezenți mai mult de jumătate din membrii comitetului circumscripției de vot.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(2) Înainte de deschiderea urnelor cu buletine de vot comitetul circumscripției de vot va număra și anula toate buletinele de vot care nu au fost înmânate alegătorilor și toate buletinele de vot deteriorate returnate de alegători. Buletinele de vot vor fi anulate prin tăierea unui colț al buletinului de vot.

(3) Înainte de deschiderea urnelor cu buletine de vot comitetul circumscripției de vot va folosi lista de alegători pentru a verifica numărul de alegători înscriși pe liste și pentru a număra semnăturile din listele de alegători date la primirea unui buletin de vot pentru a verifica numărul de alegători cărora le-a fost dat un buletin de vot, și vor introduce aceste numere într-o evidență în format standard.
(4) La deschiderea unei urne, se va inspecta starea ștampilei aplicate pe urnă.

(5) Ștampila comitetului electoral va fi aplicată pe partea exterioară a buletinelor de vot ale alegătorilor care au votat la domiciliu, iar buletinele de vot vor fi amestecate cu acele buletine de vot ale alegătorilor care au votat la biroul de votare.

(6) Ștampila comitetului electoral va fi aplicată pe partea exterioară a buletinelor de vot ale alegătorilor care au votat în afara circumscripției de vot a domiciliului lor, iar aceste buletine de vot vor fi amestecate împreună cu buletinele de vot ale persoanelor care au votat în cadrul votului în avans printre buletinele de vot ale persoanelor care au votat în ziua alegerilor.
(7) În baza buletinelor de vot din urnă, comitetul circumscripției de vot va verifica numărul de persoane care au participat la votare, numărul buletinelor de vot invalidate și numărul de voturi exprimate pentru candidați, partidele politice și coalițiile electorale, și va introduce aceste numere într-o evidență în format standard.
(8) Un buletin de vot se consideră invalid dacă:
1) nu poartă cele două ștampile ale comitetului circumscripției de vot;
2) pe buletinul de vot nu a fost scris niciun număr de înregistrare al unui candidat sau a fost scris mai mult de un număr de înregistrare;
3) candidatul al cărui număr a fost scris pe buletinul de vot nu candidează în acea circumscripție electorală;
4) numărul de înregistrare al candidatului de pe buletinul de vot a fost modificat;
5) numărul de înregistrare al candidatului scris pe buletinul de vot este ilizibil.

(9) Dacă pe buletinul de vot nu a fost scris niciun număr de înregistrare al unui candidat, dar voința alegătorului este clară și neambiguă, buletinul de vot se consideră valid.

(10) Se va întocmi un proces-verbal în format standard pentru stabilirea rezultatelor votului. Președintele comitetului va semna procesul-verbal. Data și ora întocmirii procesului-verbal vor fi menționate în acesta.

(11) După stabilirea rezultatelor votului buletinele de vot valide vor fi împărțite pe categorii, după candidați, iar buletinele invalide, buletinele de vot neînmânate alegătorilor și buletinele de vot deteriorate returnate de alegători vor fi puse în pachete separate. Circumscripția electorală de la care provin buletinele de vot și numărul buletinelor de vot din pachet vor fi notate pe fiecare pachet. Președintele comitetului circumscripției de vot va semna adnotarea.

(12) Buletinele de vot, listele de alegători, procesele-verbale cu privire la rezultatele voturilor şi orice opinii în dezacord ale membrilor comitetului vor fi transmise imediat comitetului electoral comunal sau orășenesc.

(13) Rezultatele votului vor fi făcute publice de comitetul circumscripției de vot.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

§ 541. Numărarea voturilor exprimate la votul în avans
[Abrogat – RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

§ 542. Numărarea voturilor exprimate prin mijloace electronice
(1) Comitetul pentru Vot Electronic va verifica rezultatele votului electronic în ziua alegerilor, după ora 7 p.m.

(2) Cel puțin jumătate din membrii comitetului pentru Vot Electronic și ai Comitetului Electoral Național, inclusiv președintele și președintele adjunct ai comitetelor, vor fi prezenți la numărarea voturilor.
(3) Înainte de numărarea voturilor electronice:
1) Comitetul pentru Votul Electronic va anula, în baza notificării specificate la art. 487alin. (4) și (5) ale Legii Electorale Riigikogu, voturile electronice care în momentul votării au fost înlocuite de buletine de vot;
2) Comitetul pentru Votul Electronic va separa voturile electronice supuse numărării de datele personale ale alegătorilor.
(4) Comitetul Electoral Național va deschide voturile electronice utilizând cheia de deschidere a voturilor prevăzută la articolul 483aliniatul (3) al Legii Electorale Riigikogu.
(5) Comitetul pentru Votul Electronic va verifica următoarele, în fiecare circumscripție electorală:
1) numărul de alegători care au participat la votul electronic;
2) numărul voturilor electronice invalide;
3) numărul de voturi electronice anulate în conformitate cu procedura prevăzută la aliniatul (3) 1) din acest articol;
4) numărul de voturi electronice exprimate pentru candidați, partide politice și coaliții electorale.

