Proiect pentru

Adoptarea
Votului Electronic

Studiu Finanţarea Partidelor

Finanțarea partidelor politice în statele membre UE. O analiză comparată*

Partea întâi. Situația la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene1

Austria

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide și candidați nu sunt interzise, dar ele nu pot depăși 2.500 de euro în cazul donațiilor către partide. Donațiile către candidați nu sunt supuse niciunei limitări.

Companiile private pot face donații către partide și candidați. Cu toate acestea, companiile în care statul deține cel puțin 25% din acțiuni nu pot face donații partidelor. Donațiile către candidați nu sunt supuse niciunei limitări.

Sindicatele pot face donații către partide și candidați, fără nicio restricție.

Donațiile anonime către partide nu pot depăși suma de 1.000 de euro. Donațiile anonime către candidați nu sunt supuse niciunei limitări.

II Finanțare publică

Toate partidele care au obținut la alegeri un scor de cel puțin 1% primesc lunar o sumă din fonduri publice. Suma crește dacă partidul a obținut cel puțin un loc în Parlament – și crește și mai mult dacă partidul a obținut cel puțin 5 locuri în Parlament. Suma alocată poate fi folosită atât pentru afacerile curente ale partidului, cât și în campaniile electorale.

Pentru partidele neparlamentare, suma este de 2,5 euro pentru fiecare vot primit.

Pentru partidele parlamentare, suma este de 4,6 euro pentru fiecare vot primit. Partidele care au obținut cel puțin 5 locuri în Parlament primesc în plus 218.000 de euro.

Nu există reglemetări privind accesul gratuit al partidelor politice la mediile de informare în masă. Nu există nici subvenții pentru accesul partidelor politice la mediile de informare în masă.

Institutele afiliate partidelor politice sunt finanțate din fonduri publice. Suma alocată fiecărui institut este egală cu 5 salarii anuale brute de profesor universitar, plus 7 salarii anuale brute de funcționar public.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Într-o campanie electorală, un partid nu poate cheltui mai mult de 7 milioane de euro, indiferent de numărul de candidați pe care îi are.

IV Rapoarte

Partidele politice publică rapoarte anuale, pe care le trimit Curții de Audit.

Numele și adresa celor care fac donații care, pe durata unui an, sunt mai mari de 3.500 de euro sunt făcute publice în raportul anual.

Donațiile care depășesc 50.000 de euro trebuie notificate imediat Curții de Audit.

Belgia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide și candidați nu sunt interzise, și nici nu sunt supuse vreunei limitări.

Donațiile către partide și către candidați venite din partea persoanelor juridice (companii, sindicate, asociații etc.) sunt interzise.

Donațiile anonime sunt permise dacă nu depășesc suma de 125 de euro.

O persoană fizică nu poate dona unui partid mai mult de 500 de euro pe an – și poate face donații către mai multe partide dacă suma totală anuală nu depășește 2.000 de euro.

II Finanțare publică

Doar partidele parlamentare sunt finanțate din fonduri publice. Fiecare partid parlamentar primește anual 125.000 de euro, plus 1,25 euro pentru fiecare vot primit. Sumele primite pot fi folosite atât pentru afacerile curente ale partidului, cât și în campaniile electorale.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi – și, în general, orice acțiune, promisiune sau înțelegere prin care se încearcă influențarea unui alegător să voteze într-un anume fel sau să se abțină de la vot, ca și acceptarea de către un alegător să voteze într-un anume fel sau să se abțină de la vot – sunt interzise și constituie infracțiuni.

Într-o campanie electorală, un partid nu pote cheltui mai mult de un milion de euro.

IV Rapoarte

Partidele politice care primesc finanțare publică trimit anual rapoarte financiare către comisia parlamentară de control.

Toate partidele și toți candidații trebuie ca, în termen de 45 de zile de la încheierea unei campanii electorale, să trimită o declarație de cheltuieli și o listă cu toți donatorii care au donat mai mult de 125 de euro autorității electorale.

Toate aceste rapoarte și declarații sunt publice.

Bulgaria

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide și candidați sunt interzise, cu excepția celor făcute de persoane fizice.

Donațiile către partide venite din partea persoanelor juridice (companii, sindicate, asociații etc.) sunt interzise. Companiile pot face donații către candidați – cu excepția companiilor în care capitalul de stat este de cel puțin 5% și a companiilor care au contracte cu statul.

Donațiile anonime sunt interzise, atât către partide cât și către candidați.

Persoanele fizice pot dona către partide cel mult 10.000 de leva anual. Companiile pot dona către candidați cel mult 30.000 de leva anual.

II Finanțare publică

Partidele care au obținut în alegeri cel puțin 1% din voturi primesc finanțare publică. Partidele parlamentare primesc sume suplimentare. Suma totală alocată partidelor este de 5% din salariul minim pentru fiecare vot primit. Suma se distribuie partidelor după un algoritm stabilit de Ministerul de Finanțe. Sumele primite pot fi folosite atât pentru afacerile curente ale partidului, cât și în campaniile electorale.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni. Acest lucru trebuie tipărit explicit pe toate materialele de campanie.

Pentru alegerile generale, un partid nu poate cheltui mai mult de 4 milioane de leva – și 200.000 de leva pentru comitetele de nominalizare.

Pentru alegerile prezidențiale și cele europarlamentare, un partid nu poate cheltui mai mult de 2 milioane de leva. Pentru cpmitetele de nominalizare a candidaților la europarlamentare partidele nu pot cheltui mai mult de 100.000 de leva.

Pentru alegerile locale, partidele nu pot cheltui mai mult de 8 milioane de leva. Pentru un candidat la funcția de consilier local nu se pot cheltui mai mult de 5.000 de leva.

IV Rapoarte

Partidele politice publică anual rapoarte financiare.

Toate partidele și toți candidații trebuie ca, în termen de 30 de zile de la încheierea unei campanii electorale, să trimită o declarație de cheltuieli. Autoritatea care primește aceste declarații diferă în funcție de tipul de alegeri.

Toate aceste rapoarte și declarații sunt publice.

Cehia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sunt permise doar din partea partidelor și a fundațiilor, și din partea persoanelor fizice care au reședința în Cehia.

Donațiile din străinătate către candidați sunt permise fără restricții.

Donațiile din partea firmelor private către partide și candidați sunt permise. Companiile în care statul este proprietar în proporție de cel puțin 10% nu pot face donații către partide, dar pot face donații către candidați.

Sindicatele pot face donații către partide și candidați.

Donațiile anonime nu sunt posibile către partide, dar sunt posibile către candidați.

Nu există nicio restricție cu privire la nivelul sumelor donate către partide sau către candidați.