(6) Un vot electronic care nu conține numărul de înregistrare al candidatului din circumscripția electorală aferentă domiciliului alegătorului, sau care nu este în conformitate cu formatul standard stabilit de Comitetul Electoral Național va fi anulat și nu va fi luat în considerare.

(7) Numărarea voturilor exprimate prin mijloace electronice va fi publică. Persoanele care sunt prezente la numărarea voturilor vor urma ordinele orale ale membrilor Comitetului pentru Votul Electronic. Persoanele care sunt prezente la numărătoarea voturilor nu vor aduce în încăperea unde se numără voturile niciun mijloc de comunicare, și nu vor părăsi camera înainte de ora 8 p.m.
(8) Rezultatele votului nu vor fi făcute publice înainte de ora 8 p.m.
(9) Președintele Comitetului pentru Votul Electronic va semna rezultatele votului electronic.

(10) Președintele Comitetului pentru Votul Electronic va introduce imediat rezultatele votului în sistemul informatic electoral.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 55. Stabilirea rezultatelor votului în comitetele electorale comunale sau orășenești

(1) În baza evidențelor primite de la comitetele circumscripțiilor de vot și a rezultatelor alegătorilor care au votat electronic, comitetul electoral al comunei sau orașului va stabili numărul de alegători înscriși pe lista alegătorilor, numărul de alegători care au primit un buletin de vot, numărul de alegători care au participat la votare, numărul buletinelor de vot invalidate și numărul de voturi exprimate pentru candidați, partide politice și coaliții electorale în fiecare circumscripție electorală. Rezultatul obținut va fi verificat prin renumărarea buletinelor de vot.
(2) Dacă numerele obținute la renumărarea buletinelor de vot diferă de numerele din evidența unui comitet al unei circumscripții de vot, comitetul electoral al comunei sau orașului va înregistra diferența și circumstanțele care au cauzat diferența, într-o anexă la procesul-verbal. Evidențele comitetului circumscripției de vot nu vor fi modificate. Comitetul electoral al comunei sau orașului va adopta o decizie cu privire la rezultatele finale ale votului.

(3) Un comitet electoral al comunei sau orașului va pregăti o evidență în format standard cu privire la stabilirea rezultatelor votului din comună sau din oraș, care va fi semnată de președintele comitetului. Data și ora pregătirii procesului evrbal vor fi indicate în acesta.
(4) [Abrogat – RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

(5) Rezultatele votului vor fi stabilite în cadrul unui comitet electoral comunal sau orășenesc, în mod public.
[RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]
§ 56. Stabilirea rezultatelor votului în administrațiile locale cu o circumscripție electorală
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(1) Se va calcula o cotă simplă pentru o circumscripție electorală, care se va obține prin împărțirea numărului de voturi valide exprimate în circumscripția electorală la numărul de mandate din circumscripție.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
(2) Candidatul pentru care numărul de voturi exprimate depășește sau este egal cu cota simplă este cel ales.

(3) Mandatele care nu au fost distribuite în circumscripția electorală în baza cotei simple vor fi distribuite ca mandate de listă între partidele politice și coalițiile electorale ai căror candidați au primit în total minim 5 procente din voturile din respectiva comună sau oraș.

(4) În vederea distribuirii mandatelor candidații vor fi clasați pe lista candidaților dintr-o circumscripție electorală conform numărului de voturi exprimate pentru fiecare candidat. Dacă minim doi candidați au primit un număr egal de voturi, candidatul clasat mai înspre partea inferioară a listei se va clasa primul. Voturile pentru candidații care apar pe lista candidaților din partea aceluiași partid politic sau coaliție electorală dintr-o circumscripție vor fi adunate.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(5) Mandatele de pe listă vor fi distribuite prin metoda de distribuție d`Hont, cu seria de distribuție 1, 2, 3, 4, etc. La calcularea cifrei comparative pentru fiecare partid politic sau coaliție electorală, vor fi omise tot atâtea prime elemente din serie cât reprezintă numărul mandatelor obţinute de către partidul politic sau coaliția electorală din circumscripția electorală în baza cotei simple. Dacă cifrele comparative a cel puţin două partide politice coaliții electorale sunt egale, partidul politic sau coaliția electorală ai cărui candidaţi se găsesc poziţionaţi mai înspre partea de jos din lista consolidată a candidaţilor din circumscripția electorală va primi mandatul.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(6) Candidatul poziționat mai înspre partea de sus pe listă va primi mandatul de listă din lista de candidați dintr-o circumscripție electorală unde candidații sunt repoziționați (aliniatul (4)). La distribuirea mandatelor candidații aleși în baza cotei simple vor fi omiși.

(7) Niciun partid politic sau coaliție electorală nu va primi mai multe mandate decât candidații săi înscriși pe lista candidaților dintr-o circumscripție electorală.
(8) Dacă un candidat al unui partid politic sau a unei coaliții electorale decedează după începerea votului în avans, voturile exprimate în favoarea lui vor fi reținute de respectivul partid politic sau coaliție electorală. Dacă un candidat independent decedează după începerea votului în avans, voturile exprimate în favoarea lui nu vor fi luate în considerare la stabilirea rezultatului alegerilor.

(9) Dacă pe lista consolidată de candidați dintr-o circumscripție electorală figurează doar candidați independenți, candidații care primesc cel mai mare număr de voturi vor fi aleși. Dacă minim doi candidați primesc un număr egal de voturi, candidatul plasat inferior pe lista consolidată a candidaților dintr-o circumscripție electorală va fi cel ales.

(10) Dacă, după distribuirea mandatelor în baza cotei simple și dintre mandatele de listă, unele mandate nu au fost distribuite, candidații care primesc cel mai mare număr de voturi dintre candidații rămași vor fi aleși.

(10) Un comitet electoral al comunei sau orașului va pregăti un proces-verbal cu privire la rezultatul alegerilor, care va fi semnat de președintele comitetului. Data și ora întocmirii procesului verbal vor fi consemnate în evidență.

(12) Rezultatele alegerilor vor fi stabilite în cadrul unui comitet electoral al comunei sau orașului în mod public. [RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

§ 561. Stabilirea rezultatului scrutinului într-o administrație locală cu mai mult de o circumscripție electorală
(1) Se va calcula o cotă simplă pentru fiecare circumscripție electorală, care se va obține prin împărțirea numărului de voturi valid exprimate în circumscripția electorală la numărul de mandate din circumscripție.
(2) Este ales candidatul pentru care numărul de voturi exprimate depășește sau este egal cu cota simplă.

(3) În listele de candidați a acelor partide politice sau coaliții electorale dintr-o circumscripție electorală ai căror candidați au primit minim 5 procente din voturi din comună sau din oraș, candidații vor fi repoziționați conform numărului de voturi exprimate pentru fiecare candidat. Voturile exprimate pentru candidații de pe lista de candidați din partea aceluiași partid politic sau coaliții electorale dintr-o circumscripție electorală vor fi însumate. Unui partid politic sau unei coaliții electorale i se vor da tot atât de multe mandate cât numărul de ori în care numărul voturilor pe care le primeşte în circumscripția electorală depăşeşte cota simplă. Mandatele obţinute conform aliniatului (2) din acest articol sunt considerate a fi mandate ale unui partid politic sau ale unei coaliții electorale. Candidații poziționați mai bine înspre partea superioară a listei vor fi cei aleși. Dacă minim doi candidați primesc un număr egal de voturi, candidatul plasat cem mai înspre partea superioară de pe lista generală a candidaților dintr-o comună sau dintr-un oraș va fi cel ales.
[RT I 2009, 23, 144 – intrare în vigoare 01.05.2009]

(4) Mandatele nedistribuite în circumscripțiile electorale în baza cotei simple vor fi distribuite ca mandate de compensare între partidele politice sau coalițiile electorale ai căror candidați au primit minim 5 procente din voturile din comună sau oraș.

(5) Mandatele de compensare se vor distribui utilizând metoda de distribuție d`Hont, cu seriile de distribuție 1, 2, 3, 4, etc. La calcularea cifrei comparative pentru fiecare partid politic sau coaliție electorală, se vor omite tot atâtea elemente din serie cât numărul mandatelor obținute de un partid politic sau de o coaliție electorală în circumscripțile electorale. Dacă cifrele comparative ale cel puțin două partide politice sau coaliții electorale sunt egale, mandatul va reveni partidului politic sau coaliției electorale ale cărui candidați s-au plasat mai înspre partea de jos a listei consolidate a candidaților.

(6) În lista generală a candidaților din comuna sau orașul respectiv, candidatul plasat mai înspre partea de sus pe listă va primi un mandat de compensare. La distribuirea mandatelor de compensare vor fi omiși candidații care au fost aleși în circumscripțiile electorale.
[RT I 2009, 23, 144 – intrare în vigoare 01.05.2009]

(7) În cazul unui număr egal de voturi candidatul plasat mai înspre partea de sus pe lista depusă va primi mandatul de compensare.

(8) Niciun partid politic sau coaliție electorală nu va primi mai multe mandate decât candidații săi înscriși pe listele de candidați.

(9) Dacă un candidat al unui partid politic sau al unei coaliții electorale decedează după începerea votului anticipat, voturile exprimate pentru el vor fi reținute de partidul politic sau coaliția electorală. Dacă decizia de înscriere a unui candidat independent este anulată sau dacă un candidat independent decedează, voturile exprimate în favoarea lui nu vor fi luate în considerare la stabilirea rezultatelor alegerilor.