II Finanțare publică

Există două niveluri de eligibilitate. Pe de o parte, sunt finanțate din fonduri publice toate partidele care au obținut cel puțin 3% la alegerile parlamentare. Pe un alt nivel, sunt finanțate toate partidele care au obținut cel puțin un fotoliu de deputat, de consilier regional sau de consilier local în Praga, sau cel puțin 1,5% la alegerile parlamentare sau cel puțin 1% la alegerile europarlamentare.

Fiecare partid care a obținut cel puțin 3% din voturi la alegerile parlamentare primește anual 6 milioane de coroane, plus până la un milion de coroane în funcție de numărul de voturi primite.

Pentru cealaltă categorie, fiecare partid primește anual 900.000 de coroane pentru fiecare fotoliu de parlamentar obținut, 250.000 de coroane pentru fiecare fotoliu de consilier regional sau de consilier municipal în Praga, 100 de coroane pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare și 30 de coroane pentru fiecare vot obținut la alegerile europarlamentare.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Cumpărarea și vânzarea de voturi nu sunt considerate infracțiuni.

Nu există limite cu privire la sumele pe care partidele le pot cheltui în campaniile elctorale.

Pentru alegerile prezidențiale, candidații pot cheltui cel mult 40 de milioane de coroane în primul tur și cel mult 10 milioane de coroane în turul al doilea.

IV Rapoarte

Partidele trimit anual rapoarte financiare către Camera Deputaților. Rapoartele sunt făcute publice și trebuie să conțină date despre identitatea donatorilor.

Cipru

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sunt interzise doar în cazul companiilor controlate de un stat străin. Donațiile din străinătate către candidați nu sunt supuse niciunei restricții.

Companiile pot face donații către partide, cu excepția companiilor în care statul are o participație oricât de mică. Nu există niciun fel de restricții privind donațiile făcute de companii către candidați.

Sindicatele pot face donații către partide și către candidați.

Nu există niciun fel de restricții cu privire la donațiile anonime către partide sau către candidați.

Partidele nu pot primi contribuții din partea instituțiilor publice.

Persoanele fizice nu pot face donații care să depășească 8.000 de euro pe an. Societățile cu răspundere limitată nu pot face donații care să depășească 20.000 de euro pe an, iar companiile listate la bursă nu pot face donații care să depășească 30.000 de euro pe an.

II Finanțare publică

Toate partidele parlamentare primesc finanțare publică. O parte din sumă se distribuie în mod egal partidelor, iar cealaltă parte se distribuie în funcție de numărul de voturi obținute de fiecare partid.

Toate partidele, parlamentare și neparlamentare, primesc finanțare publică în timpul campaniilor electorale, dacă îndeplinesc anumite condiții. În cazul alegerilor parlamentare, condițiile sunt ca partidul să aibă un număr de candidați egal cu cel puțin jumătate din totalul fotoliilor de parlamentar și să candideze în cel puțin două treimi din totalul circumscripțiilor electorale. În cazul alegerilor locale, condițiile sunt ca partidul să aibă un număr de candidați egal cu cel puțin jumătate din numărul consilierilor locali și să candideze în cel puțin două treimi din totalul municipalităților. În cazul alegerilor europarlamentare, condiția este ca partidul să aibă un număr de candidați egal cu cel puțin jumătate din numărul total de locuri alocate Ciprului în Parlamentul European.

Sumele destinate finanțării publice a campaniilor electorale a partidelor sunt stabilite de Consiliul de Miniștri.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Fiecare candidat la alegerile parlamentare poate cheltui în campania electorală cel mult 30.000 de euro (cel mult 5.000 de euro din fonduri proprii și cel mult 25.000 de euro din fondurile partidului care îl susține).

Fiecare candidat la alegerile europarlamentare poate cheltui în campania electorală cel mult 50.000 de euro.

IV Rapoarte

Partidele sunt obligate să trimită anual rapoarte financiare către Auditorul General. Partidele trebuie să publice un rezumat al acestor rapoarte, iar Auditorul General publică propriul său raport.

În cel mult 45 de zile de la încheierea alegerilor, partidele trebuie să trimită Auditorului General un raport financiar cu cheltuielile de campanie, inclusiv cu cheltuielile fiecărui candidat. Raportul trebuie publicat și în presă.

Nu există nicio obligație ca în toate aceste rapoarte să fie oferite datele de identificare ale donatorilor.

Croația

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate sunt interzise, atât către partide cât și către candidați.

Donațiile din partea companiilor sunt permise către partide, însă nu și către candidați. Companiile publice și cele aflate în proprietatea instituțiilor publice nu pot face donații.

Sindicatele nu pot face donații nici către partide, nici către candidați.

Donațiile anonime sunt interzise, atât către partide cât și către candidați.

Persoanele fizice nu pot face donații către partide care să depășească 30.000 HRK pe an. Persoanele juridice nu pot face donații către partide care să depășească 200.000 HRK pe an.

Niciun donator nu poate dona unui candidat la alegerile parlamentare sau europarlamentare mai multde 100.000 HRK. Niciun donator nu poate dona unui candidat la alegerile locale mai mult de 30.000 HRK.

II Finanțare publică

Toate partidele parlamentare primesc finanțare publică.

Toate partidele, parlamentare sau neparlamentare, primesc finanțare publică pentru campaniile electorale dacă au obținut cel puțin 5% din voturi.

Pentru partidele parlamentare suma este egală pentru fiecare parlamentar, astfel încât fiecare partid primește finanțare publică proporțional cu numărul de parlamentari.

Fondurile primite pot fi folosite doar pentru îndeplinirea scopurilor definite în programul și în statutul fiecărui partid.

Partidele politice și candidații au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Fondurile publice nu pot fi folosite în campaniile electorale.

Nu există limite privind sumele care pot fi cheltuite de partide. Există, în schimb, limite privind sumele care pot fi cheltuite de candidați. În funcție de tipul de alegeri, un candidat poate cheltui între cel mult 50.000 HRK și cel mult 8 milioane HRK.

IV Rapoarte

Rapoartele cu privire la donații trebuie publicate de partide pe siturile lor la fiecare 6 luni.

Partidele și candidații trebuie să raporteze, tot pe siturile lor, donațiile primite și cheltuielile de campanie.

În ambele tipuri de rapoarte, identitatea donatorilor trebuie făcută publică, ca și scopurile pentru care au fost donați banii.

Danemarca

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide și candidați nu sunt supuse niciunei restricții.

Companiile, inclusiv cele publice și cele care au contracte cu statul, pot face donații către partide și către candidați fără niciun fel de restricții.

Sindicatele pot face donații către partide și candidați.