(10) Comitetul electoral al comunei sau orașului va întocmi o evidență a rezultatelor votului, care va fi semnată de președintele comitetului. Data și ora întocmirii procesului verbal vor fi consemnate în acesta.
(11) Rezultatele alegerilor vor fi stabilite în cadrul unui comitet electoral comunal sau orășenesc, în mod public.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
Capitolul 9
SPECIFICAȚII PENTRU ALEGERILE SUPLIMENTARE PENTRU CONSILIU

§ 57. Specificații pentru alegerile suplimentare

(1) Alegerile suplimentare vor avea loc în conformitate cu această Lege, ținând cont de specificațiile prevăzute în acest Capitol.

(2) Persoanele care corespund cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4) al prezentei Legi și a căror reședință permanentă, respectiv adresa înscrisă în registrul de evidență a populației, se află în comuna sau orașul respectiv la data la care sunt anunțate alegerile, pot participa la scrutinul pentru alegerile suplimentare.

(3) Persoanele care corespund cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (5) și (6) ale prezentei Legi și a căror reședință permanentă, respectiv adresa înscrisă în registrul de evidență a populației, se află în comuna sau orașul respectiv la data la care sunt anunțate alegerile, își pot prezenta candidatura la alegerile suplimentare.

(4) Nu se va forma un nou comitet electoral al comunei sau orașului sau noi comitete ale circumscripției de vot pentru alegerile suplimentare.

(5) În cazul alegerilor suplimentare se vor aloca un total minim de cincisprezece zile pentru nominalizarea și înregistrarea candidaților.

(6) Dacă nu sunt suficiente fonduri în bugetul comunei sau al orașului pentru pregătirea și organizarea alegerilor suplimentare, cheltuielile referitoare la alegeri vor fi suportate de la bugetul de stat, la solicitarea și în limita indicate de guvernatorul provinciei. Alocația primită de la bugetul de stat pentru organizarea alegerilor suplimentare va fi reținută din bugetul pe anul următor pentru respectiva comună sau oraș. Guvernul Republicii are dreptul de a reduce suma de returnat sau de a scuti comuna sau orașul de obligația de returnare a sumei.

(7) Prevederile §§ 46–51 și ale Capitolului 71ale prezentei Legi nu se aplică în cazul alegerilor suplimentare.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

Capitolul 91
SPECIFICAȚII PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI NOII ADMINISTRAȚII PUBLICE LOCALE ÎN PERIOADA DINTRE ALEGERILE REGULATE

§ 571. Specificații pentru alegerea consiliului noii administrații publice locale organizate în perioada dintre alegerile regulate

(1) În cazul prevăzut la art. 4 alin. (2) al prezentei Legi, alegerile pentru consiliul noii administrații publice locale se vor organiza în conformitate cu această Lege , ținând cont de specificațiile prevăzute în acest Capitol.
[RT I 2006, 32, 244 – intrare în vigoare 17.07.2006]

(2) Persoanele care corespund cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4) ale prezentei Legi și a căror reședință permanentă, respectiv adresa înscrisă în registrul de evidență a populației, se află în teritoriul administrației locale fuzionate la data când sunt anunțate alegerile își poate prezenta candidatura la alegerile pentru consiliul noii administrații locale.
[RT I 2006, 32, 244 – intrare în vigoare 17.07.2006]

(3) Persoanele care corespund cerințelor prevăzute la subpunctele 5 (5) și (6) ale prezentei Legi și a căror reședință permanentă, respectiv adresa înscrisă în registrul de evidență a populației, se află în teritoriul administrației locale fuzionate la data anunțării alegerilor pot candida la alegerile pentru consiliul noii administrații publice locale.
[RT I 2006, 32, 244 – intrare în vigoare 17.07.2006]

(4) Comitetul electoral al comunei sau orașului va stabili, prin decizie și cu aprobarea Comitetului Electoral Național, termenele pentru actele referitoare la alegeri și le va publica în termen de trei zile de la data anunțării alegerilor.
[RT I 2006, 32, 244 – intrare în vigoare 17.07.2006]

(5) În cazul alegerilor pentru consiliul noii administrații publice locale, se vor acorda minim douăzeci și cinci de zile pentru nominalizarea și înscrierea candidaților.
[RT I 2006, 32, 244 – intrare în vigoare 17.07.2006]

(6) Prevederile §§ 47, 48 și ale Capitolului 71al prezentei Legi nu se aplică în cazul alegerilor pentru consiliul noii administrații publice locale. Votul în avans organizat în afara circumscripției electorale la locul unde se află alegătorii (§ 49) și votul în instituții privative de libertate (§ 51) se va organiza doar pe teritoriul administrației publice locale fuzionate. O administrație publică comunală sau orășenească va desemna un comitet al circumscripției de vot care va organiza votul la locul unde se află alegătorii sau în instituțiile privative de libertate.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
Capitolul 10
CHELTUIELILE ELECTORALE

§ 58. Cheltuielile pentru organizarea alegerilor

(1) Cheltuielile efectuate pe parcursul organizării alegerilor de o administrație publică comunală sau orășenească , un comitet electoral al comunei sau orașului și un comitet al circumscripției de vot vor fi acoperite din bugetul comunei sau orașului.

(2) Cheltuielile efectuate de Comitetul Electoral Național și de comitetele electorale județene vor fi acoperite din bugetul de stat.

(3) Comitetul Electoral Național va pregăti propuneri de buget pentru Comitetul Electoral Național și pentru comitetele electorale ale județelor pentru cheltuielile cu alegerile.

(4) Comitetul Electoral Național va decide împărțirea cheltuielilor din buget în baza cuantumului alocațiilor de la bugetul de stat.

(5) Cheltuielile referitoare la înregistrarea alegătorilor (Capitolul 5) vor fi acoperite din bugetul de stat, din fonduri separate alocate bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

§ 59. Raportul asupra finanțării campaniei politice pentru un partid politic, o coaliție electorală sau un candidat independent.
[Abrogat – RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]
§ 591. Fonduri ale coaliției electorale
[Abrogat – RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]
§ 60. Fonduri folosite pentru campania electorală
[Abrogat – RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]
§ 61. Cheltuieli pentru campania electorală
[Abrogat – RT I, 10.12.2010, 1 – intrare în vigoare 01.04.2011]
Capitolul 11
RECLAMAȚII

§ 62. Definiția reclamației

În sensul prezentei Legi, o reclamație este o cerere ca o decizie a unui comitet electoral să fie revizuită și declarată invalidă, sau ca un act al unui comitet electoral să fie declarat nelegal care ste depusă la un comitet electoral județean sau la Comitetul Electoral Național și care este pregătită în conformitate cu cerințele prezentei Legi.
§ 63. Cerințe pentru întocmirea unei reclamații
(1) O reclamație se va face în scris și va cuprinde următoarele:
1) numele organului la care se depune reclamația;
2) numele, adresa de corespondență și numerele de telefon/fax ale reclamantului;
3) informații cu privire la decizia contestată sau descrierea actului contestat;
4) o cerere clar exprimată;
5) motivele reclamației;
6) data.

(2) Reclamația trebuie semnată de reclamant. O reclamație depusă de un partid politic sau de o coaliție electorală va fi semnată de un reprezentant autorizat al partidului politic sau al coaliției electorale.

(3) Dacă o reclamație nu este întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute la aliniatele (1) și (2) ale acestui articol, sau dacă reclamația este depusă nerespectând procedura prevăzută la §§ 64 și 65 ale prezentei Legi, organul la care este depusă reclamația poate refuza analizarea reclamației și o poate returna reclamantului.
[RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]

§ 64. Procedura pentru depunerea unei reclamații împotriva unui act al comitetului circumscripției de vot sau împotriva unei decizii sau act al comitetului electoral comunal sau orășenesc și pentru analizarea reclamației

(1) Dacă o persoană, un candidat, o coaliție electorală sau un partid politic (numiți în continuare persoana interesată) consideră că o acțiune a unui comitet de votare județean sau o decizie sau acțiune a unui comitet electoral al comunei sau orașului îi încalcă drepturile, persoana poate depune o reclamație la comitetul electoral județean.

(2) Reclamația trebuie depusă la comitetul electoral județean în termen de trei zile de când decizia sau actul prevăzut la aliniatul (1) al acestui articol au fost adoptate sau efectuate.

(3) Comitetul electoral județean va revizui reclamația și va adopta o decizie asupra ei în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea reclamației. Comitetul electoral județean va comunica imediat decizia sa reclamantului.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(4) Reclamația va fi analizată în ședință publică. Comitetul electoral județean va notifica reclamantul cu privire la locul și ora analizării reclamației.
(5) Comitetul electoral județean va adopta una din următoarele decizii:
1) respingerea reclamației;
2) aprobarea reclamației;
3) aprobare parțială a reclamației.

(6) Dacă un comitet electoral județean aprobă reclamația, comitetul poate decide:
1) să suspende activitățile unui membru al unui comitet al unei circumscripții de vot sau al unui comitet electoral al comunei sau orașului care a încălcat legea;
2) să abroge o decizie a unui comitet electoral al comunei sau orașului sau să declare nelegal un act al unui comitet al circumscripției de vot sau o decizie sau act al unui comitet electoral comunal sau orășenesc, și să emită o dispoziție către comitetul circumscripției de vot, comitetul electoral al comunei sau orașului pentru eliminarea abaterii;
3) să facă o propunere Comitetului Electoral Național de a declara invalid rezultatul votului în circumscripția de votare și să organizeze repetarea votului în circumscripția de votare dacă încălcarea a afectat semnificativ sau ar fi putut afecta semnificativ rezultatele votului.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

§ 65. Procedura pentru depunerea unei reclamații împotriva unei decizii sau a unui act al comitetului electoral județean sau a unui act al Comitetului pentru Vot Electronic și pentru analizarea reclamației
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(1) Dacă o persoană interesată consideră că o decizie sau o acțiune a unui comitet electoral județean sau un act al Comitetului pentru Votul Electronic îi încalcă drepturile, persoana în cauză poate depune o reclamație la Comitetul Electoral Național. O persoană a cărei reclamație prevăzută în articolul 64 aliniatul (1) al prezentei Legi este respinsă de un comitet electoral județean poate depune o reclamație la Comitetul Electoral Național.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(2) Reclamația trebuie depusă la comitetul electoral județean care a adoptat decizia sau care a efectuat actul împotriva căruia se face reclamația, sau care a analizat reclamația depusă împotriva unui act, în termen de trei zile de când decizia sau actul prevăzute la aliniatul (1) al acestui articol a fost adoptată sau efectuată. Comitetul electoral județean va înainta imediat reclamația împreună cu explicația sa în scris Comitetului Electoral Național.