Nu există niciun fel de restricții privind donațiile anonime către partide și candidați.

Nu există nicio limită de sumă privind donațiile către partide și candidați.

II Finanțare publică

Toate partidele care au obținut cel puțin 100 de voturi în alegerile locale sau cel puțin 1.000 de voturi în alegerile parlamentare primesc finanțare publică.

Fiecare partid care a obținut cel puțin 1.000 de voturi în alegerile parlamentare primește anual 26,5 coroane pentru fiecare vot primit. Fiecare partid care a obținut cel puțin 500 de voturi în alegerile regionale primește anual câte 3,75 coroane pentru fiecare vot primit. Fiecare partid care a obținut cel puțin 100 de voturi în alegerile locale (500 de voturi pentru Copenhaga) primește anual câte 6 coroane pentru fiecare vot primit.

Sumele alocate pot fi folosite atât pentru afacerile curente ale partidului, cât și în campaniile electorale.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Nu există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de partide și de candidați în campaniile electorale.

IV Rapoarte

Partidele organizate la nivel național trimit anual rapoarte către Parlament.

Partidele nu sunt obligate să raporteze cheltuielile de campanie. Candidații, în schimb, trebuie să raporteze cheltuielile făcute în scopuri politice în anul anterior alegerilor pentru a putea primi fonduri.

Toate aceste tipuri de rapoarte sunt publice. Identitatea celor care au donat peste 20.000 de coroane trebuie făcută publică (dar nu și suma donată).

Estonia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide și candidați nu sunt supuse vreunei restricții.

Donațiile către partide din partea persoanelor juridice (firme, sindicate, asociații etc.) nu sunt permise. Interdicția nu se aplică în cazul donațiilor către candidații independenți.

Donațiile anonime sunt interzise, atât către partide cât și către candidați.

Nu există niciun fel de limită privind nivelul sumelor donate către partide sau candidați.

II Finanțare publică

Partidele care obțin cel puțin 1% și cel mult 3,99% din voturi la alegerile parlamentare primesc fiecare câte 150.000 de coroane pe an.

Partidele care obțin cel puțin 4% și cel mult 4,99% din voturi la alegerile parlamentare primesc fiecare 250.000 de coroane pe an.

Partidele parlamentare primesc finanțare publică în funcție de numărul de locuri obținute în Parlament. Suma este stabilită anual în legea Bugetului Statului.

Nu există reglemetări privind accesul gratuit al partidelor politice și al candidaților la mediile de informare în masă. Nu există nici subvenții pentru accesul partidelor politice și al candidaților la mediile de informare în masă.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Nu există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de partide și de candidați în campaniile electorale.

IV Rapoarte

Pentru a primi fonduri publice, partidele trebuie să raporteze anual situația lor financiară.

În cel mult 30 de zile după alegeri, partidele și candidații trebuie să raporteze către Parlament sumele cheltuite în campanie și sursa acestora.

Toate aceste rapoarte sunt publice. Ele trebuie să conțină datele de identificare ale donatorilor.

Finlanda

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate sunt permise dacă donatorii împărtășesc viziunea ideologică a partidului sau a candidatului pentru care fac donația.

Firmele pot face donații către partide și candidați.

Sindicatele pot face donații către partide și candidați.

Donațiile anonime către partide și candidați nu sunt permise decât dacă sunt obținute prin „colectări regulate”.

Un partid nu poate primi din partea unui singur donator mai mult de 30.000 de euro pe an.

Un candidat nu poate primi din partea unui singur donator mai mult de 3.000 de euro pentru alegeri locale, 5.000 de euro pentru alegeri parlamentare și 10.000 de euro pentru alegeri europarlamentare.

II Finanțare publică

Doar partidele parlamentare primesc finanțare publică. Suma primită este proporțională cu numărul de locuri obținute și trebuie folosită în conformitate cu prevederile statutului partidului.

Nu există reglemetări privind accesul gratuit al partidelor politice și al candidaților la mediile de informare în masă. Nu există nici subvenții pentru accesul partidelor politice și al candidaților la mediile de informare în masă.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Nu există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de partide și de candidați în campaniile electorale.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară.

Partidele și candidații raportează situația financiară din timpul campaniei electorale.

Toate aceste rapoarte sunt publice. Ele trebuie să conțină și datele de identitate ale donatorilor, dacă aceștia au făcut donații mai mari de 1.500 de euro.

Franța

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt permise doar din partea persoanelor fizice.

Persoanele juridice (companii, sindicate, asociații) nu pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime sunt interzise de facto, atât către partide cât și către candidați.

Nicio donație către un partid politic nu poate depăși suma de 7.500 de euro pe an.

Nicio donație către un candidat nu poate depăși suma de 4.600 de euro.

II Finanțare publică

Fiecare partid care a obținut în alegerile parlamentare cel puțin 1% din voturi în cel puțin jumătate din colegiile electorale primește finanțare publică.

Fiecare partid primește anual o sumă proporțională cu numărul de voturi primite. În plus, fiecare partid parlamentar primește anual o sumă proporțională cu numărul de parlamentari.

Dacă diferența de gen între candidații unui partid este mai mare de 2%, finanțarea publică acordată partidului respectiv se reduce cu trei sferturi din respectiva diferență.

Partidelor care obțin cel puțin 5% din voturi le sunt returnate din fonduri publice sumele cheltuite pe anumite activități în timpul campaniei electorale.

Partidele politice și candidații au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Nu există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de partide în campaniile electorale.

Există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de candidați în campaniile electorale. Plafonul diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară.

Candidații raportează situația financiară a campaniei cel târziu până într-a zecea zi de vineri de după primul tur al alegerilor.

Toate aceste rapoarte sunt publice. Identitatea donatorilor trebuie făcută publică.

Germania

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide și candidați sunt permise, în limita a 1.000 de euro.

Companiile pot face donații către partide, cu excepția companiilor care sunt deținute de stat în proporție de cel puțin 25%.

Companiile pot face donații către candidați fără nicio restricție.

Sindicatele pot face donații către partide și candidați fără nicio restricție.

Donațiile anonime sunt acceptate în limita a 500 de euro.

Nu există niciun fel de limită privind nivelul sumelor donate către partide sau candidați.

II Finanțare publică

Orice partid care obține cel puțin 0,5% în alegerile parlamentare federale sau în cele europarlamentare, sau cel puțin 1% în alegerile parlamentare ale unui Land primește finanțare publică.

Suma primită anual este proporțională cu numărul de voturi primite (pentru fiecare vot partidul primește 0,85 de euro pentru primele 4 milioane de voturi și 0,70 de euro pentru fiecare vot peste cele 4 milioane), la care se adaugă o sumă egală cu 38% din totalul donațiilor primite de partid.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Facilitățile publice pot fi folosite de către partide doar dacă toate partidele sunt tratate în mod egal.