(21) Reclamația împotriva unui act al Comitetului pentru Votul Electronic se va depune la Comitetul Electoral Național în termen de trei zile de când actul prevăzut la aliniatul (1) al acestui articol a fost efectuat.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(3) Comitetul Electoral Național va analiza reclamația și va adopta o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea reclamației. Comitetul Electoral Național va comunica imediat decizia reclamantului.
[RT I, 11.07.2014, 1 – intrare în vigoare 21.07.2014]

(4) Reclamația va fi analizată în ședință publică. Comitetul Electoral Național va notifica reclamantul cu privire la locul și ora analizării reclamației.
(5) Comitetul Electoral Național va adopta una din următoarele decizii:
1) respingerea reclamației;
2) aprobarea reclamației;
3) aprobare parțială a reclamației.

(6) Dacă Comitetul Electoral Național aprobă reclamația, Comitetul poate decide să efectueze acțiunile enumerate la articolul 17 aliniatul (2) al prezentei Legi.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 66. Depunerea unei reclamații împotriva deciziilor sau actelor comitetelor electorale

(1) Dacă o persoană interesată consideră că o decizie sau o acțiune a unui comitet al circumscripției de vot sau al Comitetului pentru Votul Electronic, a comitetului electoral comunal sau orășenesc, o decizie sau un act al unui comitet electoral județean sau o decizie sau un act al Comitetului Electoral Național îi încalcă drepturile, persoana respectivă poate depune o contestație la Curtea Supremă conform procedurii prevăzute în Actul Normativ de Procedură al Curții de Revizuire a Constituționalității.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]

(2) O contestație împotriva unei decizii sau a unui act a unui comitet electoral poate fi depusă la Curtea Supremă după judecarea cauzei respective de către Comitetul Electoral Național. Contestația va fi depusă la Curtea Supremă prin Comitetul Electoral Național în termen de trei zile de când decizia sau actul Comitetului Electoral Național a fost anunțat sau efectuat.
§ 67. Declararea rezultatelor votului ca fiind nule

(1) Dacă Comitetul Electoral Național sau Curtea Supremă a declarat nule rezultatele alegerilor într-o circumscripție de vot, într-o circumscripție electorală, comună sau oraș, Comitetul Electoral Național va stabili o nouă dată pentru repetarea scrutinului în respectivele circumscripții de vot, circumscripții electorale, comune sau orașe. Rezultatele alegerilor pentru consiliu vor fi stabilite după ce rezultatele scrutinului repetat sunt clare.

(11) Nu se va organiza repetarea scrutinului dacă Comitetul Electoral Național a declarat invalide rezultatele votului electronic și a invitat alegătorii care au votat utilizând mijloace electronice să voteze în ziua alegerilor în conformitate cu procedura prevăzută la § 45 sau 52 ale prezentei Legi.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

(2) Prevederile §§ 46-51 și ale Capitolului 71al prezentei Legi nu se aplică în cazul unui scrutin repetat.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
Capitolul 111
RĂSPUNDEREA
[RT I 2002, 63, 387 – intrare în vigoare 01.09.2002]

§ 671. Lipsa furnizării de informaţii sau materiale sau de a se conforma cu decizia comitetului electoral
(1) Lipsa furnizării de informaţii sau materiale pentru organizarea alegerilor sau neconformarea cu o decizie a unui comitet electoral se pedepseşte cu o amendă de până la 20 de puncte amendă.

(2) Prevederile Părții Generale a Codului Penal și cele ale Codului de Procedură în cazul Infracțiunilor sunt aplicabile infracțiunilor prevăzute la aliniatul (1) al acestui articol.

(3) Autoritatea polițienească va executa proceduri extra-judiciare în cazurile de infracțiune prevăzute la aliniatul (1) al acestui articol.
[RT I 2009, 27, 165 – intrare în vigoare 01.01.2010]
§ 672. Încălcarea restricțiilor stabilite cu privire la publicitatea politică în spațiile exterioare
(1) Încălcarea restricțiilor stabilite referitoare la publicitatea politică în spații exterioare este pasibilă de pedeapsă prin amendă de până la 300 de puncte amendă.
[RT I 2005, 37, 281 – intrare în vigoare 10.07.2005]

(2) Același act, dacă a fost comis de o persoană juridică, se pedepsește cu amendă de până la 3200 euro.
[RT I 2010, 22, 108 – intrare în vigoare 01.01.2011]

(3) Următoarele persoane care nu se supun cerințelor sau restricțiilor stabilite referitoare la publicitatea politică în spații exterioare vor fi considerate responsabile, în calitate de agenți de publicitate, conform procedurii prevăzute în această Lege :
1) persoanele care autorizează publicitatea dacă publicitatea autorizată de aceste persoane încalcă cerinţele pentru sau restricţiile referitoare la publicitate stabilite prin această Lege, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctele 2) și 4) ale acestui aliniat;
2) persoanele care distribuie sau produc materiale publicitare dacă activităţile distribuitorilor sau producătorilor încalcă cerinţele sau restricţiile referitoare la publicitate stabilite de această Lege;
3) persoanele care prezintă, expun sau transmit material publicitar publicului dacă activităţile unor astfel de persoane încalcă restricţiile referitoare la publicarea publicităţii stabilite de această Lege;
4) editorii de publicitate menţionaţi la punctele 1)–3) ale acestui paragraf în mod solidar dacă activităţile acestora încalcă cerinţele sau restricţiile referitoare la publicitate stabilite de această Lege şi nu este posibil să se constate răspunderea lor separată.
[RT I 2005, 37, 281 – intrare în vigoare 10.07.2005]

(4) Prevederile Părții Generale a Codului Penal și cele ale Codului de Procedură în cazul Infracțiunilor sunt aplicabile infracțiunilor prevăzute la aliniatele (1) şi (2) din acest articol.
[RT I 2005, 37, 281 – intrare în vigoare 10.07.2005]

(5) Autoritățile polițienești vor conduce proceduri extrajudiciare în ceea ce priveşte infracțiunile prevăzute la aliniatele (1) şi (2) din acest articol.
[RT I 2009, 27, 165 – intrare în vigoare 01.01.2010]

(6) Instanțele judecătorești județene sau orășenești vor audia infracțiunile prevăzute la aliniatele (1) şi (2) din acest articol.
[RT I 2005, 37, 281 – intrare în vigoare 10.07.2005]

§ 673. Scoaterea buletinului de vot în afara biroului de vot
(1) Încălcarea interdicției de scoatere a buletinului de vot în afara biroului de vot se pedepsește cu o amendă de până la 20 de puncte amendă.
[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

(2) Prevederile Părții Generale a Codului Penal și cele ale Codului de Procedură în cazul Infracțiunilor sunt aplicabile infracțiunilor prevăzute la aliniatul (1) al acestui articol.
[RT I 2006, 30, 231 – intrare în vigoare 14.07.2006]

(3) Autoritatea poliţienească va conduce proceduri extra-judiciare în cazurile de infracțiune prevăzute la aliniatul (1) din acest articol .
[RT I 2009, 27, 165 – intrare în vigoare 01.01.2010]
Capitolul 12
PREVEDERI FINALE

§ 68. Înregistrarea membrilor consiliului și intrarea în vigoare a autorității lor

(1) Comitetul electoral al comunei sau orașului va înregistra, prin decizie, membrii aleși ai consiliului după ziua alegerilor dacă termenul pentru depunerea plângerilor și contestațiilor la Comitetul Național și la Curtea Supremă a expirat sau dacă au fost adoptate deciziile finale în cazul acestor reclamații și contestații.

(2) În cazul prevăzut la § 67 al prezentei Legi , comitetul electoral al comunei sau orașului va înregistra, prin decizie, membrii aleși ai consiliului după repetarea votului, ținând cont de prevederile aliniatului (1) al acestui articol.

(3) Rezultatele alegerilor sunt considerate declarate, iar autoritatea unui membru al consiliului va intra în vigoare la data care urmează publicării acestei decizii a comitetului electoral al comunei sau orașului stabilită la aliniatul (1) sau (2) al acestui articol.

(31) Dacă un candidat ales deține o funcție publică al momentul declarării rezultatelor, care este incompatibilă cu funcția de membru al consiliului, persoana în cauză trebuie să notifice comitetul electoral comunal sau orășenesc, în termen de cinci zile lucrătoare de la data declarării rezultatului alegerilor, dacă dorește să participe la activitățile consiliului local sau dorește să-și continue activitatea în funcția curentă și să refuze mandatul.
[RT I, 06.07.2012, 1 – intrare în vigoare 01.04.2013]

(4) Autoritatea membrilor unui consiliu aleși prin alegeri suplimentare sau prin alegeri pentru consiliu pentru o nouă administrație publică locală în situația prevăzută la articolul 4 aliniatul (2) al prezentei Legi va înceta în același moment cu autoritatea membrilor consiliului ales în momentul prevăzut la § 2 al prezentei Legi.

(5) Comitetul electoral al comunei sau orașului va convoca consiliul ales nu mai târziu de cea de-a șaptea zi după declararea rezultatului alegerilor.
[RT I 2006, 32, 244 – intrare în vigoare 17.07.2006]
§ 69. Înregistrarea membrilor locțiitori ai consiliului

(1) Comitetul electoral al comunei sau al orașului va înregistra membrii locțiitori ai consiliului printr-o decizie. Comitetul electoral al comunei sau al orașului va transmite decizia președintelui consiliului.