Nu există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de partide și de candidați în campaniile electorale.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară. Rapoartele sunt publice. Donatorii care donează peste 500 de euro trebuie să se identifice, iar identitatea celor care donează peste 10.000 de euro trebuie făcută publică.

Grecia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Donațiile către partide sau candidați ale persoanelor juridice sunt interzise.

Donațiile anonime către partide sau candidați sunt interzise.

Un donator nu poate dona către un partid mai mult de 15.000 de euro pe an.

Un donator nu poate dona către un candidat mai mult de 3.000 de euro pe campanie electorală pentru alegerile parlamentare și mai mult de 2.000 de euro pe campanie electorală pentru alegerile locale (atunci când candidatul se află pe o listă de candidați; un candidat independent nu poate primi din partea unui donator mai mult de 500 de euro).

II Finanțare publică

Anual, 0,1% din veniturile statului sunt alocate finanțării directe a partidelor politice. 80% din această sumă este alocată partidelor parlamentare, 10% partidelor care au membri în Parlamentul European și 10% partidelor neparlamentare care au obținut minim 1,5% din voturi și au avut liste depuse în cel puțin 70% din circumscripțiile electorale la alegerile parlamentare.

Fiecare partid obține o sumă proporțională cu procentul de voturi obținute.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune, în funcție de procentul obținut la alegerile precedente.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Într-o campanie electorală un partid nu poate cheltui mai mult de 20% din suma publică anuală pe care a primit-o cu un an înainte.

Există plafoane și pentru candidați. Ele diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele trebuie să raporteze anual situația financiară.

Candidații aleși în Parlament sau în Parlamentul European, și candidații aleși în alegerile locale trebuie să raporteze situația financiară a campaniei lor.

Rapoartele sunt publice. Identitatea donatorilor care donează unui partid peste 600 de euro și a celor care donează pentru un candidt peste 150 de euro trebuie făcute publice.

Irlanda

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate pentru partide și candidați sunt interzise.

Companiile pot face donații către partide sau candidați.

Sindicatele pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime către partide sau candidați sunt permise în limita a 100 de euro.

Un partid nu poate accepta din partea unui singur donator o donație mai mare de 2.500 de euro pe an.

Un candidat nu poate accepta din partea unui singur donator o donație mai mare de 1.000 de euro pe an.

II Finanțare publică

Orice partid care a obținut cel puțin 2% la alegerile parlamentare primește finanțare publică.

Suma primită este proporțională cu numărul total de voturi obținute de partid, prin raportare la numărul total de voturi obținute de celelalte partide eligibile. Cu alte cuvinte, suma primită de partid exprimă proporția voturilor primite de partid din totalul voturilor exprimate.

Partidele pierd 50% din finanțarea publică obținută dacă au mai puțin de 30% dintre candidați de gen feminin sau masculin.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune, în funcție de procentul obținut la alegerile precedente.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Nu există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de partide în campaniile electorale.

Există restricții privind nivelul sumelor cheltuite de candidați în campaniile electorale. Plafonul diferă în fucție de tipulde alegeri.

IV Rapoarte

Orice partid care primește donații anuale în valoare mai mare de 126,97 de euro trebuie să raporteze situația financiară.

Partidele trebuie să raporteze situația financiară a campaniilor electorale.

Toate aceste rapoarte sunt publice. Identitatea donatorilor care au donat către un partid peste 5.078,95 de euro, sau pentru un candidat peste 634,87 de euro trebuie făcută publică.

Italia

I Finanțare privată

Nu există restricții privind donațiile din străinătate către partide sau candidați.

Companiile pot face donații către partide sau candidați, cu excepția acelor companii care sunt în proprietatea statului într-o proporție de cel puțin 20%.

Sindicatele pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime către partide sau candidați sunt permise în limita a 50.000 de euro pe an.

Nu există niciun fel de limită privind nivelul sumelor donate către partide sau candidați.

II Finanțare publică

Partidele parlamentare primesc finanțare publică sub forma mascată a finanțării cheltuielilor de campanie.

70% din suma primită este alocată în funcție de numărul de locuri obținute, iar 30% în funcție de donațiile primite (0,5 euro pentru fiecare euro primit din fonduri private, până la 10.000 de euro).

Minim 5% din fondurile publice primite de partide trebuie alocate pentru a spori participarea femeilor în politică.

(Se prevede ca treptat, începând cu 2014, finanțarea publică a partidelor să înceteze.)

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune, cu condiția să nominalizeze un număr de candidați egal cu cel puțin 25% din totalul fotoliilor parlamentare, sau să reprezinte o minoritate.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Într-o campanie electorală pentru alegeri parlamentare, un partid nu poate cheltui mai mult de un euro pentru fiecare vot primit.

Un candidat nu poate cheltui mai mult de 0,1 euro pentru fiecare cetățean, la care se adaugă o sumă forfetară de 52.000 de euro.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual președintelui Camerei Deputaților situația financiară.

Candidații raportează situația lor financiară președintelui Camerei pentru care au candidat.

Rapoartele sunt publice. Donațiile anuale de peste 5.000 de euro trebuie raportate.

Letonia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Persoanele juridice nu pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime sunt interzise.

Persoanele fizice pot face donații către partide în limita a 100 de salarii minime lunare pe an. Donațiile către candidați nu sunt posibile.

II Finanțare publică

Toate partidele care au obținut cel puțin 2% din voturi primesc finanțare publică. Fiecare partid primește anual 0,50 santimi pentru fiecare vot primit.

Partidele politice au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Există plafoane privind cheltuielile partidelor în campaniile electorale. Plafoanele diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară. Tot ele sunt ținute să raporteze și situația financiară a campaniilor electorale.

Rapoartele sunt publice. Informațiile despre donatori trebuie făcute publice, pe situl de internet al partidului, în cel mult 15 zile de la primirea donației.

Lituania

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Companiile pot face donații către partide sau candidați, cu excepția acelor companii în care statul are o participație oricât de mică.

Sindicatele pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime către partide sau candidați sunt interzise.

Donațiile sunt permise în limita a 300 de salarii minime lunare pe an.

II Finanțare publică

Partidele care obțin cel puțin 3% din voturi la alegeri primesc finanțare publică. Suma alocată semianual unui partid depinde de numărul de voturi primite de respectivul partid. Calculul sumei primite pentru fiecare vot se face după o formulă specifică.

Partidelor care au obținut cel puțin 3% din voturi la alegeri li se compensează o parte din cheltuielile legate de campania electorală.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile de campanie electorală ale partidelor și candidaților sunt plafonate. Calculul plafonului diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual Comisiei Electorale Centrale situația lor financiară.

Candidații raportează situația financiară a campaniilor lor electorale.

Rapoartele sunt publice. Identitatea donatorilor este făcută publică.

Luxemburg

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt permise fără restricții.

Donațiile din partea persoanelor juridice sunt interzise.

Donațiile anonime sunt interzise.

Nu există vreun plafon privind suma totală donată de un donator catre un partid sau candidat.

II Finanțare publică

Orice partid care a obținut cel puțin 2% din voturi și a prezentat liste complete cu candidați primește finanțare publică. Fiecare partid primește anual 100.000 de euro, plus 11.500 de euro pentru fiecare procent obținut peste 2%.

Nu există reglementări privind accesul gratuit al partidelor sau al candidaților la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile partidelor sau ale candidaților nu sunt plafonate.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară. Rapoartele sunt publice. Identitatea donatorilor trebuie făcută publică.

Malta

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Donațiile companiilor către firme și candidați sunt permise.

Donațiile sindicatelor către firme și candidați sunt permise.

Donațiile anonime sunt permise.

Nu există vreun plafon privind suma totală donată de un donator catre un partid sau candidat.

II Finanțare publică

Partidele nu sunt finanțate din fonduri publice.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune, proporțional cu rezultatele lor electorale.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile partidelor sau ale candidaților nu sunt plafonate.

IV Rapoarte

Partidele nu raportează situația lor financiară și nici situația financiară a campaniilor electorale.

Candidații raportează situația financiară a campaniilor lor electorale, dar rapoartele nu sunt publice. Identitatea donatorilor nu trebuie dezvăluită.

Marea Britanie

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate sunt interzise. (Sumele mai mici de 500 de lire nu sunt interpretate ca donații).

Companiile pot face donații către partide sau candidați.

Sindicatele pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime sunt interzise. (Sumele mai mici de 500 de lire nu sunt interpretate ca donații.)

Nu există vreun plafon privind suma totală donată de un donator catre un partid sau candidat.

II Finanțare publică

Doar partidele parlamentare primesc finanțare publică. Mai precis, doar partidele parlamentare care formează Opoziția.

Paridele din opoziție care au obținut cel puțin 150.000 de voturi și un loc de deputat și cele care au obținut cel puțin două locuri de deputat (fără să se mai precizeze și numărul de voturi) primesc anual câte 15.039,85 de lire pentru fiecare loc câștigat și câte 30,04 lire pentru fiecare 200 de voturi câștigate.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile de radio și televiziune, fiecare post stabilindu-și propria sa grilă de alocare a timpilor.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile de campanie ale partidelor și candidaților sunt plafonate. Plafoanele diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară și trimestrial situația donațiilor și a împrumuturilor.

Partidele și candidații raportează situația financiară a campaniilor electorale.

Rapoartele sunt publice. Identitatea donatorilor trebuie făcută publică, cu excepția Irlandei de Nord. (Sumele sub 500 de lire nu sunt interpretate ca donații.)

Olanda

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide și candidați sunt permise.

Donațiile făcute de companii către partide și candidați sunt permise.

Donațiile făcute de sindicate către partide și candidați sunt permise.

Donațiile anonime către partide sunt permise.

Donațiile anonime către candidați sunt permise în limita a 1.000 de euro.

Nu există vreun plafon privind suma totală donată de un donator catre un partid sau candidat.

II Finanțare publică

Toate partidele care au obținut cel puțin un loc de parlamentar și care au cel puțin 1.000 de membri primesc finanțare publică.

Suma anuală alocată unui partid este proporțională cu numărul de fotolii parlamentare obținute și cu numărul de membri.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile partidelor sau ale candidaților nu sunt plafonate.

IV Rapoarte

Partidele care primesc finanțare publică raportează anual situația financiară.

Rapoartele sunt publice. Identitatea donatorilor care au donat mai mult de 4.500 de euro trebuie făcută publică.

Polonia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Donațiile din partea persoanelor juridice către partide sau candidați sunt interzise.

Donațiile anonime către partide sunt interzise.

Donațiile anonime către candidați sunt permise în limita unui salariu minim pe economie.

Donațiile persoanelor fizice către partide sau candidați sunt plafonate. Plafoanele diferă în funcție de tipul de alegeri.

II Finanțare publică

Toate partidele care obțin cel puțin 3% în alegerile generale primesc finanțare publică.

Suma este alocată anual în funcție de numărul de voturi pe care l-a primit un partid. Calculul sumei primite pentru fiecare vot se face după o formulă specifică. Suma pe vot scade cu cât numărul de voturi primite este mai mare.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile partidelor și ale candidaților sunt plafonate. Plafonul diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară.

Partidele și candidații raportează situația financiară a campaniilor electorale.

Rapoartele sunt publice. Informațiile despre donațiile care depășesc un salariu minim pe economie trebuie făcute publice.

Portugalia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Donațiile din partea persoanelor juridice către partide sau candidați sunt interzise.

Donațiile anonime către partide și candidați sunt interzise.

Donațiile directe către candidați sunt interzise.

O persoană fizică poate dona către un partid cel mult 25 de salarii minime lunare pe an.

O persoană fizică poate dona într-o campanie electorală cel mult 60 de salarii minime lunare.

II Finanțare publică

Partidele care obțin cel puțin 50.000 de voturi primesc finanțare publică.

Suma alocată anual fiecărui partid depinde de procentul obținut în alegeri de respectivul partid.

Partidele în care raportul de gen între candidați nu este unul echilibrat pot pierde între 25% și 80% din suma care le este alocată.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile partidelor și ale candidaților sunt plafonate. Plafonul diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația lor financiară.

Partidele și candidații raportează situația financiară a campaniilor lor electorale.

Rapoartele sunt publice. Informațiile cu privire la donații trebuie făcute publice.

România

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Companiile pot face donații către partide, cu excepția companiilor aflate în proprietatea statului în proporție de cel puțin 50%.

Donațiile făcute de companii către candidați sunt interzise.

Sindicatele nu pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime sunt permise în limita a 10 salarii minime lunare pe an.

Donațiile către partide sunt plafonate în limita a 200 de salarii minime lunare pe an (pentru persoane fizice) și a 500 de salarii minime lunare pe an (pentru persoane juridice).

Donațiile pentru campanii electorale sunt plafonate în limita a 400 de salarii minime lunare (pentru persoane fizice) și a 1.000 de salarii minime lunare (pentru persoane juridice).

II Finanțare publică

Partidele politice care obțin reprezentare parlamentară sau cel puțin 50 de locuri de consilieri locali primesc finanțare publică.