(2) Membrii locțiitori vor fi înregistrați pe circumscripție electorală pentru partidele politice și coalițiile electorale ai căror candidați au obținut împreună minim 5 procente din voturile valabile în respectiva comună sau oraș. Dacă pe lista consolidată a candidaților dintr-o circumscripție electorală se află doar candidați independenți, candidații independenți nealeși care au candidat în respectiva circumscripție electorală vor fi înregistrați ca membri locțiitori.

(3) Candidații vor fi înregistrați, pe fiecare circumscripție electorală în parte, în partidele politice sau coalițiile electorale, ca membri locțiitori pentru candidații aleși în circumscripțiile electorale, și vor fi clasați conform numărului de voturi obținute. Dacă candidații obțin un număr egal de voturi de la alegători, candidatul plasat inferior pe lista de candidați dintr-o circumscripție electorală a unui partid politic sau a unei coaliții electorale va fi poziționat primul.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(4) Candidații nealeși vor fi înregistrați ca membri locțiitori pentru candidații aleși în baza mandatelor compensatorii în ordinea specificată în lista generală a partidului politic sau a coaliției electorale dintr-o comună sau dintr-un oraș.
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]
§ 70. Înregistrarea mandatelor suplimentare

(1) Tabelul de cifre comparative al partidelor politice și coalițiilor electorale care este aprobat prin decizia comitetului electoral al comunei sau orașului respectiv, va constitui baza pentru distribuirea mandatelor suplimentare. Comitetul electoral al comunei sau orașului va înainta decizia președintelui consiliului.

(2) Tabelul de cifre comparative va determina cifrele comparative obținute pentru un partid politic sau o coaliție electorală în ordinea mărimii, începând de la prima cifră comparativă care nu a fost luată în considerare la distribuirea mandatelor de pe listă (art. 56 alin. (5)) sau după distribuirea mandatelor compensatorii în administrația publică locală cu mai mult de o circumscripție electorală (art. 561 alin. (5)).
[RT I 2008, 53, 293 – intrare în vigoare 17.12.2008]

(3) Dacă cel puțin două cifre comparative sunt egale, cifra comparativă a partidului politic sau a coaliției electorale care a primit mai multe voturi de la alegători va primi o poziție mai înaltă. Dacă numărul de voturi acordat partidelor politice sau coalițiilor electorale este egal, partidul politic sau coaliția electorală ai cărui candidați s-au plasat mai înspre partea de jos pe lista consolidată a candidaților vor fi clasați mai bine.
[RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]

§ 701. [Abrogat – RT III 2005, 13, 128 – intrare în vigoare 19.04.2005]
§ 702. Păstrarea buletinelor de vot și a documentelor electorale
(1) Comitetul electoral al comunei sau al orașului va păstra buletinele de vot timp de o lună de la ziua alegerilor. După expirarea termenului anterior menționat, dar nu mai devreme de adoptarea rezoluțiilor finale cu privire la reclamațiile depuse, comitetul electoral al comunei sau al orașului va organiza distrugerea buletinelor de vot și o va documenta.

(2) Comitetul Votului Electronic va păstra voturile electronice timp de o lună de la ziua alegerilor. După expirarea termenului anterior menționat, dar nu mai devreme de adoptarea rezoluțiilor finale cu privire la reclamațiile depuse, comitetul va distruge voturile electronice, datele personale ale alegătorilor conținute în sistemul de vot electronic și cheia de deschidere a voturilor electronice.

(3) Evidența rezultatelor votului va fi păstrată permanent. Listele alegătorilor vor fi păstrate permanent în Arhivele Naționale.

(4) Comitetul Electoral Național va stabili procedura pentru păstrarea evidențelor rezultatelor votului și a rezultatului alegerilor, precum și a altor documente electorale, printr-o reglementare prevăzută în articolul 17 aliniatul (4) punctul 5) a prezentei Legi.
[RT I, 01.11.2012, 1 – intrare în vigoare 11.11.2012]
§ 71.–§ 73.[Omise din acest text.]
§ 74. Intrarea în vigoare a Actului Normativ
(1) Prezentul Act Normativ intră în vigoare în a zecea zi de la data publicării prezentului Act Normativ in Riigi Teataja.
(2) Articolul 71 și articolul 72 aliniatul 2) intră în vigoare la data de 17 octombrie 2005.

(3) Articolul 72 aliniatul 1) intră în vigoare la data de 21 octombrie 2002.
(4) [RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]

(5) Prevederile art. 5 alin. (1) și (5), art.14 alin. (1) și (2), art. 17 alin. (4) pct. 3), § 25, art. 311alin. (1) și art. 311 alin. (3) pct. 4) referitoare la cetățenii Uniunii Europene intră în vigoare la data intrării Estoniei în Uniunea Europeană.
[RT I 2002, 68, 407 – intrare în vigoare 07.08.2002]
(6) [Abrogat – RT I 2005, 47, 387 – intrare în vigoare 18.09.2005]