Suma anuală alocată depinde de procentul de locuri obținute de un partid. Suma crește proporțional cu numărul de locuri câștigate de candidați femei.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile partidelor și ale candidaților sunt plafonate. Plafonul diferă în funcție de tipul de alegeri.

IV Rapoarte

Partidele raportează lunar, semianual și anual situația financiară.

Partidele și candidații raportează situația financiară a campaniilor lor electorale.

Rapoartele sunt publice. Informațiile despre donațiile care depășesc 10 salarii minime lunare pe an din partea unui singur donator trebuie făcute publice.

Slovacia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sunt permise doar dacă sunt făcute de partide politice și de persoane juridice care depind de respectivele partide politice.

Donațiile din străinătate către candidați sunt interzise.

Companiile pot face donații către partide sau candidați, cu excepția acelor companii în care statul are o participație oricât de mică.

Sindicatele nu pot face donații către partide, dar pot face donații către candidații la președinție.

Donațiile anonime către partide sunt interzise.

Donațiile anonime către candidații la președinție sunt permise în limita a 331 de euro.

Donațiile către partide și candidați nu sunt plafonate.

II Finanțare publică

Partidele care au obținut cel puțin 3% din voturi la alegerile parlamentare primesc finanțare publică.

Fiecărui partid îi este alocată o sumă în funcție de numărul de voturi primite. Fiecare vot este recompensat cu o sutime din salariul mediu lunar. Suma astfel calculată este plătită doar o dată la 4 ani.

Fiecare partid parlamentar primește anual o sumă pentru fiecare fotoliu obținut.

Sumele astfel obținute nu pot fi folosite pentru contractarea de împrumuturi, pentru plata amenzilor, pentru a face donații sau pentru a finanța campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Într-o campanie electorală, un partid nu poate cheltui pe publicitate mai mult de 12 milioane de coroane.

Într-o campanie electorală, un candidat la președinție nu poate cheltui mai mult de 132.775 de euro.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară.

Partidele și candidații la președinție raportează situația financiară a campaniilor lor electorale.

Rapoartele sunt publice. Donațiile care depășesc 25.000 de coroane pe an pentru partide și 331 de euro pentru candidații la președinție trebuie făcute publice.

Slovenia

I Finanțare publică

Donațiile din străinătate către partide sau candidați sunt interzise.

Companiile pot face donații către partide.

Companiile pot face donații către candidați, cu excepția acelor companii în care statul deține cel puțin 25% din acțiuni.

Sindicatele pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime sunt permise în limita a 3 salarii medii lunare.

Nicio donație nu poate depăși valoarea a 10 salarii medii lunare din anul anterior.

II Finanțare publică

Partidele care au obținut la alegeri cel puțin 1% din voturi primesc finanțare publică.

0,017% din PIB este alocat anual finanțării partidelor politice. Din această sumă, 10% este împărțită în mod egal între toate partidele eligibile. Restul de 90% se împarte proporțional cu procentul obținut în alegeri de fiecare partid.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile de campanie nu pot depăși 0,40 de euro pe alegător în cazul alegerilor parlamentare și europarlamentare și 0,25 de euro pe alegător în cazul alegerilor prezidențiale.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară.

Partidele și candidații raportează situația financiară a campaniilor electorale.

Rapoartele sunt publice. Donațiile care depășesc 3 salarii medii lunare trebuie făcute publice.

Spania

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sunt interzise dacă vin din partea guvernelor străine, entităților publice străine sau companiilor legate direct sau indirect de acestea. (Restricția nu privește fondurile provenite din cadrul Uniunii Europene pentru alegerile europarlamentare.)

Companiile pot face donații către partide, cu excepția acelor companii care livrează bunuri sau servicii entităților publice.

Sindicatele pot face donații către partide.

Donațiile anonime către partide sunt interzise.

Donațiile individuale către partide nu pot depăși 100.000 de euro anual.

Donațiile individuale către campanii electorale nu pot depăși 6.000 de euro.

II Finanțare publică

Partidele parlamentare primesc anual finanțare publică în funție de numărul de locuri deținute în Parlament și de numărul de voturi obținute. Suma primită pentru fiecare loc și pentru fiecare vot se calculează după o formulă specifică.

Partidele care au în conducere persoane condamnate pentru delicte grave pierd finanțarea publică.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune, proporțional cu numărul de fotolii parlamentare/ de voturi obținute.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile de campanie nu pot depăși 0,24 de euro pe alegător în cazul alegerilor parlamentare, 0,16 euro pe alegător în cazul alegerilor europarlamentare și 0,07 euro pe alegător în cazul alegerilor locale.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară.

Partidele raportează situația financiară a campaniilor electorale.

Rapoartele nu sunt publice. Doar raportul Curții de Audit este public, și acesta conține în rezumat rapoartele partidelor. Identitatea donatorilor și cuantumul sumelor donate trebuie făcute publice.

Suedia

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate sunt interzise.

Companiile pot face donații către partide sau candidați.

Sindicatele pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime sunt permise. Totuși, partidele care primesc donații anonime nu mai pot primi finanțare publică.

Donațiile către partide, către candidați sau către campanii electorale nu sunt plafonate.

II Finanțare publică

Partidele care într-una din ultimele două alegeri au obținut reprezentare parlamentară și partidele care au obținut în alegeri cel puțin 2,5% din voturi primesc finanțare publică – cu condiția să nu primească donații anonime.

Fiecare partid care a obținut reprezentare parlamentară primește anual 330.000 de coroane pentru fiecare loc obținut. Pentru un partid care nu a obținut reprezentare parlamentară dar a obținut cel puțin 2,5% din voturi, fiecare zecime de procent peste 2,5% este echivalată cu un fotoliu parlamentar.

Nu există reglementări privind accesul partidelor și al candidaților la posturile de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile partidelor și cheltuielile din campaniile electorale nu sunt plafonate.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual doar cu privire la venituri și doar în legătură cu conducerea centrală.

Partidele al căror venit nu depășește un anumit plafon nu sunt ținute să raporteze.

Rapoartele sunt publice. Identitatea donatorilor trebuie făcută publică doar dacă este cunoscută și dacă suma donată depășește o anumită valoare.

Ungaria

I Finanțare privată

Donațiile din străinătate către partide sunt interzise.

Donațiile din străinătate către candidați sunt permise.

Companiile pot face donații către partide sau către candidați, cu excepția acelor companii în care statul deține o participație oricât de mică.

Sindicatele pot face donații către partide sau candidați.

Donațiile anonime către partide sunt interzise.

Donațiile către partide sau către candidați nu sunt plafonate.

II Finanțare publică

Toate partidele care au obținut cel puțin 1% din voturi primesc finanțare publică.

25% din suma totală anuală destinată finanțării publice a partidelor se împarte în mod egal între toate partidele parlamentare. Restul de 75% se împarte între toate partidele care au obținut cel puțin 1% din voturi, proporțional cu procentul obținut de fiecare partid.

Partidele politice și candidații independenți au alocați gratuit timpi de emisie la posturile publice de radio și televiziune.

III Restricții privind utilizarea fondurilor

Vânzarea și cumpărarea de voturi sunt interzise și constituie infracțiuni.

Cheltuielile privind campaniile electorale sunt plafonate.

IV Rapoarte

Partidele raportează anual situația financiară.

Partidele și candidații raportează situația financiară a campaniilor electorale.

Rapoartele sunt publice. Donațiile mai mari de 500.000 de forinți către partide și donațiile din străinătate mai mari de 100.000 de forinți către candidați trebuie făcute publice.

Partea a doua. Tipare

 1. Tipare privind finanțarea privată a partidelor

În privința finanțării private a partidelor politice, statele membre ale Uniunii Europene se împart în funcție de statutul donațiilor din străinătate, de plafonarea sau nu a donațiilor și de statutul donațiilor anonime.

Cât privește donațiile din străinătate, 13 state le interzic complet: Bulgaria, Croația, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Suedia.

Celelalte 15 le permit – fie cu anumite restricții, fie fără niciun fel de restricție.

Din cele 13 state care interzic complet donațiile din străinătate, 7 sunt state foste comuniste. Dacă ne raportăm doar la statele membre ale Uniunii Europene care nu au fost comuniste (17 în total), 11 state permit donațiile din străinătate către partidele politice și doar 6 le interzic complet. Prin urmare, statele care nu au fost afectate de comunism tind să aibă o atitudine mai degrabă liberală cu privire la donațiile din străinătate.

În privința plafonării donațiilor (existența unei sume maxime pe care un donator individual o poate dona către partide politice), 15 state impun plafoane: Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania. Dintre acestea, 7 sunt state foste comuniste.

Dacă refacem calculul ignorând statele foste comuniste, 9 state nu plafonează donațiile în timp ce 8 o fac. Și într-un caz și în celălalt avem deci aproape egalitate.

În fine, 12 state interzic donațiile anonime, în timp ce 16 le permit, cu sau fără restricții. Statele care interzic complet donațiile anonime sunt Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Portugalia și Spania.

Dacă eliminăm din calcul statele foste comuniste, 10 state permit donațiile anonime (cu sau fără restricții), iar 7 le interzic complet. Constatăm astfel o tendință către acceptarea – cu rezerve – a donațiilor anonime.

 1. Tipare privind finanțarea publică a partidelor

În legătură cu finanțarea publică a partidelor politice, dintre statele membre ale Uniunii Europene doar Malta o respinge. Celelalte 27 de state membre acceptă ideea că partidele politice trebuie finanțate (și) din bani publici, pentru că ele sunt indispensabile democrației parlamentare.

Două sunt sistemele prin care partidele politice primesc finanțare publică: finanțarea pe vot și finanțarea pe procent. Finanțarea pe vot presupune că fiecare vot valid are un „preț” prestabilit și fiecare partid este finanțat în funcție de numărul de voturi primite. Finanțarea pe procent presupune că suma destinată finanțării partidelor politice se împarte în funcție de procentajul obținut de fiecare partid din totalul voturilor valabil exprimate.

Există, firește, și formule mixte, care combină finanțarea pe vot cu finanțarea pe procent.

Forma cea mai restrictivă a celor două sisteme este cea în care doar partidele parlamentare primesc finanțare publică. O formulă restrictivă dar interesantă din punct de vedere democratic o întâlnim în Marea Britanie, unde sunt finanțate public doar partidele parlamentare care formează opoziția.

În 14 state membre ale Uniunii Europene partidele sunt finanțate pe vot, sau printr-o formulă mixtă: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Slovacia și Spania.

În celelalte 13 state finanțarea se face pe procent (reamintesc că în Malta partidele politice nu primesc finanțare publică).

Dacă ignorăm statele foste comuniste, în 8 state finanțarea se face pe vot – și tot în 8 pe procent. Egalitatea este așadar perfectă.

La prima vedere, finanțarea pe vot stimulează partidele să încerce să obțină un număr cât mai mare de voturi, ceea ce ar trebui să se reflecte într-o prezență mai mare la vot și într-o încredere mai ridicată în politicieni (pentru că o prezență mai mare la vot nu poate fi obținută decât dacă politicienii răspund mai prompt așteptărilor cetățenilor, lucru care ar trebui să genereze o încredere mai ridicată în politicieni).

Prin contrast, finanțarea pe procent stimulează partidele să ignore alegătorii care nu votează (sau care sunt greu de convins să voteze), să se concentreze exclusiv pe alegătorii care votează sigur și să își creeze un electorat dur, pe care să se bazeze în alegeri. Finanțarea pe procent, mai ales în forma restrictivă în care doar partidele parlamentare primesc finanțare publică, face ca partidele să prefere ca în alegeri să participe exclusiv electoratele dure. Toate acestea ar trebui să genereze o prezență mai scăzută la vot și un nivel mai scăzut de încredere în politicieni. Acolo unde finanțarea se face pe procent, democrația tinde să se transforme în partitocrație – iar acolo unde banii sunt distribuiți exclusiv partidelor parlamentare partitocrația se osifică într-o oligarhie partitocratică.

Totuși, oricât de surprinzător ar părea, datele nu confirmă aceste intuiții.

Prezența la vot la cele mai recente alegeri parlamentare în statele în care finanțarea publică a partidelor politice se face pe vot este de 62,98% (media pentru cele 14 state).2

Prezența la vot la cele mai recente alegeri parlamentare în statele în care finanțarea se face doar pe procent este de 63,77% (media pentru cele 13 state). (Din ambele grupe am exclus statele în care votul este obligatoriu.)

Scorul mediu la capitolul „încredere în politicieni” în statele în care finanțarea se face pe vot este de 3,15. Scorul mediu la același capitol în statele în care finanțarea se face doar pe procent este de 3,47.3

Lucrurile se schimbă însă dacă, pe lângă tipul de finanțare publică, introducem ca variabilă și plafonarea sau neplafonarea donațiilor private către partide. Obținem astfel patru grupe:

 • state în care finanțarea publică se face pe vot și donațiile nu sunt plafonate (V-DN): Austria, Cehia, Danemarca, Germania și Marea Britanie;

 • state în care finanțarea publică se face pe vot și donațiile sunt plafonate (V-DP): Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Spania;

 • state în care finanțarea publică se face pe procent și donațiile nu sunt plafonate (P-DN): Estonia, Italia, Luxemburg, Olanda, Slovenia, Suedia și Ungaria;

 • state în care finanțarea publică se face pe procent și donațiile sunt plafonate (P-DP): Croația, Finlanda, Grecia, Irlanda, Portugalia și România.

Rezultatele arată astfel:

Media prezenței la vot la cele mai recente alegeri parlamentare (am exclus statele în care votul este obligatoriu):

V-DN: 71,89%;

P-DN: 68,36%;

P-DP: 58,27%;

V-DP: 57,37%.

Media scorului la „încredere în politicieni”:

V-DN: 3,86;

P-DN: 3,62;

P-DP: 3,3;

V-DP: 2,76.

Statele în care finanțarea publică se face pe vot și în care donațiile nu sunt plafonate au cea mai mare prezență la vot. În aceste state, politicienii se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere. Ele sunt urmate de statele în care finanțarea publică se face pe procent și în care donațiile nu sunt plafonate.

După cum se pare, plafonarea sau neplafonarea donațiilor influențează prezența la vot și încrederea în politicieni într-o măsură semnificativă. Statele în care donațiile nu sunt plafonate au performanțe mai bune decât cele în care donațiile sunt plafonate.

Firește, rezultatele pot fi „bruiate” de diverși alți factori de care nu am ținut cont – bunăoară, de calitatea relativ proastă a democrației în marea majoritate a fostelor state comuniste.

Pentru a evita pe cât de mult posibil astfel de „efecte de bruiaj”, am ales să repet calculele pe un grup de state care să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • să fie catalogate ca „democrații funcționale” („full democracies”) în Democracy Index 20134;

 • să permită finanțarea publică a partidelor politice;

 • să nu impună votul obligatoriu, și

 • să nu fie state foste comuniste.

Am obținut astfel un grup format din 16 state: Austria, Canada, Coreea de Sud, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Islanda, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Spania, SUA și Suedia.

Am împărțit apoi grupul în patru grupe, în funcție de tipul de finanțare publică și de plafonarea sau neplafonarea donațiilor:

 • V-DN: Austria, Danemarca, Germania, Marea Britanie și Norvegia;

 • V-DP: Canada și Spania;

 • P-DN: Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Olanda și Suedia;

 • P-DP: Finlanda, Irlanda, Islanda, Japonia și SUA.

Rezultatele obținute sunt următoarele:

Media prezenței la vot la cele mai recente alegeri parlamentare:

V-DN: 75,64%;

P-DN: 71,76%;

P-DP: 69,22%;

V-DP: 65,02%.

Media scorului la „încredere în politicieni”:

V-DN: 4,7;

P-DN: 4,67;

P-DP: 4,4;

V-DP: 3,5.

Ierarhia este identică. Statele în care finanțarea publică se face pe vot și în care donațiile nu sunt plafonate au cea mai mare prezență la vot. În aceste state, politicienii se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere. Și, la fel ca în cazul statelor membre UE, statele în care donațiile nu sunt plafonate au performanțe mai bune decât cele în care donațiile sunt plafonate.

Nu e clar de ce donațiile neplafonate influențează pozitiv participarea la alegeri. O ipoteză ar fi aceea că, atunci când unui donator nu i se pune plafon, el poate dona la mai multe partide. Când donațiile sunt plafonate, ele tind să fie făcute strategic, doar către partidele care au șanse să devină partide parlamentare. În acest caz, partidelor mici le scad șansele să se transforme în partide importante, iar dinamismul de pe „piața” partidelor scade. O „piață” mai puțin dinamică devine mai puțin atractivă, ceea ce poate conduce la scăderea ratei de participare la vot. Dar, repet, aceasta este doar o ipoteză. Pentru a clarifica lucrurile e nevoie de cercetări suplimentare.

Partea a treia. Recomandări pentru România

 1. Legea partidelor politice ar trebui modificată astfel încât donațiile să nu mai fie plafonate. În același timp, sistemul de finanțare pe procent trebuie înlocuit cu cel de finanțare pe vot. Mai mult, de finanțare publică ar trebui să beneficieze nu doar partidele parlamentare, ci toate partidele care obțin cel puțin 90.000 de voturi la alegerile parlamentare (adică aproximativ 0,5% din totalul voturilor posibile dacă prezența la vot ar fi de 100%).

 1. Donațiile din străinătate ar trebui permise – cel puțin dacă vin din partea cetățenilor Uniunii Europene.

 1. Ar trebui regândit statutul de donator al sindicatelor. În prezent, legea nu permite sindicatelor să facă donații către partide și către candidați, deși permite acest lucru firmelor și organizațiilor patronale. Doar 3 state membre ale Uniunii Europene interzic sindicatelor să facă donații dar permit acest lucru firmelor: Croația, România și (parțial) Slovacia (unde sindicatele nu pot face donații către partide, dar o pot face către candidați). În rest, toate celelalte state care permit firmelor să facă donații către partide și candidați permit același lucru și sindicatelor.

În consecință, România ar trebui fie să interzică tuturor persoanelor juridice să facă donații către partide și candidați (ca în Belgia, Franța, Grecia, Letonia, Luxemburg, Polonia și Portugalia), fie să permită atât firmelor cât și sindicatelor să aibă statut de donator.

 1. Dat fiind contextul din România, ar trebui preluată prevederea din legislația spaniolă conform căreia partidele ai căror membri din conducerea centrală sau locală au fost condamnați definitiv pentru comiterea de infracțiuni pierd accesul la finanțare publică.

 1. Pentru o mai mare transparență, rapoartele privind situația financiară a partidelor (inclusiv situația donatorilor și a donațiilor) ar trebui publicate și arhivate pe siturile de internet ale partidelor politice.

Sorin Cucerai

*Prezentul studiu a fost realizat la cererea Grupului pentru Democrație Participativă Plenum și finanțat printr-o donație venită din partea domnului Dan Mașca. Autorul mulțumește și GDPP și finanțatorului, și declară că răspunderea pentru cele cuprinse în studiul de față îi revine în totalitate.

1 Datele din prezenta secțiune sunt preluate din Political Finance Database a The International Institute for Democracy and Electoral Assistance: http://www.idea.int/political-finance/introduction.cfm

2 Datele privind prezența la vot (și caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al votului) sunt preluate din Voter Turnout Website al The International Institute for Democracy and Electoral Assistance: http://www.idea.int/vt/index.cfm

3 Scorul pentru „încrederea în politicieni” („public trust in politicians”) este preluat din Global Competitiveness Report 2014-2015: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015